Maritiem Arbeidsverdrag

Inleiding Maritiem Arbeidsverdrag Het Maritiem Arbeidsverdrag (MAV) of het Verdrag betreffende maritieme arbeid (Maritime Labour Convention, afgekort MLC 2006), is een verdrag uit 2006 dat tot stand is gekomen in het kader van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Hierin zijn alle bestaande maritieme en andere arbeidsverdragen van de ILO gebundeld. Het verdrag wordt beschouwd als de vierde pijler van de…

Aanvaring zeeschepen (Afd. 1, Titel 6, Hoofdstuk II, Boek 8 B.W.)

Inleiding aanvaring zeeschepen Afd. 1, Titel 6, Hoofdstuk II, Boek 8 B.W. geeft een regeling voor aanvaringen waar zeeschepen bij betrokken zijn. De Afdeling omvat 8 bepalingen (art. 8:540 B.W. tot en met art. 8:547 B.W.). Art. 8:545 lid 1 B.W. bepaalt, dat als twee of meer schepen gezamenlijk door hun schuld een aanvaring hebben veroorzaakt, de eigenaren daarvan…

Algemene bepalingen exploitatie zeeschip (Afd. 1, Titel 5, Hoofdstuk II, Boek 8 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen exploitatie van een zeeschip In Titel 5, Afd. 1 van Boek 8 B.W. worden zes algemene bepalingen gegeven voor de exploitatie van zeeschepen (art. 8:360 B.W. tot en met art. 8:366 B.W.). In deze bepalingen zijn Afd. 1, Titel 10, Boek 8 B.W. inzake de exploitatie van binnenschepen van overeenkomstige toepassing verklaard met art. 8:880 B.W.. Zie…

Rederij van het zeeschip (Afd. 1, Titel 3, Hoofdstuk II, Boek 8 B.W.)

Inleiding rederij van het zeeschip In Afd. 1, Titel 3, Hoofdstuk II, Boek 8 B.W. wordt de rederij van zeeschepen behandeld. Deze afdeling omvat 27 bepalingen (art. 8:160 B.W. tot en met art. 8:186 B.W.). Art. 8:175 is vervallen. Definitie rederij In art. 8:160 lid 1 B.W. staat omschreven wat een rederij is, om te verduidelijken in welke gevallen de afdeling 8.3.1…

Zeeschip en de zaken aan boord daarvan (Titel 3, Hoofdstuk II, Boek 8 B.W.)

Inleiding het zeeschip en de zaken aan boord daarvan Titel 3, Hoofdstuk II, Boek 8 B.W. geeft nadere bepalingen over het zeeschip en – zoals de naam van de Titel al verraadt – over de zaken aan boord van het zeeschip. Deze Titel is weer onderverdeeld in de volgende Afdelingen: Rederij van het zeeschip (Afd.  1) (art.…

Verdragen inzake de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over zee

Inleiding verdragen inzake de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over zee Op het gebied van de overeenkomst inzake vervoer geheel of deels over zee zijn er meerdere verdragen tot stand gekomen. Het oudste verdrag – het Eenvormige Cognossementsverdrag – dateert van 1924, en is ook wel bekend onder de naam ‘Hague Rules’. Daarop zijn…

Verdrag inzake arbeid in de visserij

Inleiding Verdrag inzake arbeid in de visserij Het Verdrag inzake arbeid in de visserij (Verdrag nr. 188) is een verdrag dat in 2007 tot stand is gekomen in het kader van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Werkingssfeer en doelstelling Dit verdrag ziet op de arbeidsomstandigheden van iedereen die werkzaam is in de commerciële visserij, zowel op zee…

Hulpverlening zeeschepen (Afd. 2, Titel 6, Hoofdstuk II, Boek 8 B.W.)

Inleiding hulpverlening zeeschepen Afd. 2, Titel 6, Hoofdstuk II, Boek 8 B.W. geeft een regeling voor hulpverlening bij zeeschepen. De Afdeling omvat 28 bepalingen (art. 8:550 B.W. tot en met art. 8:577 B.W.). De regeling is gebaseerd op het Internationaal hulpverleningsverdrag van Londen 1989. Regeling hulpverlening zeeschepen geldt ook voor de binnenvaart De regeling van hulpverlening uit het…

Overeenkomst van goederenvervoer over zee (Afd. 2, Titel 5, Hoofdstuk II, Boek 8 B.W.)

Inleiding overeenkomst van goederenvervoer over zee In Titel 5, Afd. 2 van Boek 8 B.W. wordt de overeenkomst van goederenvervoer over zee geregeld. De afdeling omvat maar liefst 126 bepalingen (art. 8:370 B.W. tot en met art. 8:496 B.W.). De bepalingen van deze afdeling zijn in art. 8:880 B.W. van overeenkomstige toepassing verklaard op inzake de overeenkomst tot vervoer van goederen…

Bemanning van een zeeschip (Titel 4, Hoofdstuk II, Boek 8 B.W.)

Inleiding bemanning zeeschip Titel 4, Hoofdstuk II, Boek 8 B.W. geeft nadere bepalingen over de bemanning van een zeeschip. Deze Titel kent maar één afdeling, Afd. 2: de Kapitein. Deze zal op deze pagina worden behandeld, omdat verdere onderverdeling onnodig is. Deze afdeling bevat 3 artikelen: art. 8:260 B.W. tot en met art. 8:262 B.W.. Deze bepalingen zullen nader…