Overeenkomst van opdracht in het algemeen (Afd. 1, Titel 7, Boek 7 B.W.)

Inleiding overeenkomst van opdracht in het algemeen De algemene bepalingen met betrekking tot de overeenkomst van opdracht zijn te vinden in Afd. 1, Titel 7, Boek 7 B.W.. Deze bepalingen gelden in beginsel – tenzij in de afzonderlijke regelingen voor die specifieke vormen anders is bepaald – voor alle vormen van opdracht. De afdeling omvat 14…

Lastgeving (Afd. 2, Titel 7, Boek 7 B.W.)

Inleiding lastgeving In Afd. 2, Titel 7, Boek 7 B.W. is een bijzondere vorm van de overeenkomst van opdracht geregeld: de lastgeving. Dit is de overeenkomst waarbij de opdrachtnemer de verplichting op zich neemt om een rechtshandeling voor een ander te verrichten. De Afdeling omvat 11 artikelen (art. 7:414 B.W. tot en met art. 7:424 B.W.). Definitie lastgeving In art. 7:414 B.W. wordt…

Bemiddelingsovereenkomst (Afd. 3, Titel 7, Boek 7 B.W.)

Inleiding bemiddelingsovereenkomst De regeling van de bemiddelingsovereenkomst vinden we in Afd. 3, Titel 7, Boek 7 B.W. als onderdeel van Titel 7 Overeenkomst van opdracht. Deze afdeling bevat slechts drie artikelen (art. 7:425 B.W. tot en met art. 7:427 B.W. ). De bemiddelingsovereenkomst is als species van de overeenkomst van opdracht niet los van de generieke opdracht te zien. Zie…

Agentuurovereenkomst (Afd. 4, Titel 7, Boek 7 B.W.)

Inleiding agentuurovereenkomst In Afd. 4, Titel 7, Boek 7 B.W. is de agentuurovereenkomst geregeld, als een bijzondere vorm van de overeenkomst van opdracht. De regeling omvat 18 bepalingen (art. 7:428 B.W. tot en met art. 7:445 B.W.). De regeling van het agentschap of de agentuur wordt beheerst door de Europese richtlijn Richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986…

Overeenkomst van opdracht (Titel 7, Boek 7 B.W.)

Inleiding overeenkomst van opdracht De overeenkomst van opdracht is een summierlijk geregelde benoemde overeenkomst. De wettelijke regeling is te vinden in Titel 7 van Boek 7 B.W.. De Titel bevat 5 afdelingen: Opdracht in het algemeen (Afd. 1)Lastgeving (Afd. 2)Bemiddelingsovereenkomst (Afd. 3)Agentuurovereenkomst (Afd. 4)Geneeskundige behandelingsovereenkomst (afd. 5) In het menu rechts op deze pagina staan de hyperlinks naar de pagina’s waarop…