Aansprakelijkheid voor spoorvoertuigen en spoorweginfrastructuur (Afd. 1, Titel 19, Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W.)

Inleiding aansprakelijkheid voor spoorvoertuigen en spoorweginfrastructuur Afd. 1, Titel 19, Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W. geeft één enkele bepaling voor de aansprakelijkheid voor spoorvoertuigen (treinen) en aansprakelijkheid voor de spoorweginfrastructuur (art. 8:1661 B.W.). Specifieke toepassing van aansprakelijkheid voor spoorvoertuig De aansprakelijkheid op grond van art. 6:173 B.W. ten aanzien van een spoorvoertuig, dat bij een spoorwegonderneming in gebruik…

Algemene bepalingen overeenkomst goederenvervoer over spoor (Afd. 1, Titel 18, Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen overeenkomst goederenvervoer over spoor In Afd. 1, Titel 18, Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W. worden enkele algemene bepalingen gegeven voor de overeenkomst van goederenvervoer over het spoor. De afdeling omvat 4 bepalingen (art. 8:1550 B.W. tot en met art. 8:1553 B.W.). Definitie goederenvervoer over spoorwegen In art. 8:1550 B.W. wordt de definitie gegeven van de overeenkomst van goederenvervoer…

Overeenkomst goederenvervoer over het spoor (Titel 18, Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W.)

Inleiding overeenkomst goederenvervoer over het spoor Titel 18, Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W. bevat 5 afdelingen waarin de overeenkomst van goederenvervoer over het spoor is geregeld. De wet spreekt van “vervoer langs spoorstaven”. Afd. 1 Algemene bepalingen overeenkomst goederenvervoer over spoor (art. 8:1550 B.W. tot en met art. 8:1553 B.W.); Afd. 2 Sluiting en uitvoering van de overeenkomst goederenvervoer…

Gevaarlijke stoffen aan boord van een spoorrijtuig (Afd. 2, Titel 19, Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W.)

Inleiding gevaarlijke stoffen aan boord van een spoorrijtuig De wet geeft in Afd. 2, Titel 19, Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W. een regeling voor gevaarlijke stoffen aan boord van een spoorrijtuig. Deze afdeling omvat 11 bepalingen (art. 8:1670 B.W. tot en met art. 8:1680 B.W. ). Definitie ‘gevaarlijke stoffen’ bij spoorwegvervoer De wet definieert “gevaarlijke stof” aldus: een stof die…

Ongevallen goederenvervoer over het spoor (Titel 19, Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W.)

Inleiding ongevallen goederenvervoer over het spoor Titel 19, Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W. bevat 2 afdelingen waarin een regeling gegeven wordt voor ongevallen bij goederenvervoer over het spoor. De wet spreekt van “vervoer langs spoorstaven”. Afd. 1 Aansprakelijkheid voor spoorvoertuigen en de spoorweginfrastructuur (art. 8:1661 B.W.); Afd. 2 Gevaarlijke stoffen aan boord van een spoorrijtuig (art. 8:1670 B.W. tot en…

Sluiting en uitvoering overeenkomst goederenvervoer over spoor (Afd. 2, Titel 18, Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W.)

Inleiding sluiting en uitvoering overeenkomst goederenvervoer over spoor In Afd. 2, Titel 18, Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W. is het sluiten van een overeenkomst van goederenvervoer over het spoor geregeld, en zijn nadere bepalingen gegeven over de uitvoering daarvan. De afdeling omvat 17 bepalingen (art. 8:1554 B.W. tot en met art. 8:1570 B.W.). Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.…

Aansprakelijkheid goederenvervoer over spoor (Afd. 3, Titel 18, Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W.)

Inleiding aansprakelijkheid goederenvervoer over spoor In Afd. 3, Titel 18, Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W. is de aansprakelijkheid van de vervoerder jegens de afzender bij goederenvervoer over het spoor geregeld. De afdeling omvat 17 bepalingen (art. 8:1571 B.W. tot en met art. 8:1587 B.W.). Aansprakelijkheid vervoerder goederen over spoor In lijn met de algemene bepalingen inzake goederenvervoer moet ook…

Onderlinge betrekkingen goederenvervoer over spoor (Afd. 5, Titel 18, Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W.)

Inleiding onderlinge betrekkingen goederenvervoer over spoor In Afd. 5, Titel 18, Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W. is een summiere regeling gegeven voor de onderlinge betrekkingen tussen diverse vervoerders bij goederenvervoer over het spoor. De afdeling omvat 4 bepalingen (art. 8:1593 B.W. tot en met art. 8:1596 B.W.). Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt. Auteur & Last edit [MdV, 1-04-2022]

Vervoer over het spoor (Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W.)

Inleiding vervoer over het spoor Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W. regelt het vervoer over het spoor. De wet spreekt van “vervoer langs spoorstaven”. Dit Hoofdstuk omvat 2 Titels: Overeenkomst van goederenvervoer over het spoor (Titel 18) Ongevallen goederenvervoer over het spoor (Titel 19) Voor het vervoer van personen via het spoor is een andere wettelijke regeling van kracht. Inbedding…