Consumentenrecht

Het consumentenrecht richt zich op de bescherming van de particuliere burger als wederpartij bij de aankoop van producten of diensten van ondernemers. De consument geniet als niet ter zake kundige en niet ervaren partij bescherming bij het aangaan van overeenkomsten (contracten).

Toenemende bescherming door EU-regels

De EU houdt zich actief bezig met de bescherming van de consument, omdat immers de centrale doelstelling van de EU is om de éénwording van de interne markt te bevorderen. Daarom moeten consumenten het aandurven om ook buiten de eigen Lidstaat contracten te sluiten, omdat ze zich verzekerd weten van een adequate rechtsbescherming.

Het toenemende gebruik van het internet om overeenkomsten online aan te gaan versnelt dit proces. Dat kan gaan om online aankopen van producten in een webshop, of om pakketten van diensten, zoals reisovereenkomsten, of om digitale diensten.

Implementatie van EU Richtlijnen

De EU vaardigt daarom met regelmaat Richtlijnen uit, met minimumeisen waar de wetgeving van de Lidstaten aan moet voldoen om de consumentenbescherming vorm en inhoud te geven.

De Nederlandse wetgever implementeert die regels vervolgens in de Nederlandse wet, binnen de bandbreedte van de richtlijn. Zo zien we dat het overeenkomstenrecht is gewijzigd, de koopovereenkomst, de aannemingsovereenkomst voor nieuwbouw voor particulieren, de reisovereenkomst, timesharing overeenkomsten enzovoort.

[MdV, 18-11-2023]

Specialisten consumentenrecht

Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

Hier uw visitekaartje?

Consumentenrecht

Het consumentenrecht richt zich op de bescherming van de particuliere burger als wederpartij bij de aankoop van producten of diensten van ondernemers. De consument geniet als niet ter zake kundige en niet ervaren partij bescherming bij het aangaan van overeenkomsten (contracten).

Toenemende bescherming door EU-regels

De EU houdt zich actief bezig met de bescherming van de consument, omdat immers de centrale doelstelling van de EU is om de éénwording van de interne markt te bevorderen. Daarom moeten consumenten het aandurven om ook buiten de eigen Lidstaat contracten te sluiten, omdat ze zich verzekerd weten van een adequate rechtsbescherming.

Het toenemende gebruik van het internet om overeenkomsten online aan te gaan versnelt dit proces. Dat kan gaan om online aankopen van producten in een webshop, of om pakketten van diensten, zoals reisovereenkomsten, of om digitale diensten.

Implementatie van EU Richtlijnen

De EU vaardigt daarom met regelmaat Richtlijnen uit, met minimumeisen waar de wetgeving van de Lidstaten aan moet voldoen om de consumentenbescherming vorm en inhoud te geven.

De Nederlandse wetgever implementeert die regels vervolgens in de Nederlandse wet, binnen de bandbreedte van de richtlijn. Zo zien we dat het overeenkomstenrecht is gewijzigd, de koopovereenkomst, de aannemingsovereenkomst voor nieuwbouw voor particulieren, de reisovereenkomst, timesharing overeenkomsten enzovoort.

[MdV, 18-11-2023]

Meer Ken Je Recht

Specialisten consumentenrecht

Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

Hier uw visitekaartje?

Consumentenrecht

Het consumentenrecht richt zich op de bescherming van de particuliere burger als wederpartij bij de aankoop van producten of diensten van ondernemers. De consument geniet als niet ter zake kundige en niet ervaren partij bescherming bij het aangaan van overeenkomsten (contracten).

Toenemende bescherming door EU-regels

De EU houdt zich actief bezig met de bescherming van de consument, omdat immers de centrale doelstelling van de EU is om de éénwording van de interne markt te bevorderen. Daarom moeten consumenten het aandurven om ook buiten de eigen Lidstaat contracten te sluiten, omdat ze zich verzekerd weten van een adequate rechtsbescherming.

Het toenemende gebruik van het internet om overeenkomsten online aan te gaan versnelt dit proces. Dat kan gaan om online aankopen van producten in een webshop, of om pakketten van diensten, zoals reisovereenkomsten, of om digitale diensten.

Implementatie van EU Richtlijnen

De EU vaardigt daarom met regelmaat Richtlijnen uit, met minimumeisen waar de wetgeving van de Lidstaten aan moet voldoen om de consumentenbescherming vorm en inhoud te geven.

De Nederlandse wetgever implementeert die regels vervolgens in de Nederlandse wet, binnen de bandbreedte van de richtlijn. Zo zien we dat het overeenkomstenrecht is gewijzigd, de koopovereenkomst, de aannemingsovereenkomst voor nieuwbouw voor particulieren, de reisovereenkomst, timesharing overeenkomsten enzovoort.

[MdV, 18-11-2023]

Specialisten consumentenrecht

Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

Hier uw visitekaartje?

Meer Ken Je Recht

Meer rechtsgebieden

Ken Je Recht per categorie

Terug naar Kennisbank

Bron van Juridische Kennis