Aanneming van werk in het algemeen (Afd. 1, Titel 12, Boek 7 B.W.)

Inleiding aanneming van werk in het algemeen In Afd. 1, Titel 12, Boek 7 B.W. wordt de overeenkomst van aanneming in het algemeen uitgewerkt. Deze afdeling omvat 16 artikelen (art. 7:750 B.W. tot en met art. 7:764 B.W.). De wettelijke regeling van de aannemingsovereenkomst is in beginsel van regelend recht. Uitzondering hierop vormen onder meer art. 7:755 B.W. (meerwerk), art. 7:756 B.W. (ontbinding…

Bijzondere bepalingen bouw woning consument (Afd. 2, Titel 12, Boek 7 B.W.)

Inleiding bijzondere bepalingen bouw van een woning in opdracht van een consument De wet heeft een afdeling van de titel aanneming van werk in het bijzonder gewijd aan de bouw van woningen voor particulieren (Afd. 2, Titel 12, Boek 7 B.W.). Oftewel voor de consument, zoals ook elders in de wet gedefinieerd als uitvloeisel van…

Aanneming van werk (Titel 12, Boek 7 B.W.)

Inleiding aanneming van werk Aanneming van werk is geregeld in Titel 12, Boek 7 B.W.. Aanneming van werk valt onder de bijzondere overeenkomsten. De titel bestaat uit twee afdelingen: Afd. 1 Aanneming van werk in het algemeen (art. 7:750 B.W. tot en met art. 7:764 B.W.); Afd. 2 Bijzondere bepalingen voor de bouw van een woning (art. 7:765…