Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Het Nederlandse arbeidsrecht maakt een onderscheid tussen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt in beginsel geen ontslagbescherming, omdat deze van rechtswege eindigt na het einde van de bepaalde tijd. Opzegging is dus niet vereist.

Ontslagbescherming werknemers

Aan opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever verbindt de Nederlandse wet ter bescherming van de werknemer allerlei beperkende voorwaarden. Vandaar dat het voor werkgevers praktisch kan zijn om te beginnen met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, als een werknemer voor het eerst in dienst wordt genomen. De werkgever kan dan in die periode beoordelen, of de werknemer geschikt is voor de functie en goed presteert.

Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet wel worden opgelet, dat daarin niet wordt vermeld dat voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst opzegging vereist is. Wordt dat wel opgenomen, dan gelden ook voor de overeenkomst voor bepaalde tijd de regels van ontslagbescherming, als de werkgever op wil zeggen.

Aanzegging einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

De werkgever hoeft de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet op te zeggen, maar hij moet de werknemer wel tijdig voor het einde laten weten, of hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten, en zo ja, onder welke voorwaarden. De arbeidsovereenkomst kan in dat geval weer worden verlengd voor bepaalde tijd, of werkgever en werknemer kunnen afspreken, dat de arbeidsovereenkomst wordt verlengd voor onbepaalde tijd.

Dit gesprek moet schriftelijk worden bevestigd aan de werknemer. E-mail of Whatsapp geldt ook als schriftelijk. De termijn voor deze aanzegging is uiterlijk een maand voor het einde van de bepaalde tijd. Verzuimt de werkgever deze aanzegging, dan kan de werknemer een schadevergoeding van één maandsalaris vorderen.

Ketenregeling bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Volgens de Nederlandse wet kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet telkens weer voor bepaalde tijd verlengd worden. De wet staat maximaal een keten van drie overeenkomsten voor bepaalde tijd toe, binnen een tijdvak van maximaal 36 maanden.

Werkgever en werknemer zijn vrij om te bepalen, voor welk tijdvak een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan. Ook mag bij verlenging een andere bepaalde tijd worden afgesproken dan de voorafgaande termijn. Maar na drie overeenkomsten voor bepaalde tijd of tot een totale duur van 36 maanden houdt het op.

Verdieping ontslagrecht

Wil je meer te weten komen over het ontslagrecht? Je kunt de wettelijke bepalingen over het ontslagrecht en de toelichting daarop vinden in de Kennisbank. Ga naar verdieping ontslagrecht.

Specialisten

mr. Ronnie Eisenmann

Eisenmann & Ravestijn Advocaten
ronnie@eisenmann.org
+31 20 445 84 45
Advocatuur
mr. Ronnie Eisenmann

HIER UW VISITEKAARTJE?

Pagina inhoud

  Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

  Het Nederlandse arbeidsrecht maakt een onderscheid tussen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt in beginsel geen ontslagbescherming, omdat deze van rechtswege eindigt na het einde van de bepaalde tijd. Opzegging is dus niet vereist.

  Ontslagbescherming werknemers

  Aan opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever verbindt de Nederlandse wet ter bescherming van de werknemer allerlei beperkende voorwaarden. Vandaar dat het voor werkgevers praktisch kan zijn om te beginnen met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, als een werknemer voor het eerst in dienst wordt genomen. De werkgever kan dan in die periode beoordelen, of de werknemer geschikt is voor de functie en goed presteert.

  Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet wel worden opgelet, dat daarin niet wordt vermeld dat voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst opzegging vereist is. Wordt dat wel opgenomen, dan gelden ook voor de overeenkomst voor bepaalde tijd de regels van ontslagbescherming, als de werkgever op wil zeggen.

  Aanzegging einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

  De werkgever hoeft de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet op te zeggen, maar hij moet de werknemer wel tijdig voor het einde laten weten, of hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten, en zo ja, onder welke voorwaarden. De arbeidsovereenkomst kan in dat geval weer worden verlengd voor bepaalde tijd, of werkgever en werknemer kunnen afspreken, dat de arbeidsovereenkomst wordt verlengd voor onbepaalde tijd.

  Dit gesprek moet schriftelijk worden bevestigd aan de werknemer. E-mail of Whatsapp geldt ook als schriftelijk. De termijn voor deze aanzegging is uiterlijk een maand voor het einde van de bepaalde tijd. Verzuimt de werkgever deze aanzegging, dan kan de werknemer een schadevergoeding van één maandsalaris vorderen.

  Ketenregeling bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

  Volgens de Nederlandse wet kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet telkens weer voor bepaalde tijd verlengd worden. De wet staat maximaal een keten van drie overeenkomsten voor bepaalde tijd toe, binnen een tijdvak van maximaal 36 maanden.

  Werkgever en werknemer zijn vrij om te bepalen, voor welk tijdvak een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan. Ook mag bij verlenging een andere bepaalde tijd worden afgesproken dan de voorafgaande termijn. Maar na drie overeenkomsten voor bepaalde tijd of tot een totale duur van 36 maanden houdt het op.

  Verdieping ontslagrecht

  Wil je meer te weten komen over het ontslagrecht? Je kunt de wettelijke bepalingen over het ontslagrecht en de toelichting daarop vinden in de Kennisbank. Ga naar verdieping ontslagrecht.

  Specialisten

  mr. Ronnie Eisenmann

  Eisenmann & Ravestijn Advocaten
  ronnie@eisenmann.org
  +31 20 445 84 45
  Advocatuur
  mr. Ronnie Eisenmann

  HIER UW VISITEKAARTJE?

  Terug naar Kennisbank

  Bron van Juridische Kennis