Algemene bepaling internationaal privaatrecht goederenrecht (Afd. 1, Titel 10, Boek 10 B.W.)

Inleiding algemene bepaling internationaal privaatrecht goederenrecht Afd. 1, Titel  10, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft één algemene bepaling van internationaal privaatrecht inzake het goederenrecht (art. 10:126 B.W.). Deze bepaling stelt de geldigheid van het Trustverdrag en de EU-Verordening cultuurgoederen voorop. Trustverdrag blijft van kracht Deze titel laat onverlet het op 1 juli 1985 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen…

Algemene bepalingen goederengemeenschap (Afd. 1, Titel 7, Boek 3 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen goederengemeenschap In Afdeling 1 van Titel 7 Boek 3 B.W. geeft de wet de definitie van “gemeenschap”. Deze afdeling bevat bovendien een voor een afdeling “algemene bepalingen” vrij uitvoerige uitwerking van de gemeenschap, die voor alle vormen van goederengemeenschap (kort aangeduid als “gemeenschap”) geldt (art. 3:166 B.W. tot en met art. 3:188 B.W.). Hierbij moet wel…

Overige verdragen burgerlijk recht

Inleiding overige verdragen burgerlijk recht Buiten de Europese Unie ontbreekt een uniform stelsel van rechtsregels op het gebied van het inhoudelijke (“materiële”) burgerlijk recht (het privaatrecht). Voor internationale regels over de vraag welk recht toepasselijk is (het zgn. Internationaal privaatrecht, of IPR) en over het proces- en executierecht (het “formele” recht) zie de pagina Overige verdragen…

Goederenrechtelijk regime met betrekking tot zaken (Afd. 2, Titel 10, Boek 10 B.W.)

Inleiding internationaal privaatrecht inzake het goederenrechtelijk regime met betrekking tot zaken Afd. 2, Titel  10, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft regels van internationaal privaatrecht voor het goederenrechtelijk regime met betrekking tot zaken. De afdeling omvat 7 bepalingen (art. 10:127 B.W. tot en met art. 10:133 B.W.). Hoofdregel toepasselijk recht zaken Het goederenrechtelijke regime met betrekking tot een zaak…

Enige bijzondere goederengemeenschappen (Afd. 2, Titel 7, Boek 3 B.W.)

Inleiding enige bijzondere goederengemeenschappen In Afd. 2 van Titel 7 Boek 3 B.W. wordt een nadere regeling gegeven met betrekking tot een aantal bijzondere vormen van goederengemeenschap. De afdeling omvat 6 bepalingen (art. 3:189 B.W. t/m art. 3:194 B.W.). Algemeen deel niet van toepassing op gebonden bijzondere goederengemeenschappen Art. 3:189 B.W. bepaalt, dat de algemene bepalingen van afdeling 1 daarop…

Goederenrechtelijk regime met betrekking tot vorderingsrechten (Afd. 3, Titel 10, Boek 10 B.W.)

Inleiding internationaal privaatrecht inzake het goederenrechtelijk regime met betrekking tot vorderingsrechten Afd. 3, Titel  10, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft regels van internationaal privaatrecht voor het goederenrechtelijk regime met betrekking tot vorderingsrechten. De afdeling omvat 3 bepalingen (art. 10:134 B.W. tot en met art. 10:136 B.W.). Vorderingsrechten belichaamd in een papier Indien een vordering belichaamd is in een…

Goederenrechtelijk regime met betrekking tot aandelen (Afd. 4, Titel 10, Boek 10 B.W.)

Inleiding internationaal privaatrecht inzake het goederenrechtelijk regime met betrekking tot aandelen Afd. 3, Titel  10, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft regels van internationaal privaatrecht voor het goederenrechtelijk regime met betrekking tot aandelen. De afdeling omvat 3 bepalingen (art. 10:137 B.W. tot en met art. 10:139 B.W.). Aandeelbewijs: op naam of aan toonder? Indien een stuk een aandeelbewijs is…

Retentierecht (Afd. 4, Titel 10, Boek 3 B.W.)

Inleiding retentierecht Retentierecht is de bevoegdheid van een schuldeiser om een zaak van de schuldenaar die hij onder zich heeft, onder zich te houden totdat hij zelf is betaald. Het retentierecht is geregeld in art. 3:290 B.W. t/m art. 3:295 B.W.. Het retentierecht is een species van de bevoegdheid uit het verbintenissenrecht om de nakoming van de eigen…

Goederenrechtelijk regime met betrekking tot giraal overdraagbare effecten (Afd. 5, Titel 10, Boek 10 B.W.)

Inleiding internationaal privaatrecht inzake het goederenrechtelijk regime met betrekking tot giraal overdraagbare effecten Afd. 5, Titel  10, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft regels van internationaal privaatrecht voor het goederenrechtelijk regime met betrekking tot giraal overdraagbare effecten. De afdeling omvat 2 bepalingen (art. 10:140 B.W. en art. 10:141 B.W.). Verzameling van giraal overdraagbare effecten Indien een aandeel behoort tot…

Zakelijke rechten (Boek 5 B.W.)

Inleiding zakelijke rechten Het vermogensrecht wordt in twee hoofdonderdelen ingedeeld: het verbintenissenrecht en het goederenrecht. Zakenrecht is de oude aanduiding voor goederenrecht. In meer stricte zin kan onder zakenrecht ook worden verstaan het onderdeel van het goederenrecht dat uitsluitend ziet op ‘zaken’ oftewel stoffelijke objecten, ter onderscheiding van onstoffelijke goederen zoals vorderingen of intellectuele eigendomsrechten.…