LawyrupFaillissementswetFaillissement (Titel 1 Fw.)Faillissement van een beleggingsonderneming (Afd. 11AB, Titel 1 Fw.)

Faillissement van een beleggingsonderneming (Afd. 11AB, Titel 1 Fw.)

Inleiding faillissement van een beleggingsonderneming in de zin van de verordening kapitaalvereisten

Afd. 11AB, Titel I Fw. behelst maar één bepaling: art. 212oo Fw.. De bepaling stelt een aantal met name genoemde bepalingen inzake de wettelijke regeling van het faillissement van een bank (Afd. 11AA, Titel I Fw.) overeenkomstig van toepassing.

Ten aanzien van het faillissement van een beleggingsonderneming in de zin van de verordening kapitaalvereisten, bepaalt art. 212oo Fw. dat de artt. 212h, eerste lid, 212ha tot en met 212hq, 212i, 212j, en 212l tot en met 212nn van overeenkomstige toepassing zijn op een beleggingsonderneming in de zin van de verordening kapitaalvereisten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, met dien verstande dat in artikel 212ha voor artikel 2:11, wordt gelezen: 2:96.

Auteur & Last edit

[AB, 9-12-2018]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.

Wat vond u van dit artikel ?