Jouw bron voor juridische know how

Lawyrup helpt je verder

LawyrupNieuws

Preadvies Bestaansminimum en Bankbeslag

Preadvies Bestaansminimum en Bankbeslag

Loonbeslag, bankbeslag en de beslagvrije voet

Het executoriaal derdenbeslag is geregeld in art. 475 e.v. Rv. Zie de pagina Executoriaal beslag onder derden. De in de praktijk meest voorkomende  derdenbeslagen zijn beslagen op periodieke inkomsten (salarissen, sociale uitkeringen) en beslagen op  banktegoeden van de schuldenaar. [blog Mike van Lingen – klik voor meer]

Wetsvoorstel intrekking KEI digitaal procederen

De Minister van Rechtsbescherming heeft besloten om zo spoedig mogelijk te stoppen met het digitaal procederen bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland. Digitaal procederen bij de Hoge Raad wordt niet stopgezet. Uit onderzoek is gebleken dat er teveel problemen zijn. De kosten zijn hoog en lopen alleen maar op. Ook het is niet makkelijk voor partijen om digitaal te procederen. Het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (“Rv.”) zal weer samengevoegd worden tot één versie. In deze blog worden de wijzigingen en de overgangsregelingen uit het Wetsvoorstel intrekking KEI op een rijtje gezet.

Wet modernisering faillissementsrecht

Per 1 januari 2019 is de Faillissementswet op een aantal onderdelen gewijzigd door inwerkingtreding van de Wet Modernisering Faillissementsprocedure. Deze wijziging heeft meerdere doelstellingen. Meer lezen? Klik op het bericht.

Netherlands Commercial Court van start

Per 1 januari 2019 is de invoering van de Netherlands Commercial Court (NCC) een feit. Daarmee is de toegang tot de Nederlandse rechter in internationale handelsgeschillen verbeterd. Meer lezen? Klik op het bericht.

Beslagsyllabus editie februari 2019

Per 1 februari 2019 is er een nieuwe editie van de Beslagsyllabus. De Beslagsyllabus bevat eisen waaraan een verzoek tot het leggen van conservatoir beslag moet voldoen, zodat de Voorzieningenrechter alle informatie heeft die nodig is om het verzoek te beoordelen. Meer lezen? Klik op het bericht.