Incasso

Eigenlijk is incasso niet echt een rechtsgebied. Incasso gaat over het innen van een vordering. De reden waarom er betaald moet worden (juridisch heet dat: de grondslag van de vordering) kan van alles zijn.

Meestal wordt met de standaard incasso bedoeld de inning van een geldvordering wegens een geleverde dienst of product. Dan is de grondslag het verbintenissenrecht en meer in het bijzonder het algemene contractenrecht.

Maar het kan ook om incasso van loon of van alimentatie gaan. Dan is de grondslag het arbeidsrecht of het familierecht. Wat de grondslag van de vordering is, maakt verschil voor de vraag bij welke rechter je moet aankloppen en vaak zijn er dan ook verschillen in de procesregels.

Buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso

Buitengerechtelijke incasso is het voortraject van aanmaningen en betalingsherinneringen. Werkt dat ook niet, dan volgt er een gerechtelijke incasso: een procedure bij de rechter.

Incassoprocedure

De ‘gewone’ incassoprocedure moet gevoerd worden voor de rechtbank. Als het om een vordering tot EUR 25.000 gaat is dat de Kantonrechter. Daar heb je geen advocaat nodig (er geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging). Is het in te vorderen bedrag hoger dan EUR 25.000, dan kom je terecht bij de rechtbank, afdeling handelszaken.

Procedure? Appeltje eitje!?

Bij de Kantonrechter mag je dus zelf procederen, maar juridische bijstand in een procedure is wel altijd aan te raden. Want procederen is ingewikkelder dan je denkt. Bij de Kantonrechter mag dat dus ook een juridisch adviseur of andere incassodeskundige zijn. Zoals een gerechtsdeurwaarder.

Soms denkt men dat incassoprocedures voor een klein bedrag eenvoudig zijn. Dat is zeker niet waar: het bedrag is niet heel belangrijk voor de vraag of het een ingewikkelde kwestie is.

In een incassoprocedure binnen het contractenrecht kunnen allerlei complicaties voorkomen. Als je bijvoorbeeld betaling van een dienst of product vordert, dan kan het verweer komen dat de gedaagde niet had gecontracteerd of ingestemd, of dat het product of de dienst niet goed was.

Zo kunnen er in een procedure allerlei beren op je weg komen, die het voor jou als eiser(es) ingewikkeld maken.

Ben je gedagvaard in een incassozaak?

Als je voor de rechter geroepen wordt in een incassozaak dan is het ook belangrijk een goede juridisch adviseur in de arm te nemen, die jou als gemachtigde of advocaat in de zaak kan bijstaan.

Verschijn je niet, dan wijst de rechter een verstekvonnis en kun je een deurwaarder op de stoep krijgen, die beslag gaat leggen op je inboedel of je inkomen.

Specialisten incasso

Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

Hier uw visitekaartje?

Incasso

Eigenlijk is incasso niet echt een rechtsgebied. Incasso gaat over het innen van een vordering. De reden waarom er betaald moet worden (juridisch heet dat: de grondslag van de vordering) kan van alles zijn.

Meestal wordt met de standaard incasso bedoeld de inning van een geldvordering wegens een geleverde dienst of product. Dan is de grondslag het verbintenissenrecht en meer in het bijzonder het algemene contractenrecht.

Maar het kan ook om incasso van loon of van alimentatie gaan. Dan is de grondslag het arbeidsrecht of het familierecht. Wat de grondslag van de vordering is, maakt verschil voor de vraag bij welke rechter je moet aankloppen en vaak zijn er dan ook verschillen in de procesregels.

Buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso

Buitengerechtelijke incasso is het voortraject van aanmaningen en betalingsherinneringen. Werkt dat ook niet, dan volgt er een gerechtelijke incasso: een procedure bij de rechter.

Incassoprocedure

De ‘gewone’ incassoprocedure moet gevoerd worden voor de rechtbank. Als het om een vordering tot EUR 25.000 gaat is dat de Kantonrechter. Daar heb je geen advocaat nodig (er geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging). Is het in te vorderen bedrag hoger dan EUR 25.000, dan kom je terecht bij de rechtbank, afdeling handelszaken.

Procedure? Appeltje eitje!?

