Algemene bepalingen wegvervoer (Afd. 1, Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen wegvervoer In Afd. 1, Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W. worden eerst twee algemene bepalingen gegeven over vervoer over de weg (art. 8:1080 B.W. en art. 8:1081 B.W.). Uitbreiding of uitsluiting zaken van de definitie ‘voertuig De wetgever kan bij AMvB zaken, die geen voertuigen zijn, voor de toepassing van bepalingen van deze titel als…

Wegvervoer (Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W.)

Inleiding wegvervoer Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W. gaat nader in op het wegvervoer, en geeft een aantal specifieke overeenkomsten voor vervoer over de weg. De Titel is onderverdeeld in 4 afdelingen: Afd. 1 Algemene bepalingen wegvervoer (art. 8:1080 B.W. en art. 8:1081 B.W.); Afd. 2 Overeenkomst van goederenvervoer over de weg (art. 8:1090 B.W. tot en met art.…

Ongevallen wegvervoer (Titel 14, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W.)

Inleiding ongevallen wegvervoer Titel 14, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W. geeft een regeling voor ongevallen in het wegvervoer. De Titel kent echter maar één afdeling, die gaat over gevaarlijke stoffen aan boord van een vrachtwagen. Afd. 1 Gevaarlijke stoffen aan boord van een voertuig omvat 11 bepalingen (art. 8:1210 B.W. tot en met art. 8:1220 B.W.). Definitie ‘gevaarlijke…

Overeenkomst goederenvervoer over de weg (Afd. 2, Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W.)

Inleiding overeenkomst goederenvervoer over de weg Afd. 2, Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W. regelt de overeenkomst van goederenvervoer over de weg. Deze afdeling omvat 49 bepalingen (art. 8:1090 B.W. tot en met art. 8:1138 B.W.). Internationaal wegvervoer: CMR-verdrag van toepassing Op internationaal wegvervoer is het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal goederenvervoer over de weg (CMR-verdrag)…

Overeenkomst personenvervoer over de weg (Afd. 3, Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W.)

Inleiding overeenkomst personenvervoer over de weg Afd. 3, Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W. regelt de overeenkomst van personenvervoer over de weg. Deze afdeling omvat 28 bepalingen (art. 8:1139 B.W. tot en met art. 8:1166 B.W.). Art. 8:1146 B.W. is vervallen. Toepassingsbereik: niet wanneer de Verordening Autobus- en touringcarpassagiers toepasselijk is Deze afdeling is slechts van toepassing…

Verhuisovereenkomst (Afd. 4, Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W.)

Inleiding verhuisovereenkomst Afd. 4, Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W. regelt de verhuisovereenkomst met betrekking tot verhuizingen over de weg. Deze afdeling omvat 32 bepalingen (art. 8:1170 B.W. tot en met art. 8:1201 B.W.). Definitie verhuisovereenkomst De verhuisovereenkomst is de overeenkomst van goederenvervoer, waarbij de vervoerder (de verhuizer) zich tegenover de afzender (de opdrachtgever) verbindt verhuisgoederen te…

Wegvervoersrecht (Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W.)

Inleiding wegvervoersrecht Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W. regelt het wegvervoersrecht. Interessante taalkundige vraag: is het nu “wegvervoersrecht” of “wegvervoerrecht”? Het grappige is dat bij “vervoersrecht” de versie met de verbindings-s beter klinkt. De wet spreekt wel van “wegvervoersrecht”. Doordat “wegvervoer” als begrip gangbaar is, voelt daardoor “wegvervoerrecht” taalkundig beter aan. Het lijkt me dat beide kunnen,…