Surseance van betaling (Titel II Fw.)

Inleiding surseance van betaling

De surseance (Titel II Fw.) is een insolventieprocedure waarbij de verplichting tot betaling van de opeisbare schulden van de schuldenaar wordt opgeschort, teneinde vanuit die situatie tot een oplossing van de schuldenproblematiek te geraken. De procedure is uitsluitend bedoeld voor ondernemers.

De surseance wordt in beginsel verleend voor 1,5 jaar. Na die termijn kan nog een keer worden verlengd.

In ruim 90% van de gevallen is de surseance een voorportaal van het faillissement. Dit komt doordat de surseance alleen zin heeft als er een oplossing mogelijk is. Wanneer een bedrijf ook na surseance nog steeds verliesgevend is, dan kan de surseance niet voortduren.

Voor de meer informatie over de aanvraag, de verlening, het akkoord en enkele bijzondere regelingen voor grote bedrijven en financiële instellingen zie de verschillende afdelingen van deze Titel.

Andere relevante pagina’s

Insolventierecht (Fw.)

Faillissement (Titel I Fw.)

Verlening en gevolgen van de surseance (Afd. 1, Titel II Fw.)

Akkoord in surseance (Afd. 2, Titel II Fw.)

Bijzondere bepalingen omvangrijke surseances (Afd. 2A, Titel II Fw.)

Surseance van een financiële instelling (Afd. 2B, Titel II Fw.)

Slotbepalingen surseance (Afd. 3, Titel II Fw.)

WSNP (Titel III Fw.)

[MdV, 3-12-2015; bijgewerkt 24-07-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.