Bij de Kantonrechter mag je dus zelf procederen, maar juridische bijstand in een procedure is wel altijd aan te raden. Want procederen is ingewikkelder dan je denkt. Bij de Kantonrechter mag dat dus ook een juridisch adviseur of andere incassodeskundige zijn. Zoals een gerechtsdeurwaarder.

Soms denkt men dat incassoprocedures voor een klein bedrag eenvoudig zijn. Dat is zeker niet waar: het bedrag is niet heel belangrijk voor de vraag of het een ingewikkelde kwestie is.

In een incassoprocedure binnen het contractenrecht kunnen allerlei complicaties voorkomen. Als je bijvoorbeeld betaling van een dienst of product vordert, dan kan het verweer komen dat de gedaagde niet had gecontracteerd of ingestemd, of dat het product of de dienst niet goed was.

Zo kunnen er in een procedure allerlei beren op je weg komen, die het voor jou als eiser(es) ingewikkeld maken.

Ben je gedagvaard in een incassozaak?

Als je voor de rechter geroepen wordt in een incassozaak dan is het ook belangrijk een goede juridisch adviseur in de arm te nemen, die jou als gemachtigde of advocaat in de zaak kan bijstaan.

Verschijn je niet, dan wijst de rechter een verstekvonnis en kun je een deurwaarder op de stoep krijgen, die beslag gaat leggen op je inboedel of je inkomen.

Meer Ken Je Recht

Specialisten incasso

Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

Hier uw visitekaartje?

Incasso

Eigenlijk is incasso niet echt een rechtsgebied. Incasso gaat over het innen van een vordering. De reden waarom er betaald moet worden (juridisch heet dat: de grondslag van de vordering) kan van alles zijn.

Meestal wordt met de standaard incasso bedoeld de inning van een geldvordering wegens een geleverde dienst of product. Dan is de grondslag het verbintenissenrecht en meer in het bijzonder het algemene contractenrecht.

Maar het kan ook om incasso van loon of van alimentatie gaan. Dan is de grondslag het arbeidsrecht of het familierecht. Wat de grondslag van de vordering is, maakt verschil voor de vraag bij welke rechter je moet aankloppen en vaak zijn er dan ook verschillen in de procesregels.

Buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso

Buitengerechtelijke incasso is het voortraject van aanmaningen en betalingsherinneringen. Werkt dat ook niet, dan volgt er een gerechtelijke incasso: een procedure bij de rechter.

Incassoprocedure

De ‘gewone’ incassoprocedure moet gevoerd worden voor de rechtbank. Als het om een vordering tot EUR 25.000 gaat is dat de Kantonrechter. Daar heb je geen advocaat nodig (er geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging). Is het in te vorderen bedrag hoger dan EUR 25.000, dan kom je terecht bij de rechtbank, afdeling handelszaken.

Procedure? Appeltje eitje!?

Bij de Kantonrechter mag je dus zelf procederen, maar juridische bijstand in een procedure is wel altijd aan te raden. Want procederen is ingewikkelder dan je denkt. Bij de Kantonrechter mag dat dus ook een juridisch adviseur of andere incassodeskundige zijn. Zoals een gerechtsdeurwaarder.

Soms denkt men dat incassoprocedures voor een klein bedrag eenvoudig zijn. Dat is zeker niet waar: het bedrag is niet heel belangrijk voor de vraag of het een ingewikkelde kwestie is.

In een incassoprocedure binnen het contractenrecht kunnen allerlei complicaties voorkomen. Als je bijvoorbeeld betaling van een dienst of product vordert, dan kan het verweer komen dat de gedaagde niet had gecontracteerd of ingestemd, of dat het product of de dienst niet goed was.

Zo kunnen er in een procedure allerlei beren op je weg komen, die het voor jou als eiser(es) ingewikkeld maken.

Ben je gedagvaard in een incassozaak?

Als je voor de rechter geroepen wordt in een incassozaak dan is het ook belangrijk een goede juridisch adviseur in de arm te nemen, die jou als gemachtigde of advocaat in de zaak kan bijstaan.

Verschijn je niet, dan wijst de rechter een verstekvonnis en kun je een deurwaarder op de stoep krijgen, die beslag gaat leggen op je inboedel of je inkomen.

Specialisten incasso

Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

Hier uw visitekaartje?

Meer Ken Je Recht

Meer rechtsgebieden

Ken Je Recht per categorie

Terug naar Kennisbank

Bron van Juridische Kennis