LawyrupNieuws

Bedenktijd bestuur beursgenoteerde vennootschappen

Voor beursgenoteerde vennootschappen heeft de wetgever het primaat van de aandeelhoudersvergadering in bepaalde gevallen ingeperkt. De wetgever wilde het bestuur…

Uitbreiding wettelijke regels verbod rechtspersonen

De wettelijke regeling op basis waarvan rechtspersonen verboden kunnen worden, wordt per 1 januari 2022 verruimd. Op dit moment biedt…

Hoe bereik je zakelijke juridische dienstverleners?

Het zo goed mogelijk bereiken van je doelgroep via Google is tegenwoordig bepalend voor je zakelijke succes. Je kunt nog…

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Per 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Met deze wet wordt het…

Wetsvoorstel Kwaliteit Incassodienstverlening

Uit onderzoek van de ACM zijn misstanden in de incassopraktijk gebleken. Er zijn incassobureaus die consumenten confronteren met onterechte of…

Verwarring over het verwarringsgevaar bij handelsnamen

In het arrest HR 19 februari 2021 (DOC Dairy Partners/Dairy Partners Limited) heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen van het…