Formele wetten en materiële wetten

Wetten die zijn opgesteld door de Nederlandse regering en parlement heten ‘formele wetten’. Daarnaast kent Nederland ‘materiële wetten’, die door lagere overheden of door ministeries zijn opgesteld. Die bevoegdheid tot het geven van algemeen geldende regels moet berusten of een formele wet, waarin de lagere overheid deze bevoegdheid is gegeven.

AMvB

Ministers kunnen een ‘Algemene Maatregel van Bestuur’ (AMvB) uitvaardigen, op basis van een gedelegeerde bevoegdheid. Bij voorbeeld om nadere invulling te geven aan een formele wet.

Wetten van lagere overheden

Gemeenten kunnen gemeentelijke verordeningen uitvaardigen, zoals de Algemene Politieverordening (APV). Dit geldt ook voor andere overheden, zoals Provincies en Waterschappen, die binnen hun bevoegdheid eigen materiële wetten kunnen uitvaardigen.

Verdieping burgerlijk recht

Wil je meer te weten komen over het burgerlijk recht? Je kunt de wettelijke bepalingen over het burgerlijk recht en de toelichting daarop vinden in de Kennisbank. Ga naar verdieping burgerlijk recht.

Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

HIER UW VISITEKAARTJE?

Pagina inhoud

  Formele wetten en materiële wetten

  Wetten die zijn opgesteld door de Nederlandse regering en parlement heten ‘formele wetten’. Daarnaast kent Nederland ‘materiële wetten’, die door lagere overheden of door ministeries zijn opgesteld. Die bevoegdheid tot het geven van algemeen geldende regels moet berusten of een formele wet, waarin de lagere overheid deze bevoegdheid is gegeven.

  AMvB

  Ministers kunnen een ‘Algemene Maatregel van Bestuur’ (AMvB) uitvaardigen, op basis van een gedelegeerde bevoegdheid. Bij voorbeeld om nadere invulling te geven aan een formele wet.

  Wetten van lagere overheden

  Gemeenten kunnen gemeentelijke verordeningen uitvaardigen, zoals de Algemene Politieverordening (APV). Dit geldt ook voor andere overheden, zoals Provincies en Waterschappen, die binnen hun bevoegdheid eigen materiële wetten kunnen uitvaardigen.

  Verdieping burgerlijk recht

  Wil je meer te weten komen over het burgerlijk recht? Je kunt de wettelijke bepalingen over het burgerlijk recht en de toelichting daarop vinden in de Kennisbank. Ga naar verdieping burgerlijk recht.

  Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

  HIER UW VISITEKAARTJE?

  Terug naar Kennisbank

  Bron van Juridische Kennis