Jouw bron voor juridische know how

Lawyrup helpt je verder

LawyrupNieuwsRechtsvordering

Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging

De wetgever grossiert tegenwoordig in tijdelijke wetgeving. Eén van die experimenten heet zelfs ‘Experimentenwet’: de bedoeling van deze wet is…

Wetsvoorstel eenmaking wetboek van burgerlijke rechtsvordering

Sinds het gestrande project ‘Kwaliteit en Innovatie’ (KEI) tot invoering van digitaal procederen zijn we opgezadeld met twee versies van…

Actualiteiten praktische aspecten burgerlijk procesrecht (nov. 2021)

Enkele recente ontwikkelingen in het (praktische) procesrecht worden in dit blog belicht. Het gaat om een aantal meta-onderwerpen. Allereerst natuurlijk…

Digitaal procederen? Beslag KEI 2.0

Het project Kwaliteit en Innovatie (afgekort ‘KEI’) was – grotendeels – een fiasco. Met dit project wilde de Rechtspraak digitaal…

Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

De wetgever zit ook op het vlak van het burgerlijk procesrecht niet stil. Na de recente aanpassing van het beslag- en executierecht wordt in de Tweede Kamer op dit moment de behandeling van het Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht voorbereid. In dit blog een kort resumé van de wijzigingen die door Minister Dekkers worden voorgesteld.

Herziening beslag- en executierecht

De wet tot Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht is aangenomen. De wetswijziging heeft een drietal doelstellingen. Voorkomen dat de schuldenaar door het beslag onder het bestaansminimum belandt, voorkomen dat beslag als oneigenlijk pressiemiddel gebruikt wordt en het efficiënter maken van het beslag- en executierecht. De wet treedt grotendeels in werking per 1 oktober 2020. Zoals de bezoekers van Lawyrup gewend zijn volgt hier een zo accuraat mogelijk overzicht van de wijzigingen en het moment van i.w.tr..