Hoe innoveer ik als jurist?

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar exponentieel op en alleen door te innoveren kunnen organisaties in de toekomst relevant blijven. Ook de juridische branche ontkomt niet aan deze ontwikkelingen. Op dit moment is investeren in innovatie bij advocaten en notariskantoren nog niet altijd vanzelfsprekend. Dat is gevaarlijk, want de kans dat je als traditioneel kantoor links en rechts wordt ingehaald wordt daardoor steeds groter.

Maar hoe stimuleer je innovatie als het mijden van risico’s onderdeel uitmaakt van je DNA? In dit artikel vind je een aantal ideeën die je als advocaat of notaris kunnen inzetten bij het zetten van de volgende stappen richting die noodzakelijke vernieuwing.

Organisatiemodel van je advocatenkantoor of notariskantoor

Het organisatiemodel van de meeste advocaten- en notariskantoren is minder geschikt voor het laten ontkiemen van innovatie. Anders dan bij veel corporate bedrijven heeft een advocaten/notariskantoor geen aparte directie en is er vaak geen strategisch meerjarenplan.

Hierdoor zijn de notarissen/advocaten zelf verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie. En daar wringt vaak de schoen. De waan van de dag zorgt er niet zelden voor dat het leiden en besturen van het kantoor erbij inschiet. Innovatie is daarbij in deze situatie logischerwijs het eerste wat van het bordje valt aangezien het niet direct effect heeft op de bedrijfsvoering. Maar dat kan – zeker op de lange termijn – een bedreiging zijn voor het voortbestaan van het kantoor.

Door een advocaten/notariskantoor meer te organiseren als bedrijf geef je – onder andere – innovatie een eigen plek binnen de organisatie. Met een directie, duidelijke innovatiedoelen en een bijbehorend budget. Bijkomend voordeel is dat je je als notaris/advocaat kunt richten op wat echt leuk is, het juridisch inhoudelijk adviseren van cliënten.

De beste ideeën komen van buiten

De geschiedenis laat zien dat veel succesvolle innovaties in branches komen van branchevreemde partijen. En dat is niet gek. Innoveren puur van binnenuit is heel lastig. Organisaties streven vaak naar voorspelbaarheid en overzichtelijkheid. Het ter discussie stellen van bestaande patronen en werkwijze wordt daardoor heel lastig.

Als je als organisatie innovatief wil zijn, dan moet je je openstellen voor de buitenwereld. Dan zul je de buitenwereld naar binnen moeten halen. Omarm de inbreng van branchevreemde partijen, leer van ze en gebruik hun input om kritisch te kijken naar bestaande werkwijzen en processen. Probeer niet opnieuw het wiel uit te vinden maar innoveer door goed af te kijken.

TIP: Ga inspiratie opdoen in andere branches, bijvoorbeeld door een keer naar een evenement in een andere branche te gaan.

Zonder wrijving geen glans

De Griekse filosoof Heraclitus zei het 2500 jaar geleden al: “verandering is de enige constante”. Verandering hoort bij het leven net als ademen en eten. Maar verandering is voor veel mensen ook moeilijk en stuit vaak op weerstand.

Daardoor stuiten nieuwe innovaties vaak op wrijving. Een mooi voorbeeld is de consternatie die ontstond toen de Hema in 2013 een eigen notarisservice begon. Er waren zelfs notarissen die uit protest rookworst ging verkopen. Het werd uiteindelijk geen succes (de HEMA notarisservice stopte eind 2021) maar het zorgde er wel voor dat notarissen gingen nadenken over hun eigen (online) dienstverlening.

Nieuwe ontwikkelingen zorgen vaak voor wrijving, maar zonder wrijving geen glans. Ze zorgen namelijk uiteindelijk ook voor vernieuwing en voor innovatie. En je bereikt meer door dat te omarmen dan door ertegenin te gaan.

Krachten bundelen met andere advocatenkantoren of notarissen

Om meer innovatie te realiseren zouden alle stakeholders in de advocatuur en het notariaat hun krachten moeten bundelen. Nu wordt innovatie vaak nog niet genoeg ondersteund door bijvoorbeeld De Orde van Advocaten en de KNB.

