Schending van mededingingsrecht (Afd. 3B, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Inleiding schending mededingingsrecht De aansprakelijkheid wegens schending van het mededingingsrecht is geregeld in Afd. 3B, Titel 3, Boek 6 B.W.. De afdeling omvat 10 bepalingen (art. 6:193k B.W. tot en met art. 6:193t B.W.). Deze regeling is ingevoerd in 2017 (Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht) en vormt een uitwerking van de Europese Richtlijn 2014/104/EU van 26 november 2014 betreffende bepaalde regels…