HR 24 juni 2022 (Stichting Zuyd Hogeschool/docent bewegingsleer)

Geen transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen werknemer In art. 7:673 lid 7 sub c B.W. is bepaald, dat geen transitievergoeding verschuldigd is indien het eindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. In het arrest HR 24 juni 2022 (Stichting Zuyd Hogeschool/docent bewegingsleer) kwam aan de orde, wanneer sprake…