Door samen de krachten te bundelen kunnen alle partijen profiteren van de innovatie die daardoor ontstaat. Ga experimenteren met nieuwe technologieën. Maak een gezamenlijke proeftuin waarin gewerkt kan worden aan het notariskantoor/advocatenkantoor van de toekomst. Werk ideeën uit en toets ze bij klanten, leveranciers en bij overige stakeholders.

Praat met je klant

Ken je klant. Een dooddoener wellicht, maar uiteindelijk doe je het voor die klant. Als je in de toekomst relevant wilt blijven dan moet jouw dienstverlening daadwerkelijk het probleem van je klant (blijven) oplossen.

Waar ligt hij of zij wakker van? Wat zijn de pijnpunten en hoe kunnen wij die oplossen? Je klanten zijn degenen die hier dagelijks mee te maken hebben. Als zij ergens tegenaan lopen, dan biedt dat een kans voor jou om te innoveren. Om jouw dienstverlening te verbeteren en beter te kunnen voldoen aan de behoefte van je (potentiële) klant.

Kansen om te innoveren in de juridische praktijk

Door niet te innoveren zul je als advocaten- of notariskantoor niet direct de deuren hoeven te sluiten. Maar om op de lange termijn te overleven is innovatie wel degelijk van belang. Kantoren die afwachten en reactief reageren, zullen uiteindelijk het onderspit delven.

Gelukkig zijn er genoeg kansen om te innoveren en om innovatie te stimuleren. In dit artikel vond je hiervoor een aantal ideeën met als doel je aan het denken te zetten. Heb je andere ideeën die je wilt delen of mooie praktijkvoorbeelden? Deel ze met ons!

De grote vraag blijft nu: hoe ga jij innoveren als jurist?

Gertjan de Gans
NextLegal

TEAMS CONNECT: HEEFT U RECHTEN OM TE DELEN?

Microsoft Teams heeft de traditionele manier van werken veranderd. Teams draaide oorspronkelijk om gedeelde opslag van documenten en e-mails. Met het nieuwe Teams Connect kunt u chatten met klanten, samen werken aan documenten, en lijsten met taken delen.

TEAMS OMGEVING DELEN

Teams Connect introduceert ook een nieuwe functie: ‘Shared Channel’. Shared Channel combineert een veilige en op toestemming gebaseerde samenwerking in een team van interne collega’s, gecombineerd met de mogelijkheid om een deel van uw Teams-omgeving te delen met externe gebruikers.

RECHTENBEHEER IN TEAMS

De leden van een Team worden Members of Owners genoemd. Eigenaren kunnen nieuwe leden toevoegen aan een Team, terwijl de leden alleen toegang krijgen tot het Team, maar geen machtiging/rechten hebben om deze te wijzigen.

Een Team bestaat uit een General Channel, dat beschikbaar is voor alle leden. Iedereen heeft toegang tot de informatie in het Team, tenzij er een privé-kanaal is aangemaakt, waar alleen een deel van de leden toegang toe heeft.

WAT IS ER NIEUW?

Het delen van informatie met externen in Teams is niet nieuw, maar er zijn in Teams Connect twee verbeteringen doorgevoerd die echt een verschil kunnen maken. Meer lezen? Ga naar het uitgebreide blog op de website van Epona.

Wij kunnen niet wachten tot Teams Connect wordt geïntroduceerd, het wordt één van de meest opwindende nieuwe functies in Teams dit jaar. Teams Connect neemt de rol van e-mails als transportmiddel voor bijlagen weg en wordt de nieuwe manier van werken met klanten. Samenwerking ligt om de hoek en heeft een nieuwe naam….Teams Connect.

Bent u benieuwd hoe dit er straks voor uw kantoor uit kan gaan zien? Schrijft u zich dan kosteloos in voor ons aankomende Teams Connect webinar, en volg ons op LinkedIn voor de aankondiging!

