Algemene bepalingen maatschap (Afd. 1, Boek 7A B.W.)

Inleiding algemene bepalingen maatschap De wettelijke regeling van de maatschap kent vier Afdelingen. Afd. 1, Titel 9, Boek 7A B.W. omvat vijf algemene bepalingen (art. 7A:1655 B.W. tot en met art. 7A:1660 B.W.). Definitie maatschap Art. 7A:1655 B.W. bevat de op de hoofdpagina Maatschap geciteerde definitie van de maatschap. Een maatschap is een overeenkomst, waarbij twee of meer personen zich contractueel verbinden…

Maatschapsovereenkomst (Titel 9, Boek 7A B.W.)

Inleiding maatschapsovereenkomst De maatschapsovereenkomst is geregeld in Boek 7A, Titel 9, geheten “Van maatschap”, bestaande uit slechts 4 Afdelingen. De bepalingen geven een wettelijke regeling voor deze veel voorkomende en alledaagse samenwerkingsvorm. De regeling is vrij summier, en ook verouderd. Dat is ook te zien aan de ouderwetse taal, die stamt uit 1838. Ook staat de regeling van…

Verbintenissen tussen de vennoten onderling (Afd. 2, Boek 7A B.W.)

Inleiding onderlinge verbintenissen maatschap Afd. 2, Titel 9, Boek 7A B.W. geeft enkele summiere regels over de onderlinge verbintenissen tussen de maten. Ook de maatschap is immers onderdeel van het verbintenissenrecht, zie pagina Verbintenissenrecht (Boek 6 B.W.) en het overeenkomstenrecht, zie de pagina Overeenkomsten (Titel 5, Boek 6 B.W.) en de pagina Wederkerige overeenkomsten, (Afd. 5, Titel 5, Boek 6 B.W.).…

Verbintenissen vennoten jegens derden (Afd. 3, Boek 7A B.W.)

Inleiding verbintenissen maatschap met derden In Afd. 3, Titel 9, Boek 7A B.W. is een aantal regels opgenomen met betrekking tot de verbintenissen die de maatschap aangaat met derden. Dus de externe betrekkingen versus de onderlinge geregeld in Afd. 2. Deze afdeling geeft in slechts 4 bepalingen een regeling voor de externe aansprakelijkheid van de maatschap. Aansprakelijk voor…

Einde van de maatschap (Afd. 4, Boek 7A B.W.)

Inleiding einde van de maatschap In Afd. 4, Titel 9, Boek 7A B.W. wordt het einde van de maatschap geregeld. De afdeling omvat slechts 4 bepalingen. Vier wijzen van eindigen maatschap De maatschap kan op een viertal manieren eindigen (art. 7A:1683 B.W.): – door het einde van een afgesproken bepaalde termijn waarvoor deze is aangegaan; – door…