Goederenkrediet roerende zaken niet-registergoederen (Afd. 1, Titel 2B, Boek 7 B.W.)

Inleiding goederenkrediet betreffende roerende zaken, niet-registergoederen De regeling van goederenkrediet met betrekking tot roerende zaken (excl. registergoederen) is sinds 1 januari 2017 opgenomen in Afd. 1, Titel 2B, Boek 7 B.W.. Dit als onderdeel van de herschikking en samenvoeging van de regelingen betreffende consumentenbescherming. De regeling telt 17 bepalingen, art. 7:85 B.W. tot en met art. 7:100 B.W.. Definitie…

Algemene bepalingen koopovereenkomst (Afd. 1, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen koopovereenkomst In Afd. 1 van Titel 1 Boek 7 B.W. worden enkele algemene bepalingen gegeven, die gelden voor alle koopovereenkomsten. Tevens worden daarin enkele specifieke soorten koopovereenkomst – met name de consumentenkoop en de koop van onroerend goed – als aparte categorieën benoemd. De afdeling omvat 8 bepalingen (art. 7:1 B.W. tot en met art. 7:8…

Koop en ruil (Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding koopovereenkomst De koopovereenkomst is geregeld in Boek 7, Titel 1 B.W., geheten “Koop en ruil”, bestaande uit 12 Afdelingen. Ruil is geregeld in Afd. 12. De regeling geeft een wettelijke regeling voor deze veel voorkomende en alledaagse transactie. Net als bij alle benoemde contracten moet deze bijzondere regeling worden bezien binnen het algemene kader van het…

Verplichtingen van de verkoper (Afd. 2, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding verplichtingen van de verkoper In Afd. 2 van Titel 1 Boek 7 B.W. wordt ingegaan op de specifieke de verplichtingen van de verkoper. Deze afdeling omvat 11 bepalingen (art. 7:9 B.W. tot en met art. 7:19 B.W.). Overdracht en aflevering Art. 7:9 B.W. de verkoper is verplicht tot de overdracht van de eigendom en aflevering van de verkochte zaak,…

Consumentenkrediet onroerende zaken met woonbestemming (Afd. 3, Titel 2B, Boek 7 B.W.)

Inleiding consumentenkredietovereenkomsten betreffende voor bewoning bestemde onroerende zaken In Afd. 3, Titel 2B, Boek 7 B.W. is een regeling opgenomen voor “consumentenkredietovereenkomsten betreffende voor bewoning bestemde onroerende zaken”. Voor de begrippen “onroerend” en “zaken” zie ook de pagina Begripsbepalingen. De regeling is onderverdeeld in vijf onderafdelingen. Deze bepalingen zijn ook een uitwerking van de EU-richtlijn consumentenbescherming. Algemene bepalingen (Onderafd.…

Bijzondere gevolgen van niet-nakoming door verkoper (Afd. 3, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding bijzondere gevolgen niet-nakoming verkoper Naast de bepalingen over de verplichtingen van de verkoper kent de wet nog een afdeling, waarin bijzondere gevolgen van de niet-nakoming van de koopovereenkomst door de verkoper worden geregeld. Die zijn te vinden in Afd. 3, Titel 1, Boek 7 B.W.. De regeling omvat 7 artikelen (art. 7:19a B.W. tot en met art.…

Verplichtingen van de koper (Afd. 4, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding verplichtingen van de koper De verplichtingen van de koper zijn geregeld in Afd. 4, Titel 1 van Boek 7 B.W.. De regeling omvat 5 bepalingen (art. 7:26 B.W. tot en met art. 7:30 B.W.). Naast de hier geregelde verplichtingen is bij het aangaan van de koopovereenkomst ook de onderzoeksplicht van de koper van belang. De mededelingsplicht van…

Bijzondere gevolgen van verzuim koper (Afd. 5, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding bijzondere gevolgen verzuim koper In Afd. 5, Titel 1 Boek 7 B.W. wordt nader ingegaan op twee specifieke gevallen van niet-nakoming door de koper. De afdeling omvat twee bepalingen (art. 7:31 B.W. en art. 7:32 B.W.). Koper verzuimt gekochte te specificeren Als de koper verzuimt de maat of vorm van de zaak aan te geven, mag de verkoper…

Bijzondere gevallen van ontbinding koopovereenkomst (Afd. 6, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding bijzondere gevallen van ontbinding koop In Afd. 6, Titel 1 Boek 7 B.W. wordt nader ingegaan op drie specifieke gevallen van ontbinding. De afdeling omvat drie bepalingen (art. 7:33 B.W. tot en met art. 7:35 B.W.). Aflevering op fatale datum Art. 7:33 B.W. bepaalt, dat als de aflevering op een bepaalde dag essentieel is en de koper neemt op…

Schadevergoeding bij niet-nakoming koopovereenkomst (Afd. 7, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding schadevergoeding bij koopovereenkomst In Afd. 7, Titel 1 Boek 7 B.W. geeft enkele specifieke extra regels voor schadevergoeding bij niet-nakoming van koopovereenkomst. De afdeling omvat drie bepalingen (art. 7:36 B.W. tot en met (art. 7:38 B.W.). Dagprijs Bepaling van de schadevergoeding na ontbinding geschiedt aan de hand van de dagprijs. Dit is de prijs op moment van…