Geneeskundige behandelingsovereenkomst (Afd. 5, Titel 7, Boek 7 B.W.)

Inleiding geneeskundige behandelingsovereenkomst De wettelijke regeling van de geneeskundige behandelingsovereenkomst (“Wet wgbo”) is in 1994 (i.w.tr. 1 april 1995, Stb. 1994, nr. 845) opgenomen in Afd. 5, Titel 7, Boek 7 B.W. als species van de overeenkomst van opdracht. Deze wettelijke regeling is toegevoegd vanuit de wens om de rechtspositie van de patiënt te versterken. De Wet…