Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 mei 2019 (voorkeursrecht buren)

In deze zaak had de eigenaresse van een stuk grond (hierna: de Eigenaresse) bij gelegenheid van de verkoop van een stuk grasland in de akte van overdracht aan de buren een voorkeursrecht verleend op een ander stuk van haar grond, te weten waar een zgn. buitenbak (voor paarden) op was aangelegd. In de akte is…

Rb. Arnhem 22 juni 2005 (Gillvaart/TON)

In de wat oudere zaak Rb. Arnhem 22 juni 2005 (Gillvaart BV/Trauma Opvang Nederland BV) ging het niet over een vastgoedtransactie, maar om een softwarelicentie, die Gillvaart aan TON aanbood. Deze had TON nodig om een contract met Arboned uit te voeren. Gillvaart stelde dat er mondeling overeenstemming bereikt was, maar uit het door haar gemaakte gespreksverslag,…

Rb. Midden Nederland 23 juli 2018 (Somerset/Proprietate II)

In de zaak Rb. Midden Nederland 23 juli 2018 (Somerset/Proprietate II) stelde Somerset, dat er een koopovereenkomst met betrekking tot een stuk grond tot stand was gekomen, waarop Proprietate II (hierna: P-II) projectontwikkeling zou doen. In kort geding probeert Somerset de verkoop af te dwingen. Vrijblijvend aanbod dat niet is aanvaard De Voorzieningenrechter stelt vast, dat er…

Rb. Den Haag 14 augustus 2019 (autodealer/aannemer)

Ook in de zaak Rb. Den Haag 14 augustus 2019 (autodealer/aannemer) ging het om een aannemingsovereenkomst. Een autodealer wilde de showroom laten verbouwen. Feiten van Rb. Den Haag 14 augustus 2019 (autodealer/aannemer) Na uitvoerige onderhandelingen stelde de autodealer zich op het standpunt, dat er overeenstemming bereikt was. De aannemer ontkende dat. De autodealer ontbond de overeenkomst wegens…

Gerechtshof Den Bosch 17 december 2019 (Samen Bouwen)

In de zaak Hof Den Bosch 17 december 2019 (Samen Bouwen) deden zich vergelijkbare problemen voor als in de zaak die leidde tot Rb. Overijssel 24 april 2019 (Project De Zon). Het Bouwbedrijf had zelf een aanbod gestuurd met het opschrift “Offerte”. De door de beoogde opdrachtgevers gedane mededelingen moesten volgens het Hof worden gezien als niet…

Rb. Overijssel 24 april 2019 (Project De Zon)

In de zaak Rb. Overijssel 24 april 2019 (Project De Zon) hadden er onderhandelingen plaatsgevonden tussen een Bouwbedrijf en de eigenaar van het complex “De Zon” over projectontwikkeling van De Zon. Volgens de eigenaar was er overeenstemming bereikt, maar het Bouwbedrijf ontkende dat. De rechtbank overwoog: “4.3 het Bouwbedrijf betwist gemotiveerd dat partijen mondeling een koopovereenkomst hebben…

HR 24 februari 2023 (Reiziger q.q./Brogema Real Estate)

In het arrest HR 24 februari 2023 (Reiziger q.q./Brogema Real Estate B.V.) beantwoordde de Hoge Raad prejudiciële vragen over de interne draagplicht van art. 6:10 lid 2 B.W.. Zie over dit onderwerp ook de pagina Pluraliteit en hoofdelijkheid van schuldenaren. Feiten van HR 24 februari 2023 (Reiziger q.q./Brogema Real Estate) Brogema Real Estate (afgekort als…

HR 23 april 2021 (verjaring aanspraak op legaten)

In het arrest HR 23 april 2021 (verjaring aanspraak op legaten) oordeelde de Hoge Raad dat niet aan de voorwaarden voor strijd met de R&B werd voldaan. De dochters van de erflaatster beriepen zich pas jaren na het overlijden van oma in 1986 op de hen toegezegde legaten. Zij stelden pas in 2014 bekend te…