Rechtstoestand van de schuldenaar na afloop van de vereffening (Afd. 8, Titel I Fw.)

Inleiding rechtstoestand van de schuldenaar na afloop van de vereffening

In Afd. 8, Titel I Fw. zijn de bepalingen opgenomen omtrent de rechtstoestand van de failliet nadat de vereffening is afgewikkeld. De afdeling omvat drie bepalingen (art.195 Fw. tot en met art. 197 Fw.).

Herkrijging rechten van executie

Op het moment dat de vereffening is afgewikkeld heeft dit gevolgen voor de situatie van de failliet. Zo bepaalt art. 195 Fw. dat door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst, de schuldeisers van wie de vordering in het faillissement niet volledig is voldaan, hun recht van executie op de goederen van de failliet herkrijgen. 

Erkenning vordering levert executoriale titel op

Daarnaast bepaalt art. 196 Fw. dat de erkenning van een vordering op de voet van art. 121 lid 4 Fw. kracht van gewijsde heeft tegen de failliet. Het proces-verbaal van de verificatievergadering vormt een voor tenuitvoerlegging vatbare titel tegen de failliet.

Tenzij gemotiveerd betwist

Dit is overigens niet het geval indien de vordering door de failliet in overeenstemming met art. 126 Fw. is betwist. Mits de betwisting enigszins is onderbouwd (gemotiveerd) en aanduidt tegen welk deel van de vordering bezwaar wordt gemaakt (art. 197 Fw.).

Andere relevante pagina’s

Faillissement (Titel I Fw.)

Faillietverklaring (en rechtsmiddelen) (Afd. 1, Titel I Fw.)

Gevolgen van de faillietverklaring (Afd. 2, Titel I Fw.)

Bestuur van de failliete boedel (Afd. 3, Titel I Fw.)

Beheer door de curator en voorzieningen na faillietverklaring (Afd. 4, Titel I Fw.)

Verificatie schuldvorderingen (Afd. 5, Titel I Fw.)

Vereenvoudigde afwikkeling  (Afd. 5A, Titel I Fw.)

Akkoord in faillissement  (Afd. 6, Titel I Fw.)

Vereffening van de boedel  (Afd. 7, Titel I Fw.)

Bepalingen van internationaal recht (Afd. 10, Titel I Fw.)

Rehabilitatie (Afd. 11, Titel I Fw.)

Van het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen (Afd. 11A, Titel I Fw.)

Faillissement van een bank (Afd. 11AA, Titel I Fw.)

Van het faillissement van een beleggingsonderneming in de zin van de verordening kapitaalvereisten (Afd. 11AB, Titel I Fw.)

Faillissement van een verzekeraar (Afd. 11B, Titel I Fw.)

[AB, 21-11-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.