Algemene bepalingen huur woonruimte (Onderafd. 1, Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen huur woonruimte In Onderafd. 1, Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W. zijn de Algemene bepalingen inzake huur van woonruimte opgenomen. De afdeling omvat 14 artikelen (art. 7:232 B.W. tot en met art. 7:245 B.W.). De wet spreekt hier ineens van Onderafdeling, omdat er in ‘Onderafdeling 2’ een verdere onderverdeling is gemaakt, die Paragraaf genoemd wordt. Toepasselijkheid…

Algemene bepalingen huurovereenkomst (Afd. 1, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen huurovereenkomst Afd. 1 van Titel 4 Boek 7 B.W. omvat twee algemene bepalingen. De wettelijke definitie van de huurovereenkomst is te vinden in art. 7:201 lid 1 B.W. en luidt als volgt: “Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een…

Huurprijzen en andere vergoedingen (Onderafd. 2, Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Huurprijzen en andere vergoedingen In Onderafd. 2, Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W. zijn speciale bepalingen in het leven geroepen als onderdeel van de bescherming van huurders van woonruimte en het reguleren van de huurprijzen. Deze onderafdeling is zelf ook weer onderverdeeld in 3 paragrafen (art. 7:246 B.W. tot en met art. 7:265 B.W.). De bepalingen zijn blijkens art.…

Verplichtingen van de verhuurder (Afd. 2, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Inleiding verplichtingen van de verhuurder De verplichtingen van de verhuurder zijn geregeld in Afd. 2 van Titel 4 B.W.. Deze omvat 9 bepalingen (art. 7:203 B.W. tot en met art. 7:211 B.W.). Anders dan bvb. bij de koopovereenkomst kent de huurovereenkomst geen “bijzondere bepalingen inzake niet-nakoming”. Voor de gevolgen van niet-nakoming zijn dan ook – naast de specifieke…

Medehuur en voortzetting van de huur (Onderafd. 3, Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Inleiding medehuur en voortzetting van de huur  In Onderafd. 3, Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W. zijn specifieke bepalingen opgenomen inzake medehuur en de voortzetting van de huur van woonruimte. De Onderafdeling bevat 8 artikelen (art. 7:266 B.W. tot en met art. 7:270b B.W.). Die laatste bepaling is nog niet in werking getreden. Die bepaling ziet op de…

Verplichtingen van de huurder (Afd. 3, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Inleiding verplichtingen van de huurder Tegenover de verplichtingen van de verhuurder staan uiteraard de verplichtingen van de huurder. De huurovereenkomst is immers een wederkerige overeenkomst. Deze zijn geregeld in Afd. 3, Titel 4 Boek 7 B.W. (art. 7:212 B.W. t/m art. 7:225 B.W.). Anders dan bvb. bij de koopovereenkomst kent de huurovereenkomst geen “bijzondere bepalingen inzake niet-nakoming”. Voor de gevolgen…

Eindigen van de huur van woonruimte (Onderafd. 4, Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Inleiding eindigen van de huur van woonruimte In Onderafd. 4, Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W. is een speciale regeling opgenomen met betrekking tot het einde van de huur van woonruimte. Centraal daarin staat de huurbescherming van de huurder van woonruimte. De paragraaf omvat 18 artikelen (art. 7:271 B.W. tot en met art. 7:282 B.W.). Ontbinding huurovereenkomst wegens…

Huur van woonruimte (Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Inleiding huur woonruimte De huur van woonruimte kent een wat meer uitgebreide regeling in Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.. De afdeling omvat 50 artikelen, verdeeld over vier onderafdelingen (paragrafen). Centrale gedachte is de bescherming van de huurder – met name als het gaat om woonruimte – als de zwakkere partij. Kwalificatie huur woonruimte rechtspraak…

Overige wetten huurrecht

Naast de regeling van de huurovereenkomst in Boek 7 B.W. zijn er diverse afzonderlijke (nationale) wetten, waarin nadere regelingen gegeven worden op het terrein van het huurrecht. Dit zijn er meer dan op andere rechtsgebieden in het burgerlijk recht, omdat de wetgever net als bij de arbeidsovereenkomst de huurder als zwakkere partij extra bescherming wil…