Algemene bepalingen bruikleenovereenkomst (Afd. 1, Titel 13, Boek 7A B.W.)

Inleiding algemene bepalingen bruikleenovereenkomst In Afd. 1, Titel 13, Boek 7A B.W. zijn enkele algemene bepalingen inzake bruikleen opgenomen. De wet geeft hier de definitie van bruikleen en de kernelementen van bruikleen. De Afdeling omvat drie artikelen (art. 7A:1777 B.W. tot en met art. 7A:1780 B.W.). Art. 1779 ontbreekt (is vervallen). Definitie bruikleen Bruikleen is de overeenkomst…

Algemene bepalingen borgtocht (Afd. 1, Titel 14, Boek 7 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen borgtocht In Afd. 1, Titel 14, Boek 7 B.W. geeft de wet een zevental algemene bepalingen over borgtocht (art. 7:850 B.W. tot en met art. 7:856 B.W.). Art. 7:850 lid 1 B.W. definieert de borgtocht als de overeenkomst waarbij de borg zich tegenover de schuldeiser verbindt tot nakoming van een verbintenis, die de hoofdschuldenaar (d.w.z. een…

Algemene bepalingen pacht (Afd. 1, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen pacht In Afd. 1, Titel 5, Boek 7 B.W. worden enkele algemene bepalingen gegeven voor de pachtovereenkomst. De afdeling bevat 6 artikelen (art. 7:311 B.W. tot en met art. 7:316 B.W.). Definitie pacht In art. 7:311 B.W. wordt de definitie van de pachtovereenkomst gegeven: “Pacht is de overeenkomst waarbij de verpachter zich verbindt aan de pachter een…

Goederenkrediet roerende zaken niet-registergoederen (Afd. 1, Titel 2B, Boek 7 B.W.)

Inleiding goederenkrediet betreffende roerende zaken, niet-registergoederen De regeling van goederenkrediet met betrekking tot roerende zaken (excl. registergoederen) is sinds 1 januari 2017 opgenomen in Afd. 1, Titel 2B, Boek 7 B.W.. Dit als onderdeel van de herschikking en samenvoeging van de regelingen betreffende consumentenbescherming. De regeling telt 17 bepalingen, art. 7:85 B.W. tot en met art. 7:100 B.W.. Definitie…

Uitvoering Richtlijn 2008/48/EG consumentenkrediet (Afd. 1, Titel 2A, Boek 7 B.W.)

Inleiding uitvoeringsbepalingen richtlijn kredietovereenkomsten consumenten Per 1 januari 2017 zijn de koop op afbetaling en de huurkoop ondergebracht in Titel 2A Boek 7 B.W. met het opschrift “Consumentenkredietovereenkomsten”. Deze wetgeving is een voortzetting van eerdere (nationale) wetgeving ter regulering van kredietverlening aan consumenten, zoals de Wet Consumentenkrediet (WCK) die al in 1990 van kracht werd. In het licht…

Koop en ruil (Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding koopovereenkomst De koopovereenkomst is geregeld in Boek 7, Titel 1 B.W., geheten “Koop en ruil”, bestaande uit 12 Afdelingen. Ruil is geregeld in Afd. 12. De regeling geeft een wettelijke regeling voor deze veel voorkomende en alledaagse transactie. Net als bij alle benoemde contracten moet deze bijzondere regeling worden bezien binnen het algemene kader van het…

Borgtocht buiten beroep of bedrijf (Afd. 2, Titel 14, Boek 7 B.W.)

Inleiding particuliere borgtocht (art. 7:857-7:864 B.W.) De wetgever heeft de particulier, die een borgtocht afgeeft, extra willen beschermen. De wetgever heeft daarbij overwogen, dat bij de particuliere borg eerder het gevaar van ondoordachtheid en misplaatst vertrouwen in de goede afloop dreigt. Deze bijzondere bepalingen over de “borgtocht aangegaan buiten beroep of bedrijf” vinden we in Titel…

Instemming met de betaalopdracht (Afd. 2, Titel 7B, Boek 7 B.W.)

Inleiding instemming met betaalopdracht  In Afd. 2, Titel 7b, Boek 7 B.W. is de instemming met de betaalopdracht geregeld. De Afdeling omvat 10 bepalingen (art. 7:522 B.W.tot en met art. 7:531 B.W.). Instemming Voordat de uitvoering van de betaalopdracht kan geschieden, moet er worden ingestemd door de betaler. De instemming wordt verleend overeenkomstig de tussen partijen overeengekomen vorm en procedure.…

Vorm van de pachtovereenkomst (Afd. 2, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Inleiding vorm van de pachtovereenkomst In Afd. 2, Titel 5, Boek 7 B.W. is in één bepaling opgenomen over de vormvereisten van de pachtovereenkomst. Schriftelijk De pachtovereenkomst – en wijzigingen daarop – moet schriftelijk worden aangegaan (art. 7:317 B.W.). Vastlegging eisen Wanneer er wel overeenstemming is maar geen schriftelijke overeenkomst, dan kan voor de rechter vastlegging geëist worden (lid…

Huurkoop onroerende zaken (Afd. 2, Titel 2B, Boek 7 B.W.)

Inleiding huurkoop onroerende zaken In Afd. 2, Titel 2B, Boek 7 B.W. is een regeling opgenomen voor huurkoop van onroerende zaken. De afdeling is weer onderverdeeld in twee onderafdelingen, Algemene bepalingen (art. 7:101 B.W. tot en met art. 7:112 B.W.) en Huurkoop van woonruimte (art. 7:113 B.W. tot en met art. 7:117 B.W.). Voor de begrippen “onroerend” en “zaken” zie ook…