(23-03-2022 ingezonden mededeling Epona, Bart van Wanroij)

Outvie, de nieuwe naam van IIR

‘IIR is per 1 januari verder gegaan onder de naam Outvie. Verbindend, networking, kwaliteit, excelleren en knowledge. Dát zijn de kernwoorden waar wij ons elke dag voor inzetten en als team aan werken. En precies deze kernwaarden zijn verbonden onze nieuwe naam: per 1 januari 2022 heten wij Outvie.’ Aan het woord is Ermelinda Vermeulen, managing director.
‘Naast onze naamsverandering wijzigt er verder niets. We blijven datzelfde betrouwbare, stabiele instituut dat producten en diensten van dezelfde kwaliteit aanbiedt. We creëren dezelfde verbindingen tussen professionals. En we zijn nog steeds wie we zijn. De enige verandering is de nieuwe naam’, aldus Ermelinda.

Outvie: ontmoet de beslissers uit de markt

‘Onze kwaliteit zie je terug in het delen van kennis en het ontwikkelen van netwerken en vaardigheden. Het volgen van een training of conferentie bij ons staat garant voor het ontmoeten van de beslissers uit de markt. Deelnemers leren veel van elkaar. We horen vaak terug hoe interessant en leerzaam men het vindt om professionals met eenzelfde rol, maar bij een andere organisatie te ontmoeten. Er is veel herkenbaarheid en gespreksstof onderling’, vervolgt Ermelinda. ‘Dat geldt overigens ook voor onze trainers en sprekers, vaak koplopers binnen hun vakgebied, die op een persoonlijke manier met deelnemers connecten.

Outvie verzorgt, naast opleidingen, trainingen en conferenties rondom de thema’s Finance, Data, Privacy en Industrie ook aanbod voor Legal.

Kwaliteitsopleidingen voor de sector Legal

Als juridisch professional je kennis op peil houden is uiteraard evident. Maar hoe maak je de juiste keuze in het ruime aanbod in de markt? Kies dan voor een officieel erkend opleidingsinstituut dat meer dan 30 jaar ervaring heeft. Bovendien wordt Outvie door deelnemers en specialisten beoordeeld met gemiddeld een 8. Daarnaast speelt onafhankelijkheid een rol. Wij kiezen onafhankelijk de beste sprekers en docenten en leveren daarmee de bést cases voor de legal professional.

Volg de training Duurzaamheid & Recht

Het recht en de duurzaamheidstransitie zijn meer verweven dan ooit. Onder druk van potentiële rechtszaken, toezichthouders en het snel ontwikkelende juridische kader formuleert uw organisatie een duurzaamheidsambitie. Daarbij zit uw organisatie in een spagaat. De wet zegt niet dat u duurzaam moet zijn, maar stakeholders verlangen het wel van u. En de klimaatcrisis eist nú actie.

Hoe beweegt u zich als jurist in dit complexe speelveld? Hoe vindt u de juiste balans tussen uw juridische verplichtingen en maatschappelijke ambitie? Met welke hard law en soft law principles heeft uw organisatie te maken? Hoe kijken toezichthouders naar uw duurzaamheidsbeleid en verplichtingen? Wat is de consequentie van baanbrekende klimaatzaken (zoals Shell & Urgenda) voor de aansprakelijkheid risico’s van uw organisatie? En hoe borgt u uw environmental, social & governance (ESG) verplichtingen in uw due diligence en contracten?

Tijdens de training krijgt u inzicht in het juridisch kader t.a.v. duurzaamheid (hard law, soft law, zelfregulering). Daarnaast informeren wij u over de belangrijkste jurisprudentie rondom duurzaamheid (met o.a. baanbrekende klimaatzaken) en weet u daarna hoe u duurzaamheid en ESG in uw contracten integreert. Voor meer informatie, bezoek de opleidingspagina van Outvie.

Meer weten over de opleidingen van Outvie?

‘Ons streven is dat professionals na het volgen van deze training geïnspireerd en opgeladen naar hun werk gaan. Dat zij binnen hun bedrijf vooroplopen in hun vakgebied en daarmee zichzelf en hun organisatie verder ontwikkelen. En dat ze een volgende keer weer aan ons denken omdat de kennis en netwerken, die we delen, voor een professional ‘nééd to know’ zijn’, besluit Ermelinda.

