Wetboek van Koophandel (WvK)

Inleiding Wetboek van Koophandel Het Wetboek van Koophandel (WvK) is van oorsprong bedoeld als het wetboek voor het handelsrecht. De wet werd ingevoerd in 1838 ter vervanging van de Franse Code de Commerce. Het taalgebruik is vaak duidelijk uit die tijd. Het handelsrecht is echter steeds meer opgegaan in het commune burgerlijke recht. Het Wetboek…

Overige wetten burgerlijk recht

Inleiding overige wetten burgerlijk recht Naast het Burgerlijk Wetboek zijn er diverse andere wetten, die van belang zijn voor het burgerlijk recht (privaatrecht). Een aantal daarvan wordt hier behandeld, zonder dat daarbij volledigheid wordt gepretendeerd. Overigens kan worden onderscheiden in twee verschillende soorten wetten, die door de wetgever worden uitgevaardigd: in de eerste plaats wijzigingswetten,…