LawyrupFaillissementswetWettelijke schuldsanering (WSNP) (Titel 3 Fw.)Slotbepalingen WSNP (Afd. 10, Titel 3 Fw.)

Slotbepalingen WSNP (Afd. 10, Titel 3 Fw.)

Inleiding slotbepalingen WSNP

In Afd. 10, Titel 3 Fw. zijn twee slotbepalingen te vinden met betrekking tot de procedure van de wettelijke schuldsanering. 

Geen hogere voorziening

Art. 360 Fw. bepaalt dat er geen hogere voorziening openstaat tegen de beslissingen van de rechter op grond van de bepalingen, die in titel drie van de faillissementswet zijn opgenomen. Hiervan kan worden afgeweken in de gevallen waarin het tegendeel is bepaald en de mogelijkheid van cassatie in het belang van de wet mogelijk is. 

Ondertekening door een advocaat

Daarnaast is in art. 361 lid Fw. opgenomen dat verzoeken ex:

– art. 292 lid 1 en 2 Fw.

– art. 315 lid 1 Fw.

– art. 348 Fw.

– art. 349a lid 2 Fw.

– art. 350 lid 1 Fw.

– art. 351 lid 1 Fw.

– art. 355 lid 1 Fw. en

– art. 358a lid 1 Fw. 

ondertekend dienen te zijn door een advocaat, tenzij een verzoek wordt gedaan door de bewindvoerder, dan wel door de natuurlijk persoon een verzoek wordt ingediend op grond van art. 350 lid 1 Fw. 

Indiening door een advocaat

Tot slot dient een verzoek op grond van art. 46 van de in art. 5 lid 3 Fw. genoemde verordening ingediend te worden door een advocaat en is voor het instellen van een beroep in cassatie de medewerking van een advocaat bij de Hoge Raad vereist (art. 361 lid 2 en 3 Fw.).

Auteur & Last edit

[AB, 3-11-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.

Wat vond u van dit artikel ?