Meer weten? Lees het complete interview met managing director Ermelinda Vermeulen waarin zij meer vertelt over het opleidingsinstituut.


[9-03-2022, ingezonden mededeling Outvie]

Een deskundige deskundige! LRGD

LRGD geregistreerde  deskundigen

Een deskundige deskundige

In juridische procedures bestaat de behoefte aan forensische expertise, zeker wanneer sprake is van complexe geschillen of grote financiële belangen voor betrokkenen. De rechterlijke macht, de advocatuur en ook rechtzoekende partijen zoeken hiervoor deskundige deskundigen. Mensen met specialistische vakkennis én met juridische kennis. Bij het LRGD geregistreerde deskundigen kennen de procedures en weten wat er van hen wordt verwacht.

Op zoek naar een gerechtelijke deskundige?

Het is lang niet altijd duidelijk wie de juiste expertise heeft, en wie ook kan optreden in een specifieke zaak. Welke persoon beschikt over de juiste kennis en kunde om een goed inhoudelijk onderzoek uit te voeren en ook een voor de rechter bruikbare rapportage af te leveren? Wie kan in een gegeven zaak optreden als deskundige?
Het LRGD beheert een openbaar register van deskundigen op een scala aan vakgebieden die bekwaam zijn onderzoek uit te voeren en te rapporteren bij procedures binnen de kaders van civiel recht, het  bestuursrecht en het strafrecht. Aan opname in het register worden hoge eisen gesteld. Naast bewezen expertise in het eigen vakgebied moet een LRGD deskundige ook aantoonbare kennis hebben van de juridische aspecten van het optreden als deskundige in rechte. Veel van de bij het LRGD geregistreerde deskundigen zijn ook beschikbaar voor partijdeskundig onderzoek.

Zoeken in het register van LRGD

Het register is makkelijk toegankelijk via de openbare website van het LRGD. Met de uitgebreide zoekfunctie kunt u online alle ingeschreven gerechtelijk deskundigen bekijken en hun individuele specialisaties vinden. Bij elke deskundige staan contactgegevens vermeld zodat u eenvoudig meer informatie kunt krijgen over beschikbaarheid en tarieven. Zo vindt u snel de expert die u zoekt.

Kwaliteitseisen Landelijk Register Gerechtsdeskundigen

Het register bevat deskundigen op een scala aan vakgebieden: van Accountancy tot Verkeer en Vervoer, van Geneeskunde tot Vastgoed. Op het eigen vakgebied dienen zij te voldoen aan de maatschappelijke eisen voor deskundigheid (overheidserkenning en/of lidmaatschap beroepsorganisatie en/of maatschappelijk draagvlak). Daarnaast hebben LRGD deskundigen een juridische opleiding gevolgd, specifiek gericht op het werken als deskundige in rechtspleging, hebben zij een Verklaring Omtrent het Gedrag voor het optreden als deskundige overlegd en onderschrijven zij de Gedragscode voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken en de op het optreden in het strafrecht van toepassing zijnde gedragscode. LRGD deskundigen hebben een verplichting tot Permanente Educatie en vallen voor het optreden als door de rechter benoemde deskundige onder LRGD Tuchtrecht.

[09-03-2022, ingezonden mededeling LRGD]

Impact oorlog Oekraïne: sancties en verzekeringsdekking

De oorlog in Oekraïne grijpt direct door in ons dagelijks leven. Niet alleen door het schokkende nieuws dat tot ons komt, maar de effecten laten zich al meteen merken in de praktijk. Zo kreeg ik van mijn verzekeringstussenpersoon voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering een e-mail, waarin werd meegedeeld dat het Verbond van Verzekeraars heeft besloten de dekking voor meerdere risico’s aan te passen. Bovendien hebben de sancties onmiddellijke gevolgen voor economisch verkeer.

Welke dekkingen worden aangepast wegens de oorlog in Oekraïne?

De dekking zal de beroepsaansprakelijkheid wellicht niet direct raken, maar er zijn verschillende andere risico’s, die niet meer verzekerd worden. Zie ook de website van het Verbond van Verzekeraars.

