LawyrupFaillissementswetSurseance (Titel 2 Fw.)Surseance financiële instelling (Afd. 2B, Titel 2 Fw.)

Surseance financiële instelling (Afd. 2B, Titel 2 Fw.)

Inleiding surseance beleggingsinstelling of andere financiële instelling onderworpen aan de Wft

In Afd. 2B, Titel 2 Fw. worden bepalingen gegeven voor de surseance van een beleggingsinstelling of andere financiële instelling onderworpen aan de Wet Financieel Toezicht (Wft). De afdeling kent 2 bepalingen (art. 281g Fw. en art.  281h Fw.).

Bepalingen faillissement bank ook van toepassing bij surseance financiële instelling

De bepalingen inzake het faillissement van een bank, opgenomen in xx, zijn van overeenkomstige toepassing (art. 281g Fw.).

Toepassing Wft op surseance beleggingsinstelling of andere financiële instelling

Afdeling 3.5.6 Wet op het financieel toezicht is van overeenkomstige toepassing op een surseance van betaling die wordt verleend aan een beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 1:1 Wft of een financiële instelling die een verklaring van ondertoezichtstelling als bedoeld in artikel 3:110 Wft heeft.

Auteur & Last edit

[MdV, 28-11-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.

Wat vond u van dit artikel ?