Echtscheiding

De echtscheiding maakt net als het huwelijk deel uit van het materiële burgerlijk recht van het personen- en familierecht, geregeld in Boek 1 B.W..

Materieelrechtelijke gevolgen van een scheiding

Net als de regeling voor het huwelijk de gevolgen van een huwelijk regelt, voorziet de wet in de gevolgen van de echtscheiding voor de rechtsrelatie tussen de echtgenoten. En – als er kinderen uit het huwelijk zijn voortgekomen – de gevolgen van de scheiding voor hen.

Een en ander geldt natuurlijk ook voor de scheiding van geregistreerde partners.

Procesrechtelijke aspecten van echtscheiding

Daarnaast is er in Boek III Rv. een afzonderlijke regeling opgenomen voor de echtscheidingsprocedure. Naast de echtscheiding zelf kunnen er ook zogeheten nevenvoorzieningen worden gevraagd. Zoals een regeling van ouderlijke macht voor de kinderen, een omgangsregeling als de ouderlijke macht niet wordt gedeeld, toewijzing van de echtelijke woning en alimentatie voor de ex-partner en voor de kinderen. Bij een echtscheiding met kinderen moet er eerst een ouderschapsplan worden ingediend.

Voor de duur van de echtscheidingsprocedure kunnen er ook voorlopige maatregelen getroffen worden over de genoemde nevenvoorzieningen.

Scheiding van tafel en bed

Een minder ver gaande scheiding is de scheiding van tafel en bed. Dit kan een tussenstap zijn naar doorzetten van de scheiding, of de echtelieden kunnen op hun schreden terugkeren en de scheiding van tafel en bed ongedaan maken door verzoening.

[6-04-2023]

Specialisten echtscheiding

Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

Hier uw visitekaartje?

Echtscheiding

De echtscheiding maakt net als het huwelijk deel uit van het materiële burgerlijk recht van het personen- en familierecht, geregeld in Boek 1 B.W..

Materieelrechtelijke gevolgen van een scheiding

Net als de regeling voor het huwelijk de gevolgen van een huwelijk regelt, voorziet de wet in de gevolgen van de echtscheiding voor de rechtsrelatie tussen de echtgenoten. En – als er kinderen uit het huwelijk zijn voortgekomen – de gevolgen van de scheiding voor hen.

Een en ander geldt natuurlijk ook voor de scheiding van geregistreerde partners.

Procesrechtelijke aspecten van echtscheiding

Daarnaast is er in Boek III Rv. een afzonderlijke regeling opgenomen voor de echtscheidingsprocedure. Naast de echtscheiding zelf kunnen er ook zogeheten nevenvoorzieningen worden gevraagd. Zoals een regeling van ouderlijke macht voor de kinderen, een omgangsregeling als de ouderlijke macht niet wordt gedeeld, toewijzing van de echtelijke woning en alimentatie voor de ex-partner en voor de kinderen. Bij een echtscheiding met kinderen moet er eerst een ouderschapsplan worden ingediend.

Voor de duur van de echtscheidingsprocedure kunnen er ook voorlopige maatregelen getroffen worden over de genoemde nevenvoorzieningen.

Scheiding van tafel en bed

Een minder ver gaande scheiding is de scheiding van tafel en bed. Dit kan een tussenstap zijn naar doorzetten van de scheiding, of de echtelieden kunnen op hun schreden terugkeren en de scheiding van tafel en bed ongedaan maken door verzoening.

[6-04-2023]

Meer Ken Je Recht

Specialisten echtscheiding

Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

Hier uw visitekaartje?

Echtscheiding

De echtscheiding maakt net als het huwelijk deel uit van het materiële burgerlijk recht van het personen- en familierecht, geregeld in Boek 1 B.W..

Materieelrechtelijke gevolgen van een scheiding

Net als de regeling voor het huwelijk de gevolgen van een huwelijk regelt, voorziet de wet in de gevolgen van de echtscheiding voor de rechtsrelatie tussen de echtgenoten. En – als er kinderen uit het huwelijk zijn voortgekomen – de gevolgen van de scheiding voor hen.

Een en ander geldt natuurlijk ook voor de scheiding van geregistreerde partners.

Procesrechtelijke aspecten van echtscheiding

Daarnaast is er in Boek III Rv. een afzonderlijke regeling opgenomen voor de echtscheidingsprocedure. Naast de echtscheiding zelf kunnen er ook zogeheten nevenvoorzieningen worden gevraagd. Zoals een regeling van ouderlijke macht voor de kinderen, een omgangsregeling als de ouderlijke macht niet wordt gedeeld, toewijzing van de echtelijke woning en alimentatie voor de ex-partner en voor de kinderen. Bij een echtscheiding met kinderen moet er eerst een ouderschapsplan worden ingediend.

Voor de duur van de echtscheidingsprocedure kunnen er ook voorlopige maatregelen getroffen worden over de genoemde nevenvoorzieningen.

Scheiding van tafel en bed

Een minder ver gaande scheiding is de scheiding van tafel en bed. Dit kan een tussenstap zijn naar doorzetten van de scheiding, of de echtelieden kunnen op hun schreden terugkeren en de scheiding van tafel en bed ongedaan maken door verzoening.

[6-04-2023]

Specialisten echtscheiding

Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

Hier uw visitekaartje?

Meer Ken Je Recht

Meer rechtsgebieden

Ken Je Recht per categorie

Terug naar Kennisbank

Bron van Juridische Kennis