Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Inleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) De Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) is op 27 april 2016 door de Europese Unie uitgevaardigd. De Verordening is op 25 mei 2018 van kracht geworden. De Nederlandse afkorting is AVG, de Engelse term General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG is in werking getreden op 25 mei 2018…