Gevolgen borgtocht onderling (Afd. 3, Titel 14, Boek 7 B.W.)

Inleiding onderlinge verhouding tussen borg en hoofdschuldenaar en andere borgen Deze is geregeld in Afd. 3 van Titel 14. Deze afdeling omvat 6 artikelen (art. 7:865 B.W. tot en met art. 7:870 B.W.). Borg en hoofdschuldenaar De uitgewonnen borg heeft in beginsel regres op de hoofdschuldenaar. De verhouding tussen hen beiden wordt echter bepaald door de inhoud en…

Financiëlezekerheidsovereenkomsten (Titel 2, Boek 7 B.W.)

Inleiding financiëlezekerheidsovereenkomst Deze speciale overeenkomst tot zekerheidstelling is geïntroduceerd in 2004 (Titel 2, Boek 7 B.W.). Ook dit is weer een implementatie van een EU-richtlijn (Richtlijn nr. 2002/47/EG). De regeling is een aanvulling op de bestaande regeling van het pandrecht, en dan met name het pandrecht op vorderingen. De rechtsfiguur sluit aan bij de Angelsaksische “floating charge”.…

Retentierecht (Afd. 4, Titel 10, Boek 3 B.W.)

Inleiding retentierecht Retentierecht is de bevoegdheid van een schuldeiser om een zaak van de schuldenaar die hij onder zich heeft, onder zich te houden totdat hij zelf is betaald. Het retentierecht is geregeld in art. 3:290 B.W. t/m art. 3:295 B.W.. Het retentierecht is een species van de bevoegdheid uit het verbintenissenrecht om de nakoming van de eigen…

Recht van reclame (Afd. 8, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding recht van reclame In Afd. 8, Titel 1 Boek 7 B.W. is een specifieke bevoegdheid van de verkoper in de wet opgenomen: het recht van reclame oftewel het terughaalrecht van onbetaald blijvende goederen. De regeling bevat een uitzondering op de reguliere ontbinding van overeenkomsten. Men spreekt ook wel van het “verkopersprivilege”. Deze afdeling omvat zes bepalingen…

Pandbelening (Titel 2D, Boek 7 B.W.)

Inleiding pandbelening De wettelijke regeling van de pandbelening is opgenomen in Titel 2D, Boek 7 B.W.. Daarmee maakt de regeling onderdeel uit van de ingevoegde Titels inzake consumentenkrediet (Titel 2A), goederenkrediet (Titel 2B) en geldlening (Titel 2C). De Titel omvat 11 bepalingen (art. 7:130 B.W. tot en met art. 7:140 B.W.). Pandbelening was voorheen geregeld in de Pandhuiswet 1910. De regeling is bij wet…