Digitale Dienstenverordening (DSA)

De Digitale dienstenverordening (of ‘Digital Services Act’, afgekort DSA) (Verordening (EU) 2022/2065) is op 16 november 2022 in werking getreden. De naam wordt in het Nederlands aan elkaar geschreven, wat op Lawyrup niet wordt gedaan omdat het er niet uit ziet. Deze Verordening wijzigt Richtlijn 2000/31/EG. Na 20 jaar revolutionaire ontwikkeling van digitale diensten geen…

Goederenkrediet roerende zaken niet-registergoederen (Afd. 1, Titel 2B, Boek 7 B.W.)

Inleiding goederenkrediet betreffende roerende zaken, niet-registergoederen De regeling van goederenkrediet met betrekking tot roerende zaken (excl. registergoederen) is sinds 1 januari 2017 opgenomen in Afd. 1, Titel 2B, Boek 7 B.W.. Dit als onderdeel van de herschikking en samenvoeging van de regelingen betreffende consumentenbescherming. De regeling telt 17 bepalingen, art. 7:85 B.W. tot en met art. 7:100 B.W.. Definitie…

Uitvoering Richtlijn 2008/48/EG consumentenkrediet (Afd. 1, Titel 2A, Boek 7 B.W.)

Inleiding uitvoeringsbepalingen richtlijn kredietovereenkomsten consumenten Per 1 januari 2017 zijn de koop op afbetaling en de huurkoop ondergebracht in Titel 2A Boek 7 B.W. met het opschrift “Consumentenkredietovereenkomsten”. Deze wetgeving is een voortzetting van eerdere (nationale) wetgeving ter regulering van kredietverlening aan consumenten, zoals de Wet Consumentenkrediet (WCK) die al in 1990 van kracht werd. In het licht…

Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten tussen handelaren en consumenten (Titel 1aa, Boek 7 B.W.)

De regeling die is opgenomen in Titel 1aa, Boek 7 B.W. maakt deel uit van de implementatie van Europese richtlijnen met betrekking tot de consumentenbescherming. Zie ook het blog Wetsvoorstel digitale inhoud en wijziging consumentenkoop. In verband met de veranderende markt, waarin steeds meer digitale produkten en digitale diensten worden aangeboden, achtte de EU het nodig…

Huurkoop onroerende zaken (Afd. 2, Titel 2B, Boek 7 B.W.)

Inleiding huurkoop onroerende zaken In Afd. 2, Titel 2B, Boek 7 B.W. is een regeling opgenomen voor huurkoop van onroerende zaken. De afdeling is weer onderverdeeld in twee onderafdelingen, Algemene bepalingen (art. 7:101 B.W. tot en met art. 7:112 B.W.) en Huurkoop van woonruimte (art. 7:113 B.W. tot en met art. 7:117 B.W.). Voor de begrippen “onroerend” en “zaken” zie ook…

Overige bepalingen consumentenkrediet (Afd. 2, Titel 2A, Boek 7 B.W.)

Inleiding overige bepalingen consumentenkredietovereenkomsten Per 1 januari 2017 is de nieuwe regeling van het consumentenkrediet in werking getreden en in Boek 7 ondergebracht. Daarbij zijn ook de resterende bepalingen uit de WCK gevoegd bij de bepalingen die voortvloeiden uit de richtlijn inzake bescherming van consumenten bij kredietverlening. Zie de link naar MvT op wetsvoorstel 34 442. De regeling…

Europese wetgeving consumentenrecht

De EU-wetgever stelt op verschillende terreinen van het burgerlijk recht richtlijnen op – waarin minimumregels worden gegeven voor het nationale recht van de Lidstaten – en daarnaast Verordeningen, die een rechtstreekse wettelijke regeling geven waaraan de Nederlandse wet (en die van andere Lidstaten) moet voldoen. Zo ook op het gebied van het consumentenrecht. Zonder volledig…

Consumentenkrediet onroerende zaken met woonbestemming (Afd. 3, Titel 2B, Boek 7 B.W.)

Inleiding consumentenkredietovereenkomsten betreffende voor bewoning bestemde onroerende zaken In Afd. 3, Titel 2B, Boek 7 B.W. is een regeling opgenomen voor “consumentenkredietovereenkomsten betreffende voor bewoning bestemde onroerende zaken”. Voor de begrippen “onroerend” en “zaken” zie ook de pagina Begripsbepalingen. De regeling is onderverdeeld in vijf onderafdelingen. Deze bepalingen zijn ook een uitwerking van de EU-richtlijn consumentenbescherming. Algemene bepalingen (Onderafd.…

Bijzondere gevolgen van niet-nakoming door verkoper (Afd. 3, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding bijzondere gevolgen niet-nakoming verkoper Naast de bepalingen over de verplichtingen van de verkoper kent de wet nog een afdeling, waarin bijzondere gevolgen van de niet-nakoming van de koopovereenkomst door de verkoper worden geregeld. Die zijn te vinden in Afd. 3, Titel 1, Boek 7 B.W.. De regeling omvat 7 artikelen (art. 7:19a B.W. tot en met art.…

Overeenkomsten timesharing en vakantieproducten lange duur (Titel 1A, Boek 7 B.W.)

Inleiding overeenkomst timesharing en vakantieproducten lange duur De regeling die is opgenomen in Titel 1A, Boek 7 B.W. maakt deel uit van de implementatie van Europese richtlijnen met betrekking tot de consumentenbescherming. Op 14 januari 2009 is Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en de Raad tot stand gekomen betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde…