Rechter-commissaris (Par. 1, Afd. 3, Titel I Fw.)

Inleiding rechter-commissaris in faillissement

Bij het uitspreken van het faillissement over het vermogen van een schuldenaar wordt er een curator “aangesteld”, en tegelijk wordt er een rechter-commissaris uit de rechtbank “benoemd” om op het beheer en de vereffening door de curator toezicht te houden en fiat te geven voor beschikkingshandelingen. De rechter-commissaris is steeds een van de rechters uit de Sectie Insolventie van de rechtbank.

Het toezicht van de R-C op de curator is geregeld in Par. 1, Afd. 3, Titel I Fw.. Zie ook de pagina curator.

Toezicht door de rechter-commissaris

De curator oefent zijn taken uit onder toezicht van de rechter-commissaris die door de rechtbank is aangesteld (art. 64 Fw.). De curator behoeft voor alle beschikkingshandelingen en rechtshandelingen toestemming van de R-C (art. 68 lid 2 Fw.).

Tegen het handelen (of nalaten) van de curator kan bij de R-C worden opgekomen door iedere belanghebbende (art. 69 Fw.). Die bepaling kent echter zijn beperkingen, zoals blijkt uit de jurisprudentie. Het bezwaar mag niet zien op een eigen belang van de klager, wat het rechtsmiddel wat ingewikkeld maakt.

Recofa-richtlijnen

Het overlegorgaan van rechters-commissarissen in faillissementen van de Raad voor de Rechtspraak (de zgn. “Recofa”) heeft richtlijnen opgesteld voor de afwikkeling van faillissementen en surseances. Deze richtlijnen zijn verbindend voor curatoren en sluiten aan op het “Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken”. De Recofa-richtlijn is via deze link te vinden op de website van rechtspraak.nl.

Andere relevante pagina’s

Bestuur van de failliete boedel (Afd. 3, Titel I Fw.)

Curator in faillissement (Par. 2, Afd. 3, Titel I Fw.)

Commissie uit de schuldeisers (Par. 3, Afd. 3, Titel I Fw.)

Vergadering van de schuldeisers (Par. 4, Afd. 3, Titel I Fw.)

Rechterlijke beschikkingen in faillissement (Par. 5, Afd. 3, Titel I Fw.)

[MdV, 26-04-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.