Algemene bepalingen verhaalsrecht (Afd. 1, Titel 10, Boek 3 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen verhaalsrecht op goederen Het verhaalsrecht regelt de bevoegdheid van een schuldeiser om de vordering(en) die hij op een ander (de schuldenaar) heeft te verhalen op diens vermogen. Oftewel om (al) diens bezittingen uit te winnen, door deze bvb. executoriaal te laten verkopen, of diens vorderingen op derden te innen, dan wel zijn…

Retentierecht (Afd. 4, Titel 10, Boek 3 B.W.)

Inleiding retentierecht Retentierecht is de bevoegdheid van een schuldeiser om een zaak van de schuldenaar die hij onder zich heeft, onder zich te houden totdat hij zelf is betaald. Het retentierecht is geregeld in art. 3:290 B.W. t/m art. 3:295 B.W.. Het retentierecht is een species van de bevoegdheid uit het verbintenissenrecht om de nakoming van de eigen…