Franchise-overeenkomst (Titel 16, Boek 7 B.W.)

Inleiding franchise-overeenkomst De franchise-overeenkomst is geregeld in Titel 16 boek 7 BW. dat op 1 januari 2021 in werking is getreden. De wet is aangenomen op 1 juli 2020 (Stb. 2020, 251). De regeling omvat 12 artikelen (art. 7:911 B.W. tot en met art. 7:922 B.W.). De wet reguleert vier deelgebieden van de samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers die…