Aansprakelijkheid voor werknemers niet meer gedekt voor Oekraïne

De dekking van werkgevers voor aansprakelijkheid voor personeel wordt opgeschort voor Oekraïne. Dit betekent onder meer dat internationale chauffeurs niet meer onder de dekking vallen als zij zich in het oorlogsgebied begeven. Hetzelfde geldt voor het grensgebied van Rusland met Oekraïne.

Geen dekking reisverzekering in Oekraïne

Ook een doorlopende reisverzekering – zakelijk of privé – biedt in Oekraïne geen dekking meer. Dit in verband met het ontbreken van dekking voor gebieden met het reisadvies met kleurcode rood.

Dekking voor goederentransport in Oekraïne opgezegd

Goederentransportverzekeringen hebben doorgaans een zgn. M3-clausule, die de mogelijkheid biedt om de polis met een termijn van 7 dagen op te zeggen voor risico’s in oorlogsgebieden. Daar maken diverse verzekeraars nu gebruik van voor Oekraïne. Die dekking vervalt daardoor per 4 maart 2022.

Sancties in verband met de oorlog in Oekraïne

Wanneer er sancties worden opgelegd aan oorlogvoerende landen, dan betekent dit dat overtreding daarvan bestraft kan worden op basis van de Sanctiewet. We hebben dit eerder meegemaakt met de oorlog in (voorheen) Joegoslavië en uiteraard ook Iran.

Overtreding van deze regels heeft verstrekkende gevolgen voor de personen en/of bedrijven die dit doen. Op overtreding staat strafvervolging.

Slava Ukraini!

MdV, 28-02-2022

VERGELIJK UW DIGITALE ROUTEKAART MET DIE VAN UW CONFRÈRES

Als u in 2022 aan de slag wilt gaan met digitalisering of automatisering, dan is het handig om uw route naar succes vooraf goed te plannen. Lees in dit artikel waarom het verstandig is eerst een goede 0-meting van uw kantoor te maken.

Als u in 2022 aan de slag wilt gaan met digitalisering of automatisering, dan is het handig om uw route naar succes vooraf goed te plannen. Het is verstandig eerst een goede 0-meting van uw kantoor te maken. Deze kunt u daarna vergelijken met onze Benchmark Digitalisering van de Nederlandse Advocatuur. Daarin leest u precies wat uw confrères op dit moment al doen op het gebied van ICT, en wat hun plannen zijn voor de komende jaren. Een mooi uitgangspunt dus om uw eigen plannen aan te toetsen.

Het voordeel van een 0-meting maken

Wie vooruit wil, moet bepalen wat z’n doel is. Dat klinkt als een open deur, maar zo normaal is het stellen van digitaliseringsdoelen nog niet in de advocatuur. Het opschrijven van ambities zorgt ervoor dat deze dromen niet enkel in uw hoofd blijven zwerven, maar dat ook uw kantoorgenoten beter snappen wat uw visie voor het kantoor is. Dit zorgt voor draagvlak, begrip en in het beste geval voor nog meer aanvullende ideeën uit onverwachte hoeken.

Als u uw doel heeft bepaald, moet u weten wat u moet doen om dat doel te behalen. Daarvoor is een 0-meting, een beoordeling van de huidige stand van zaken, erg nuttig. Ik vergelijk het maar even met het plannen van de autorit naar uw vakantiebestemming. Als u alleen een kaart heeft met daarop de plaats van bestemming, dan wordt de weg vinden een pittige klus omdat u uw exacte plek op de kaart altijd moet schatten. Als u met de GPS-module van uw telefoon uw huidige positie kunt bepalen, dan weet u precies waar u nu bent en rijdt u een stuk relaxter naar uw bestemming. U weet hoe ver u moet rijden, waar de bottlenecks zitten en hoe lang u er over gaat doen. Dan kunt u pas echt op reis!

