Algemene bepalingen appartementsrechten (Afd. 1, Titel 9, Boek 5 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen appartementsrechten Een eigenaar kan zijn eigendomsrecht met betrekking tot een stuk grond of een gebouw splitsen in zgn. “appartementsrechten”. De wettelijke regeling inzake deze rechten is opgenomen in Titel 9 van Boek 5 B.W.. Deze Titel is onderverdeeld in 4 Afdelingen. Afdeling 1 bevat de algemene bepalingen inzake het vestigen van appartementsrechten. De afdeling bevat…

Eigendom in het algemeen (Titel 1, Boek 5 B.W.)

Inleiding eigendom in het algemeen In Titel 1, Boek 5 B.W. worden de basisbeginselen inzake het eigendomsrecht uiteengezet. De Titel is voor een dergelijk fundamenteel begrip in het goederenrecht zeer summier, want de Titel omvat maar 3 artikelen (art. 5:1 B.W. tot en met art. 5:3 B.W.). Hierbij wordt ook teruggegrepen op de algemene bepalingen van het vermogensrecht in…

Vereniging van eigenaren (Afd. 2, Titel 9, Boek 5 B.W.)

Inleiding vereniging van eigenaren Voor het gezamenlijk beheer van appartementsrechten is een vereniging van eigenaren nodig (of zoals de wet het noemt: “vereniging van eigenaars”). In de praktijk vaak afgekort als “VvE”. Zie over het meervoud met -s of met -en ook het interessante lemma op de website van Onze Taal. Is het leraars of…

Eigendom van roerende zaken (Titel 2, Boek 5 B.W.)

Inleiding eigendom roerende zaken In Titel 2, Boek 5 B.W. wordt nader ingegaan op het eigendomsrecht, waarbij de eigendom van roerende zaken verder wordt uitgediept. De Titel omvat 16 artikelen: art. 5:4 B.W. tot en met art. 5:19 B.W.. Ook hier is de Afdeling Begripsbepalingen uit Boek 3 B.W. weer van belang, met name art. 3:2 B.W. (definitie van “zaken”) en art. 3:3…

Eigendom van onroerende zaken (Titel 3, Boek 5 B.W.)

Inleiding eigendom onroerende zaken In Titel 3, Boek 5 B.W. wordt de eigendom van onroerende zaken verder wordt uitgediept. De Titel omvat 17 artikelen (art. 5:20 B.W. tot en met art. 5:36 B.W.). Ook hier is de Afdeling Begripsbepalingen uit Boek 3 B.W. weer van belang, met name art. 3:3 B.W. (definitie van “zaken”) en…

Wijziging en opheffing van splitsing appartementen (Afd. 4, Titel 9, Boek 5 B.W.)

Inleiding wijziging en opheffing van splitsing appartementen In Afd. 4, Titel 9, Boek 5 B.W. wordt de wijziging van de akte van splitsing in appartementsrechten behandeld, en de opheffing van de splitsing. De afdeling omvat 11 bepalingen (art. 5:139 B.W. tot en met art. 5:147 B.W.). Wijziging van de splitsingsakte van appartementen De akte van splitsing kan worden gewijzigd…

Rechten uit verzekeringsovereenkomsten appartementen (Afd. 3, Titel 9, Boek 5 B.W.)

Inleiding rechten uit verzekeringsovereenkomsten appartementen In Afd. 3, Titel 9, Boek 5 B.W. is een regeling gegeven voor de vertegenwoordiging van de appartementseigenaren met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst ten behoeve van de appartementen. De Afdeling omvat slechts twee – niettemin niet onbelangrijke – bepalingen (art. 5:136 B.W. en art. 5:138 B.W.). Art. 137 heeft de wetgever maar overgeslagen.…

Verjaring en stuiting (art. 3:306-325 B.W.)

Inleiding verjaring en stuiting De wettelijke regeling van verjaring vinden we in Boek 3 B.W., dat een verbinding maakt tussen het burgerlijk recht en het burgerlijk procesrecht. In Titel 11 Rechtsvorderingen is de rechtsactie (of rechtsvordering) geformuleerd, die aan elk burgerlijk recht is verbonden. De rechtsvordering is de mogelijkheid om een eis in te stellen bij de…

Burenrecht (Titel 4, Boek 5 B.W.)

Inleiding burenrecht Titel 4, Boek 5 B.W. is gewijd aan de rechten en verplichtingen van eigenaars van naburige erven, oftewel aan het burenrecht. De Titel omvat 24 artikelen (art. 5:37 B.W. tot en met art. 5:59 B.W.). Hierbij wordt ook teruggegrepen op de algemene bepalingen van het vermogensrecht in Boek 3 B.W. (zie o.a. de pagina Begripsbepalingen. Beperkingen eigendomsrecht naburig…

Mandeligheid (Titel 5, Boek 5 B.W.)

Inleiding mandeligheid In Titel 5, Boek 5 B.W. wordt het begrip mandeligheid behandeld. De Titel omvat 10 artikelen (art. 5:60 B.W. tot en met art. 5:69 B.W.). Mandeligheid spreek je uit als “mandéligheid”. Ook hier is de Afdeling Begripsbepalingen uit Boek 3 B.W. weer van belang, met name art. 3:3 B.W. (definitie van “zaken”) en art. 3:5 B.W. (definitie…