Europese verordeningen insolventierecht

Inleiding Europese wetgeving insolventierecht

De Europese Unie heeft in het kader van de Europese eenwordingsverdragen ook de rol van supranationale wetgever toegekend gekregen, waardoor er zelfs – net als bij nationale wetgeving – door de Europese Commissie in samenspraak met het Europese Parlement wetten kan aannemen, die rechtstreeks gelden binnen de EU. De EU kan ook andere beslissingen uitvaardigen, zoals Richtlijnen en Besluiten (zie uitleg website EU).

De EU vaardigt tal van regels uit, zowel voor eenieder bindend als met betrekking tot haar beleid. Voor een toelichting zie het artikel Soorten besluiten EU van het Expertisecentrum Europees recht.

Een verordening heeft een algemene strekking. Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Een verordening is rechtstreeks van toepassing, wat betekent dat zij rechtstreeks recht schept dat in alle EU-lidstaten dezelfde kracht heeft als het nationale recht, zonder dat nationale instanties daarvoor iets hoeven te doen.

Andere relevante pagina’s

Verdragen insolventierecht (hoofdpagina)

Europese Insolventieverordening en IPR insolventierecht

Overige verdragen insolventierecht

[MdV, 30-11-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.