Europese erfrechtverordening

Inleiding Europese erfrechtverordening De Europese erfrechtverordening – officieel genaamd: ‘Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling…

Algemene bepaling internationaal privaatrecht goederenrecht (Afd. 1, Titel 10, Boek 10 B.W.)

Inleiding algemene bepaling internationaal privaatrecht goederenrecht Afd. 1, Titel  10, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft één algemene bepaling van internationaal privaatrecht inzake het goederenrecht (art. 10:126 B.W.). Deze bepaling stelt de geldigheid van het Trustverdrag en de EU-Verordening cultuurgoederen voorop. Trustverdrag blijft van kracht Deze titel laat onverlet het op 1 juli 1985 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen…

Algemene bepalingen internationaal privaatrecht adoptie (Afd. 1, Titel 6, Boek 10 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen internationaal privaatrecht adoptie Afd. 1, Titel  6, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft algemene bepalingen van internationaal privaatrecht inzake adoptie. De afdeling omvat 2 bepalingen (art. 10:103 B.W. en art. 10:104 B.W.). Haags Adoptieverdrag Voor de toepassing van deze titel wordt onder het Haags Adoptieverdrag 1993 verstaan: het op 29 mei 1993 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen…

Familierechtelijke betrekkingen door geboorte (Afd. 1, Titel 5, Boek 10 B.W.)

Inleiding familierechtelijke betrekkingen door geboorte Afd. 1, Titel 5, Boek 10 B.W. geeft enkele bepalingen van internationaal privaatrecht over familierechtelijke betrekkingen door geboorte. Deze afdeling bevat 3 bepalingen (art. 10:92 B.W. tot en met art. 10:94 B.W.). Zie voor draagmoederschap ook het arrest HR 13 mei 2022 (prejudiciële vragen erkenning buitenlandse beslissingen erkenning door draagmoederschap verwekt kind) dat wordt besproken…

Aangaan van geregistreerd partnerschap in Nederland (Afd. 1, Titel 4, Boek 10 B.W.)

Inleiding internationaal privaatrecht aangaan van geregistreerd partnerschap in Nederland Afd. 1, Titel  4, Boek 10 Burgerlijk Wetboek regelt de mogelijkheid om in Nederland – naar Nederlands recht – een geregistreerd partnerschap aan te gaan. De Titel is niet van toepassing op geregistreerde partnerschappen die voor 1 januari 2005 zijn aangegaan (art. 10:91 B.W.). De afdeling omvat…

Voltrekking en erkenning geldigheid huwelijken (Afd. 1, Titel 3, Boek 10 B.W.)

Inleiding voltrekking en erkenning van de geldigheid van huwelijken Afd. 1, Titel  3, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake het huwelijk. De afdeling omvat 8 bepalingen (art. 10:27 B.W. tot en met art. 10:34 B.W.). Art. 10:29 B.W. is per 5 december 2015 vervallen. Blijkens art. 10:27 B.W. geeft deze afdeling uitvoering aan het op 14 maart…

Algemene bepalingen internationaal privaatrecht (Titel 1, Boek 10 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen internationaal privaatrecht Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht (afgekort: “IPR”). Het IPR geeft bij geschillen tussen partijen die in verschillende landen gevestigd zijn regels om vast te stellen: – welk recht toepasselijk is (van welk land)– in welk land de procedure gevoerd moet worden (rechtsmacht) en– erkenning en tenuitvoerlegging van…

Goederenrechtelijk regime met betrekking tot zaken (Afd. 2, Titel 10, Boek 10 B.W.)

Inleiding internationaal privaatrecht inzake het goederenrechtelijk regime met betrekking tot zaken Afd. 2, Titel  10, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft regels van internationaal privaatrecht voor het goederenrechtelijk regime met betrekking tot zaken. De afdeling omvat 7 bepalingen (art. 10:127 B.W. tot en met art. 10:133 B.W.). Hoofdregel toepasselijk recht zaken Het goederenrechtelijke regime met betrekking tot een zaak…

Internationaal privaatrecht adoptie in Nederland (Afd. 2, Titel 6, Boek 10 B.W.)

Inleiding internationaal privaatrecht adoptie in Nederland Afd. 2, Titel  6, Boek 10 Burgerlijk Wetboek bepaalt welk recht van toepassing is bij een in Nederland uit te spreken adoptie. Ook regelen deze bepalingen het recht, dat toepasselijk is op de door de adoptie ontstane familierechtelijke rechtsbetrekkingen. De afdeling omvat 2 bepalingen (art. 10:105 B.W. en art. 10:106 B.W.). Nederlands…

Familierechtelijke betrekkingen door erkenning vaderschap (Afd. 2, Titel 5, Boek 10 B.W.)

Inleiding familierechtelijke betrekkingen door erkenning (of gerechtelijke vaststelling) vaderschap Afd. 2, Titel 5, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft enkele bepalingen gegeven van internationaal privaatrecht over familierechtelijke betrekkingen door erkenning van het vaderschap, of door gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Deze afdeling bevat 3 bepalingen (art. 10:95 B.W. tot en met art. 10:97 B.W.). Deze bepalingen worden nader uitgewerkt.…