Aanvaring binnenschepen (Afd. 1, Titel 11, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

Inleiding aanvaring binnenschepen Afd. 1, Titel 11, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W. definieert voor de binnenvaart het begrip aanvaring, en op welke vaartuigen deze regels van toepassing zijn. Deze afdeling omvat 8 bepalingen (art. 8:1000 B.W. tot en met art. 8:1007 B.W.). Reikwijdte definitie binnenschip met betrekking tot aanvaringen Onder binnenschepen worden in deze afdeling mede verstaan draagvleugelboten,…

Algemene bepaling exploitatie binnenschip (Afd. 1, Titel 10, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

Inleiding algemene bepaling exploitatie van een binnenschip Afd. 1, Titel 10, Boek 8 B.W. bevat slechts één algemene bepaling inzake de exploitatie van binnenschepen (art. 8:880 B.W.). Dit is een schakelbepaling: op de exploitatie van een binnenschip zijn de art. 8:360 B.W. tot en met art. 8:366 B.W. van overeenkomstige toepassing. Dit is een verwijzing naar…

Rederij van het binnenschip (Afd. 1, Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

Inleiding rederij van het binnenschip Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W. bevat – zoals de titel van de Titel verraadt – de wettelijke regels rondom binnenschepen, en de zaken die zich aan boord daarvan bevinden. De Titel omvat 111 artikelen is weer onderverdeeld in 6 Afdelingen. In Afd. 1 is de rederij van het binnenschip…

Binnenschip en de zaken aan boord daarvan (Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

Inleiding binnenschip en de zaken aan boord daarvan Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W. bevat – zoals de titel van de Titel verraadt – de wettelijke regels rondom binnenschepen, en de zaken die zich aan boord daarvan bevinden. De Titel omvat 111 artikelen is weer onderverdeeld in 6 Afdelingen. Afd. 1 Rederij van het binnenschip…

Verdrag inzake arbeid in de visserij

Inleiding Verdrag inzake arbeid in de visserij Het Verdrag inzake arbeid in de visserij (Verdrag nr. 188) is een verdrag dat in 2007 tot stand is gekomen in het kader van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Werkingssfeer en doelstelling Dit verdrag ziet op de arbeidsomstandigheden van iedereen die werkzaam is in de commerciële visserij, zowel op zee…

Hulpverlening binnenvaart (Afd. 2, Titel 11, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

Inleiding hulpverlening binnenvaart Afd. 2, Titel 11, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W. definieert voor de binnenvaart het begrip hulpverlening bij binnenschepen, en op welke vaartuigen deze regels van toepassing zijn. Deze afdeling is heel kort en bondig en omvat slechts één bepaling (art. 8:1010 B.W.). Overeenkomstige toepassing hulpverlening zeeschepen op hulpverlening in de binnenvaart De hulpverlening…

Overeenkomst van goederenvervoer over binnenwateren (Afd. 2, Titel 10, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

Inleiding overeenkomst van goederenvervoer over binnenwateren In Afd. 2, Titel 10, Boek 8 B.W. is de overeenkomst van goederenvervoer over binnenwateren geregeld (art. 8:889 B.W. tot en met art. 8:961 B.W.). Samenloopbepaling huur, bewaarneming en bruikleen bij vervoer goederen over binnenwateren Art. 8:893 B.W. sluit de wettelijke bepalingen voor huur, bewaarneming en bruikleen uit ten aanzien van de terbeschikkingstelling van…

Bemanning van een binnenschip (Titel 9, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

Inleiding bemanning van een binnenschip Titel 9, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W. bevat wettelijke regels rondom de bemanning van binnenschepen. Net als in het zeerecht kent deze Titel maar één afdeling, namelijk Afdeling 2 over de Schipper’ (in het zeerecht ‘de Kapitein’). Deze Afdeling bevat slechts twee bepalingen (art. 8:860 B.W. en art. 8:861 B.W.). Verplichting schipper binnenschip…

Rechten op binnenschepen (Afd. 2, Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

Inleiding rechten op binnenschepen Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W. bevat – zoals de titel van de Titel verraadt – de wettelijke regels rondom binnenschepen, en de zaken die zich aan boord daarvan bevinden. De Titel omvat 111 artikelen is weer onderverdeeld in 6 Afdelingen. In Afd. 2 de rechten op binnenschepen wettelijk geregeld. Deze…

Verjaring en verval rechtsvorderingen bijzondere overeenkomsten scheepsvervoer (Afd. 3, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

Inleiding verjaring en verval rechtsvorderingen bijzondere overeenkomsten scheepsvervoer Afdeling 3, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W. bevat één bepaling met betrekking tot verjaring en verval rechtsvorderingen bijzondere overeenkomsten scheepsvervoer (art. 8:1730 B.W.). Korte verjaringstermijn van één jaar Een rechtsvordering gegrond op een overeenkomst, als bedoeld in afdeling 4 van titel 5 of afdeling 4 van titel 10, verjaart door…