Vereffening van de boedel (Afd. 7, Titel I Fw.)

Inleiding vereffening van de boedel

Nadat het vermogen van de gefailleerde is vereffend, treedt de liquidatiefase in: de boedel wordt vereffend en de opbrengsten worden uitgedeeld. Volgens de wet vindt de feitelijke liquidatie (de verkoop) pas na het houden van de verificatievergadering plaats. In de praktijk wordt echter eerst geliquideerd en volgt dan de vereffeningsfase (uitdelingsfase). De reden is dat in de meerderheid van de faillissementen het nooit tot een verificatievergadering komt, omdat er niets valt uit te delen. De vereffeningsfase is geregeld in Afd. 7, Titel I Fw..

Jurisprudentie

De Ranitz q.q./Ontvanger

Andere relevante pagina’s

Faillissement (Titel I Fw.)

Faillietverklaring (en rechtsmiddelen) (Afd. 1, Titel I Fw.)

Gevolgen van de faillietverklaring (Afd. 2, Titel I Fw.)

Bestuur van de failliete boedel (Afd. 3, Titel I Fw.)

Beheer door de curator en voorzieningen na faillietverklaring (Afd. 4, Titel I Fw.)

Verificatie schuldvorderingen (Afd. 5, Titel I Fw.)

Vereenvoudigde afwikkeling  (Afd. 5A, Titel I Fw.)

Akkoord in faillissement  (Afd. 6, Titel I Fw.)

Vereffening van de boedel  (Afd. 7, Titel I Fw.)

Rechtstoestand schuldenaar na einde faillissement (Afd. 8, Titel I Fw.)

Bepalingen van internationaal recht (Afd. 10, Titel I Fw.)

Rehabilitatie (Afd. 11, Titel I Fw.)

Van het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen (Afd. 11A, Titel I Fw.)

Faillissement van een bank (Afd. 11AA, Titel I Fw.)

Van het faillissement van een beleggingsonderneming in de zin van de verordening kapitaalvereisten (Afd. 11AB, Titel I Fw.)

Faillissement van een verzekeraar (Afd. 11B, Titel I Fw.)

pagina boedelschulden

[MdV, 30-04-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.