Slotbepalingen WSNP (Afd. 10, Titel III Fw.)

Inleiding slotbepalingen WSNP

In Afd. 10, Titel III Fw. zijn twee slotbepalingen te vinden met betrekking tot de procedure van de wettelijke schuldsanering. 

Geen hogere voorziening

Art. 360 Fw. bepaalt dat er geen hogere voorziening openstaat tegen de beslissingen van de rechter op grond van de bepalingen, die in titel drie van de faillissementswet zijn opgenomen. Hiervan kan worden afgeweken in de gevallen waarin het tegendeel is bepaald en de mogelijkheid van cassatie in het belang van de wet mogelijk is. 

Ondertekening door een advocaat

Daarnaast is in art. 361 lid Fw. opgenomen dat verzoeken ex art. 292 lid 1 en 2 Fw., art. 315 lid 1 Fw., art. 348 Fw., art. 349a lid 2 Fw., art. 350 lid 1 Fw., art. 351 lid 1 Fw., art. 355 lid 1 Fw. en art. 358a lid 1 Fw. ondertekend dienen te zijn door een advocaat, tenzij een verzoek wordt gedaan door de bewindvoerder, dan wel door de natuurlijk persoon een verzoek wordt ingediend op grond van art. 350 lid 1 Fw. 

Indiening door een advocaat

Tot slot dient een verzoek op grond van art. 46 van de in art. 5 lid 3 Fw. genoemde verordening ingediend te worden door een advocaat en is voor het instellen van een beroep in cassatie de medewerking van een advocaat bij de Hoge Raad vereist (art. 361 lid 2 en 3 Fw.).

Andere relevante pagina’s

Schuldsanering voor natuurlijke personen (WSNP) (Titel III Fw.)

Gevolgen WSNP (Afd. 2, Titel III Fw.)

Bestuur over de boedel WSNP (Afd. 3, Titel III Fw.)

Voorzieningen en taak van de WSNP-bewindvoerder (Afd. 4, Titel III Fw.)

Verificatie WSNP (Afd. 5, Titel III Fw.)

Akkoord in WSNP (Afd. 6, Titel III Fw.)

Vereffening van de boedel WSNP (Afd. 7, Titel III Fw.)

Termijn en beëindiging WSNP (Afd. 8, Titel III Fw.)

Bijzondere bepalingen WSNP (Afd. 9, Titel III Fw.)

[AB, 3-11-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.