HR 24 februari 2023 (Reiziger q.q./Brogema Real Estate)

In het arrest HR 24 februari 2023 (Reiziger q.q./Brogema Real Estate B.V.) beantwoordde de Hoge Raad prejudiciële vragen over de interne draagplicht van art. 6:10 lid 2 B.W.. Zie over dit onderwerp ook de pagina Pluraliteit en hoofdelijkheid van schuldenaren. Feiten van HR 24 februari 2023 (Reiziger q.q./Brogema Real Estate) Brogema Real Estate (afgekort als…