Nederlandse grondwet

Burgerrechten van ingezetenen van Nederland De Nederlandse Grondwet, daterend van 24 augustus 1815, is het fundament van onze rechtsstaat. Daarin zijn de fundamentele rechten van de Nederlandse burger in neergelegd, en belangrijke rechtsbeginselen zoals het legaliteitsbeginsel zoals dat geldt voor het strafrecht (niemand kan een straf worden opgelegd zonder dat er een wettelijke strafbepaling is…

Europese wetgeving burgerrechten en privacy

De EU-wetgever stelt op verschillende terreinen van het burgerlijk recht richtlijnen op – waarin minimumregels worden gegeven voor het nationale recht van de Lidstaten – en daarnaast Verordeningen, die een rechtstreekse wettelijke regeling geven waaraan de Nederlandse wet (en die van andere Lidstaten) moet voldoen. Zo ook op het gebied van de burgerrechten en privacy.…