Verdrag inzake de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR)

Inleiding Verdrag inzake de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) Het CMR-verdrag is een verdrag van de Verenigde Naties, dat is getekend in Genève op 19 mei 1956. Het CMR-verdrag legt eenvormige aansprakelijkheidsregels op voor de schade bij verlies of beschadiging van de lading of bij vertraging. Deze regels zijn ook…

Londens Limitatieverdrag Maritieme Claims (LLMC)

Inleiding Londens Limitatieverdrag Maritieme Claims (LLMC) Het Londens Limitatieverdrag voor Maritieme Claims (LLMC) is tot stand gekomen in 1976. Nederland was tot dit verdrag toegetreden. Het verdrag schept de mogelijkheid vorderingen uit aanvaringen met zeeschepen te beperken door het stellen van een fonds. De aansprakelijkheid wordt dan beperkt tot het bedrag van het – volgens…

Verjaring en verval vervoersrecht (Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

Inleiding verjaring en verval vervoersrecht Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W. geeft van de normale regels voor verjaring en verval afwijkende bepalingen voor het vervoersrecht. Zie voor de algemene wettelijke regels voor verjaring en verval de pagina Verjaring en stuiting. Deze Titel bevat 13 Afdelingen. De Titel bevat ook nog een algemene slotbepaling voor het vervoersrecht.…

Aansprakelijkheid voor spoorvoertuigen en spoorweginfrastructuur (Afd. 1, Titel 19, Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W.)

Inleiding aansprakelijkheid voor spoorvoertuigen en spoorweginfrastructuur Afd. 1, Titel 19, Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W. geeft één enkele bepaling voor de aansprakelijkheid voor spoorvoertuigen (treinen) en aansprakelijkheid voor de spoorweginfrastructuur (art. 8:1661 B.W.). Specifieke toepassing van aansprakelijkheid voor spoorvoertuig De aansprakelijkheid op grond van art. 6:173 B.W. ten aanzien van een spoorvoertuig, dat bij een spoorwegonderneming in gebruik…

Algemene bepalingen overeenkomst goederenvervoer over spoor (Afd. 1, Titel 18, Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen overeenkomst goederenvervoer over spoor In Afd. 1, Titel 18, Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W. worden enkele algemene bepalingen gegeven voor de overeenkomst van goederenvervoer over het spoor. De afdeling omvat 4 bepalingen (art. 8:1550 B.W. tot en met art. 8:1553 B.W.). Definitie goederenvervoer over spoorwegen In art. 8:1550 B.W. wordt de definitie gegeven van de overeenkomst van goederenvervoer…

Overeenkomst goederenvervoer over het spoor (Titel 18, Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W.)

Inleiding overeenkomst goederenvervoer over het spoor Titel 18, Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W. bevat 5 afdelingen waarin de overeenkomst van goederenvervoer over het spoor is geregeld. De wet spreekt van “vervoer langs spoorstaven”. Afd. 1 Algemene bepalingen overeenkomst goederenvervoer over spoor (art. 8:1550 B.W. tot en met art. 8:1553 B.W.); Afd. 2 Sluiting en uitvoering van de overeenkomst goederenvervoer…

Algemene bepalingen exploitatie luchtvaartuigen (Afd. 1, Titel 16, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen exploitatie luchtvaartuigen In Afd. 1, Titel 16 van Boek 8 B.W. geeft de wet eerst enkele regels die gelden voor alle vormen van exploitatie van luchtvaartuigen. Daaronder wordt in art. 8:1341 B.W. ook een luchtkussenvaartuig verstaan. De afdeling kent 8 artikelen (art. 8:1340 B.W. tot en met art. 8:1347 B.W.). Deze bepalingen worden nog nader behandeld. Auteur & Last…

Rechten op luchtvaartuigen (Afd. 1, Titel 15, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

Inleiding rechten op luchtvaartuigen In Afd. 1, Titel 15 van Boek 8 B.W. wordt een regeling gegeven voor de rechten op luchtvaartuigen. Zoals ook bij de wettelijke regelingen voor schepen zijn deze bepalingen gebaseerd op een verdrag: het Verdrag van Genève. Dit is blijkens art. 8:1300 aanhef en sub a B.W. het op 19 juni 1948 te Genève tot…

Het luchtvaartuig (Titel 15, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

Inleiding luchtvaartuig In Titel 15 van Boek 8 B.W. wordt een regeling gegeven voor luchtvaartuigen. De structuur is vergelijkbaar met die voor schepen. Zoals ook bij de wettelijke regelingen voor zeeschepen en binnenvaartschepen zijn deze bepalingen ingebed in een verdrag: het Verdrag van Genève. Hiermee wordt blijkens art. 8:1300 aanhef en sub a B.W. bedoeld het op 19 juni…