Algemene bepalingen verzekeringsovereenkomst (Afd. 1, Titel 17, Boek 7 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen verzekeringsovereenkomst In Afd. 1, Titel 17 B.W. vinden we de algemene bepalingen die voor alle soorten verzekeringsovereenkomst van kracht zijn. De afdeling omvat 19 bepalingen (art. 7:925 B.W. tot en met art. 7:943 B.W.). Het verzekeringsrecht is per 1-1-2006 in Boek 7 B.W. opgenomen. Daarvoor was de wettelijke regeling van de verzekeringsovereenkomst te vinden in het Wetboek…

Schadeverzekering (Afd. 2, Titel 17, Boek 7 B.W.)

Inleiding schadeverzekering In Afd. 2, Titel 17, Boek 7 B.W. is de schadeverzekering geregeld. De regeling omvat 20 bepalingen (art. 7:944 B.W. t/m art. 7:963 B.W.). Verplichting (aspirant) verzekerde alle relevante informatie te geven Belangrijk is dat ook voor de schadeverzekering de algemene informatieplicht en mededelingsplicht van degeen die de verzekerde wil aangaan zoals opgenomen in de algemene bepalingen…

Sommenverzekering (Afd. 3, Titel 17, Boek 7 B.W.)

Inleiding sommenverzekering In Afd. 3, Titel 17, Boek 7 B.W. vinden we de bepalingen voor de sommenverzekering. De afdeling omvat 19 bepalingen, verdeeld over twee subafdelingen. Algemene bepalingen sommenverzekering Par. 1) In Par. 1, Afd. 3, Titel 14, Boek 7 B.W. zijn enkele algemene bepalingen gegeven over de sommenverzekering. Deze paragraaf omvat 11 bepalingen (art. 7:964 B.W. tot en met art.…

Europese wetgeving verzekeringsrecht

De EU-wetgever stelt op verschillende terreinen van het burgerlijk recht richtlijnen op – waarin minimumregels worden gegeven voor het nationale recht van de Lidstaten – en daarnaast Verordeningen, die een rechtstreekse wettelijke regeling geven waaraan de Nederlandse wet (en die van andere Lidstaten) moet voldoen. Zo ook op het gebied van het verzekeringsrecht. Zonder volledig…

Europese Richtlijn Verzekeringsbedrijf

Inleiding Europese richtlijn verzekeringsbedrijf De EU heeft in 2009 een aantal richtlijnen inzake het verzekeringsbedrijf herzien en in één richtlijn bij elkaar genomen. De Richtlijn heet officieel Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf . Onderdeel van deze richtlijn is de rechtsbijstandsverzekering. Deze Richtlijn heeft wat de rechtsbijstandsverzekering aangaat Richtlijn…

Verzekeringsovereenkomst (Titel 17, Boek 7 B.W.)

Inleiding verzekeringsovereenkomst De verzekeringsovereenkomst is geregeld in titel 17 boek 7 BW. De titel kent drie afdelingen. Het verzekeringsrecht was tot 1 januari 2006 opgenomen in het Wetboek van Koophandel (WvK). In Afd. 1 zijn de algemene bepalingen inzake de verzekeringsovereenkomst opgenomen.  Zoals de definitie van de verzekeringsovereenkomst (art. 7:925 B.W.). En het belangrijke basis beginsel van de informatieplicht…

Lijfrente (Titel 18, Boek 7 B.W.)

Inleiding lijfrente Als laatste titel van Boek 7 B.W. regelt Titel 18, Boek 7 B.W. de lijfrente. De Titel bevat slechts 3 artikelen. Definitie lijfrente In art. 7:990 B.W. wordt de lijfrente als volgt gedefinieerd: “Lijfrente is het van het in leven zijn van één of meer personen afhankelijke recht op een periodieke uitkering in geld.” Omzetting en opschorting…