Ontslag op staande voet (art. 7:677 t/m 679 B.W.)

Naast beëindiging van de arbeidsovereenkomst is ook een ontslag wegens dringende redenen mogelijk. Dit kan zowel worden aangezegd door de werkgever – wat het meest voorkomt – als door de werknemer. Omdat het moet gaan om dringende redenen hoeft er ook geen opzegtermijn in acht genomen te worden en kan de arbeidsovereenkomst met directe ingang…

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst (art. 7:671b en 671c B.W.)

Inleiding ontbinding arbeidsovereenkomst Voor de invoering van de WWZ was het ontbindingsverzoek een gebruikelijke manier om de arbeidsovereenkomst te laten beëindigen. Daarbij werden veel zgn. ‘pro forma’ verzoeken gedaan, waarmee de werknemer wilde voorkomen dat hij een WW-uitkering zou mislopen. Bij ontbinding door de Kantonrechter kon de werknemer immers geen verwijt van het ontslag gemaakt…