Rb. Noord-Holland 11 januari 2023 (vordering vestiging erfdienstbaarheid appartementsrechten)

Inleiding vordering tot meewerken vestigen erfdienstbaarheid bij appartementsrechten In deze zaak leidend tot de uitspraak Rb. Noord-Holland 11 januari 2023 (vordering vestiging erfdienstbaarheid appartementsrechten) had een projectontwikkelaar een gebouw in de gemeente Drechterland opgesplitst in appartementen voor bedrijfsunits en deze aan verschillende ondernemers verkocht. Ook werd met de splitsingsakte van 6 december 2018 een Vereniging…

HR 26 november 2021 (Beteco c.s./Gemeente Montferland)

Civielrechtelijke bevoegdheid mag niet worden uitgeoefend in strijd met publiekrecht Een voor civilisten wat onopvallende bepaling is art. 3:14 B.W., dat bepaalt dat een bevoegdheid, die iemand krachtens het burgerlijk recht toekomt, mag niet worden uitgeoefend in strijd met geschreven of ongeschreven regels van publiekrecht. Gemeentehuis Didam Een voorbeeld hiervan geeft het arrest HR 26 november 2021…

HR 6 december 2019 (ING Bank/Thielen q.q.)

In het arrest HR 6 december 2019 (ING Bank/Thielen q.q.) was de vraag aan de orde, of een assurantieportefeuille een overdraagbaar goed is, en dus of daarop een pandrecht ten gunste van de bank gevestigd was. De Hoge Raad komt tot de conclusie, dat – hoewel goederenrechtelijke rechten wel onderdeel kunnen zijn van een assurantieportefeuille – de…

HR 31 oktober 1997 (Ontvanger/Rabobank Terneuzen-Axel) (Portacabin-arrest)

Het criterium ‘duurzaam met de grond verenigd’ (en dus onroerend) Het zgn. Portacabin-arrest is het standaardarrest over de vraag, of een gebouw duurzaam met de grond verenigd is. Dit arrest betrof een procedure tussen de Ontvanger en de Rabobank (HR 31 oktober 1997 (Ontvanger/Rabobank Terneuzen-Axel), welk arrest (nog) niet gepubliceerd is op ECLI). Een goede…

HR 15 november 1999 (Dépex/curatoren)

Deze zaak – die zich afspeelde in 1987/1988 – viel nog onder het oude recht (met name art. 556 oud B.W. en art. 563 oud B.W.). Het Oud BW onderscheidde drie onzelfstandige zaken: bestanddelen, bijzaken en hulpzaken (bron: Kluwer Navigator). Art. 556 oud BW bepaalde: “Al hetgeen door regt van natrekking tot eene zaak behoort, daaronder…

HR 25 oktober 2002 (St. Barbara/Aartsbisdom Utrecht)

In het arrest HR 25 oktober 2002 (St. Barbara/Aartsbisdom Utrecht) had begraafplaats St. Barbara het aartsbisdom Utrecht gedagvaard, omdat zij eiste dat het bisdom het onderhoud van de grafstenen van de “eigen graven” van het bisdom voor haar rekening nam. Het aartsbisdom stelde zich echter op het standpunt, dat dit de verantwoordelijkheid van St. Barbara was, omdat…

conclusie P-G bij HR 24 december 2004 (vakantiehuisje Nieuw Beusink)

In het arrest HR 24 december 2004 (vakantiehuisje Nieuw Beusink) komt vraag naar roerend versus onroerend ook weer aan de orde. De P-G gaat in diens conclusie nader in op de beoordeling van duurzaamheid bij de kwalificatie als roerend of onroerend, op grond van Portacabin. Verwijzing naar Portacabin arrest Het arrest Portacabin kwam ook aan…

HR 22 mei 2015 (verkoop gedeelte gemeenschapsgoed)

In het arrest HR 22 mei 2015 (verkoop gedeelte van een aandeel in een stuk grond) legt de Hoge Raad uit, dat je niet een stukje van een gemeenschapsgoed aan een ander kunt verkopen. Daarvoor is de medewerking van de andere deelgenoten als bedoeld in art. 3:170 lid 3 B.W. vereist. Je kunt wel je hele aandeel in de…