Algemene bepalingen exploitatie luchtvaartuigen (Afd. 1, Titel 16, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen exploitatie luchtvaartuigen In Afd. 1, Titel 16 van Boek 8 B.W. geeft de wet eerst enkele regels die gelden voor alle vormen van exploitatie van luchtvaartuigen. Daaronder wordt in art. 8:1341 B.W. ook een luchtkussenvaartuig verstaan. De afdeling kent 8 artikelen (art. 8:1340 B.W. tot en met art. 8:1347 B.W.). Deze bepalingen worden nog nader behandeld. Auteur & Last…

Rechten op luchtvaartuigen (Afd. 1, Titel 15, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

Inleiding rechten op luchtvaartuigen In Afd. 1, Titel 15 van Boek 8 B.W. wordt een regeling gegeven voor de rechten op luchtvaartuigen. Zoals ook bij de wettelijke regelingen voor schepen zijn deze bepalingen gebaseerd op een verdrag: het Verdrag van Genève. Dit is blijkens art. 8:1300 aanhef en sub a B.W. het op 19 juni 1948 te Genève tot…

Het luchtvaartuig (Titel 15, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

Inleiding luchtvaartuig In Titel 15 van Boek 8 B.W. wordt een regeling gegeven voor luchtvaartuigen. De structuur is vergelijkbaar met die voor schepen. Zoals ook bij de wettelijke regelingen voor zeeschepen en binnenvaartschepen zijn deze bepalingen ingebed in een verdrag: het Verdrag van Genève. Hiermee wordt blijkens art. 8:1300 aanhef en sub a B.W. bedoeld het op 19 juni…

Overeenkomst goederenvervoer door de lucht (Afd. 2, Titel 16, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

Inleiding overeenkomst goederenvervoer door de lucht In Afd. 2, Titel 16 van Boek 8 B.W. geeft de wet een regeling voor de overeenkomst van goederenvervoer door de lucht. De afdeling kent 33 artikelen (art. 8:1350 B.W. tot en met art. 8:1382 B.W.). Definitie overeenkomst van goederenvervoer door de lucht De overeenkomst van goederenvervoer in de zin van deze titel…

Exploitatie van luchtvaartuigen (Titel 16, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

In Titel 16 van Boek 8 B.W. is de exploitatie van luchtvaartuigen wettelijk geregeld. Hier wordt – naast de algemene bepalingen – een regeling gegeven voor de vervoersovereenkomst van personen en goederen door middel van luchtvaartuigen. Daaronder verstaat art. 8:1341 B.W. ook een luchtkussenvaartuig verstaan. De Titel is opgedeeld in 4 afdelingen: Algemene bepalingen exploitatie luchtvaartuigen (Afd. 1) (art. 8:1340…

Voorrechten op luchtvaartuigen (Afd. 2, Titel 15, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

Inleiding voorrechten op luchtvaartuigen Voorrechten op luchtvaartuigen gaat niet over een ‘upgrade’ van je stoel van tweede klas naar eerste klas. Voorrechten zijn van belang in het kader van verhaalsrechten. Ze geven een schuldeiser een geprivilegieerde positie bij het verhaal van zijn vordering ten opzichte van andere crediteuren. Zie over voorrechten in het algemeen ook…

Overeenkomst personenvervoer door de lucht (Afd. 3, Titel 16, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

Inleiding overeenkomst personenvervoer door de lucht In Afd. 3, Titel 16 van Boek 8 B.W. geeft de wet een regeling voor de overeenkomst van personenvervoer door de lucht. De afdeling kent 25 artikelen (art. 8:1390 B.W. tot en met art. 8:1414 B.W.). Definitie overeenkomst personenvervoer door de lucht De overeenkomst van personenvervoer in de zin van deze titel is…

Slotbepaling luchtvaartuigen (Afd. 3, Titel 15, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

Inleiding slotbepaling luchtvaartuigen In Afd. 3, Titel 15 van Boek 8 B.W. geeft de wet nog een zgn. ‘slotbepaling’ voor luchtvaartuigen (art. 8:1321 B.W.). De slotbepaling luchtvaartuigen is de wettelijke kapstok voor het bij ministeriële regeling uitwerken van nadere regels voor luchtvaartuigen en wat daarmee samenhangt. Deze bepaling luidt: “Behoeven de in deze titel geregelde onderwerpen in…

Opvolgend vervoer luchtvaart (Afd. 4, Titel 16, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

Inleiding opvolgend vervoer luchtvaart In Afd. 4, Titel 16 van Boek 8 B.W. geeft één bepaling voor opvolgend vervoer in de luchtvaart (art. 8:1420 B.W.). Definitie opvolgend vervoer in de luchtvaart Opvolgend vervoer betreft een reis per vliegtuig (of ander luchtvaartuig) bestaande uit meerdere onderdelen en uitgevoerd door verschillende vervoersmaatschappijen. Deze bepaling worden nog nader uitgewerkt. Auteur…

Luchtrecht (Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

Inleiding luchtrecht Hoofdstuk I, Boek 8 B.W. regelt het lucht(vervoers)recht. Dit Hoofdstuk omvat 2 Titels en een Slotbepaling: Het luchtvaartuig (Titel 15) (art. 8:1300 B.W. tot en met art. 8:1314 B.W.) Exploitatie luchtvaartuigen (Titel 16) (art. 8:1315 B.W. tot en met art. 8:1320 B.W.) Slotbepaling luchtrecht (Afd. 3) De slotbepaling van art. 8:1321 B.W. bepaalt, dat nadere regeling van het luchtrecht mogelijk is bij…