HR 1 december 2023 (inzage patiënt in advies aan ziekenhuis)

In de casus van HR 1 december 2023 (inzage patiënt in advies aan ziekenhuis) is het juist de patiënt die inzage wil in advies van een deskundige aan het ziekenhuis naar aanleiding van een door de patiënt ingediende schadeclaim. In deze zaak is cassatie in het belang der wet ingesteld. Feiten van HR 1 december…

HR 1 december 2023 (prejudiciële vragen inzage medisch dossier)

Inzage in medisch dossier door behandelend jurist In het arrest HR 1 december 2023 (Albert Schweitzer Ziekenhuis/patiënte) had de rechtbank in Rotterdam vragen gesteld aan de Hoge Raad over de inzage van het medisch dossier van een patiënt door een jurist. Feiten van HR 1 december 2023 (Albert Schweitzer Ziekenhuis/patiënte) Een patiënte van het Albert…