Verplichtingen van de bruiklener (Afd. 2, Titel 13, Boek 7A B.W.)

Inleiding verplichtingen van de bruiklener Afd. 2, Titel 13, Boek 7A B.W. gaat over de verplichtingen van degene die een zaak leent van een ander. De afdeling omvat zes artikelen (art. 7A:1781 B.W. tot en met art. 7A:1786 B.W.). Zorgplicht voor geleende zaak Degene die iets te leen ontvangt, moet daar voor de bewaring en behoud…

Bruikleenovereenkomst (Titel 13, Boek 7A B.W.)

Inleiding bruikleenovereenkomst Bruikleen is geregeld in Titel 13, Boek 7A B.W. met de ouderwetse titel “Van bruikleening”. De Titel bestaat uit 3 afdelingen. De regeling van bruikleen is door de wetgever net als de rest de benoemde overeenkomsten van Boek 7A B.W. erg beknopt uitgewerkt. Het Burgerlijk Wetboek is opgesteld in 1838. Ongeveer honderd jaar later was…

Verplichtingen van de uitlener (Afd. 3, Titel 13, Boek 7A B.W.)

Inleiding verplichtingen van de uitlener Naast de verplichtingen voor degene die een zaak ter bruikleen leent, gelden er ook verplichtingen voor degene die een zaak uitleent. Deze zijn geregeld in Afd. 3, Titel 13, Boek 7A B.W.. Belangrijk om in gedachten te houden bij bruikleen is dat degene die een zaak uitleent (de bruikleengever), eigenaar blijft van…