Wetboek van Koophandel (WvK)

Inleiding Wetboek van Koophandel Het Wetboek van Koophandel (WvK) is van oorsprong bedoeld als het wetboek voor het handelsrecht. De wet werd ingevoerd in 1838 ter vervanging van de Franse Code de Commerce. Het taalgebruik is vaak duidelijk uit die tijd. Het handelsrecht is echter steeds meer opgegaan in het commune burgerlijke recht. Het Wetboek…

Overige wetten handelsrecht

Het handelsrecht was oorspronkelijk geregeld in een afzonderlijk wetboek: het Wetboek van Koophandel. Daarin waren onder meer diverse rechtsvormen voor ondernemingen geregeld, zoals de vennootschap onder firma (VOF). De niet openbare variant daarvan, de maatschap, is opgenomen in Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast is in Boek 2 Burgerlijk Wetboek het rechtspersonenrecht geregeld. Daar…

Overige wetten burgerlijk recht

Inleiding overige wetten burgerlijk recht Naast het Burgerlijk Wetboek zijn er diverse andere wetten, die van belang zijn voor het burgerlijk recht (privaatrecht). Een aantal daarvan wordt hier behandeld, zonder dat daarbij volledigheid wordt gepretendeerd. Nederlandse Grondwet De belangrijkste wet in ons land is (net als in vele andere landen met een constitutionele democratie) de…