Europese richtlijnen en verordeningen en andere verdragen

Naast Nederlandse wetgeving gelden er in Nederland ook andere regels op grond van internationale verdragen, waarmee de Nederlandse regering heeft ingestemd.

EU-regelgeving

Op grond van het lidmaatschap van de Europese Unie hebben verordeningen van de EU directe en rechtstreekse werking in alle lidstaten en dus ook in Nederland. Zij hebben zelfs een hogere rang dan de Nederlandse wet. Europese richtlijnen geven de nationale wetgever instructies over (minimum)eisen die in de wet moeten worden doorgevoerd.

Internationale verdragen

Ook internationale verdragen met andere landen kunnen rechtstreeks doorwerken in het Nederlandse recht. Zoals het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dit is een verdrag aangegaan in de Raad van Europa. Er zijn tal van internationale multilaterale en bilaterale (tussen twee landen) afgesloten verdragen, die in het Nederlandse burgerlijke recht doorwerken.

Verdieping internationale regels burgerlijk recht

Wil je meer te weten komen over het internationale regels in het burgerlijk recht? Je kunt de wettelijke bepalingen over de internationale regels in het burgerlijk recht en de toelichting daarop vinden in de Kennisbank. Ga naar verdieping verdragen burgerlijk recht.

Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

HIER UW VISITEKAARTJE?

Pagina inhoud

  Europese richtlijnen en verordeningen en andere verdragen

  Naast Nederlandse wetgeving gelden er in Nederland ook andere regels op grond van internationale verdragen, waarmee de Nederlandse regering heeft ingestemd.

  EU-regelgeving

  Op grond van het lidmaatschap van de Europese Unie hebben verordeningen van de EU directe en rechtstreekse werking in alle lidstaten en dus ook in Nederland. Zij hebben zelfs een hogere rang dan de Nederlandse wet. Europese richtlijnen geven de nationale wetgever instructies over (minimum)eisen die in de wet moeten worden doorgevoerd.

  Internationale verdragen

  Ook internationale verdragen met andere landen kunnen rechtstreeks doorwerken in het Nederlandse recht. Zoals het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dit is een verdrag aangegaan in de Raad van Europa. Er zijn tal van internationale multilaterale en bilaterale (tussen twee landen) afgesloten verdragen, die in het Nederlandse burgerlijke recht doorwerken.

  Verdieping internationale regels burgerlijk recht

  Wil je meer te weten komen over het internationale regels in het burgerlijk recht? Je kunt de wettelijke bepalingen over de internationale regels in het burgerlijk recht en de toelichting daarop vinden in de Kennisbank. Ga naar verdieping verdragen burgerlijk recht.

  Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

  HIER UW VISITEKAARTJE?

  Terug naar Kennisbank

  Bron van Juridische Kennis