Uw 0-meting vergelijken met de benchmark

U zou natuurlijk gewoon de benchmark kunnen downloaden, om te lezen hoeveel uw vakgenoten in ICT investeren en wat voor keuzes ze bijvoorbeeld maken op het gebied van software. Maar dan download u feitelijk alleen nog maar de net beschreven kaart. Het is natuurlijk veel praktischer als u uw huidige situatie en ambities rechtstreeks kunt vergelijken met de benchmark, als u uw eigen GPS-positie er naast kunt leggen. Daarom kunt u nu zelf gratis online de benchmark invullen en uw huidige positie bepalen, waarna wij uw resultaten in een vergelijkingsrapport zetten. Zo weet u direct op welke gebieden u al voorloopt op uw confrères, en waar u nog een inhaalslag hebt te maken.

U krijgt onder andere antwoord op de volgende vragen:

– Wat voor soort praktijkmanagementsoftware gebruiken andere kantoren?
– Hoeveel procent van de jaaromzet wordt er in ICT geïnvesteerd?
– In welke ICT/digitaliseringsprojecten gaan kantoren de komende jaren investeren?
– Hoe wordt de communicatie met collega’s en cliënten georganiseerd?
– Hoe gaat men om met beveiliging?
– Welke processen worden gedigitaliseerd of zelfs geautomatiseerd?

Nu zal niet ieder kantoor dezelfde routekaart moeten volgen en zeker niet dezelfde eindbestemming hebben. Het ene kantoor vindt de Limburgse heuvels ver genoeg, en voor het andere kantoor zijn de Dolomieten pas het begin. Toch kunt u veel leren door te kijken naar de keuzes van andere kantoren, want u zal niet de eerste reiziger zijn die zich vergist in een afslag.

Maak nu uw persoonlijke benchmark (+- 10 minuten) en ontvang uw rapport per e-mail.

[ingezonden mededeling Lexxyn Groep]

Interview Paul de Vlieger Digitale Opsporing

Anekdote

(MdV) Paul de Vlieger heeft een krachtige stem met een – voor mij, na 30 jaar huwelijk met een Kesselse – prettig Noord-Limburgs accent. “We zitten in Horst, aan de Maas”, zegt hij. De Maas, die door de aderen van de Limburgers stroomt, als we Huub Stapel mogen geloven. Wat doen jullie precies?, vroeg ik aan Paul.

Paul vertelt een grappige anekdote, die goed laat zien wat Digitale Opsporing kan en doet:

“Mijn compagnon Wilfred werd onlangs via WhatsApp benaderd door een ‘familielid’, die zei dat hij een ander nummer had. En of Wilfred hem uit de brand kon helpen en even 1.500 Euro over kon maken naar een bepaalde rekening. Typisch geval van WhatsAppfraude.

Dat is iets wat je bij Digitale Opsporing niet moet proberen. In no time had Wilfred via de speciale iRC software van Digitale Opsporing de personen achter deze WhatsApp opgespoord. Een jongen en een meisje uit Amsterdam.

Die kregen dus binnen een paar uur na de 1e WhatsApp een telefoontje van Digitale Opsporing: we weten wie jullie zijn (met naam en toenaam) en waar jullie wonen. Jullie gaan NU stoppen met deze praktijken anders staan we bij jullie op de stoep. We gaan hiervan in elk geval aangifte doen bij de politie.

Paul moet erom lachen. ‘Ik had hun gezichten wel willen zien toen ze dat hoorden’.”

Wat doet Digitale Opsporing?

(P) Digitale Opsporing levert al 15 jaar diensten op het gebied van digitaal forensisch onderzoek. Ook voert Digitale Opsporing in opdracht van bedrijven ‘security audits’ uit (het toetsen van software en netwerken op datalekken en beveiliging tegen hacken en phishing).

Digitale Opsporing verzorgt daarnaast opleidingen over ‘open source’ onderzoek (OSINT) en Cybercriminaliteit. Tot slot beschikt zij over state of the art iRC software (beveiligde recherche in de cloud), waarmee in een beveiligde omgeving anoniem open bronnen onderzoek uitgevoerd kan worden.

Onze klanten zijn advocaten, voor de eigen organisatie of voor cliënten, en bij voorbeeld ook forensische afdelingen van verzekeraars, zegt Paul. We hebben ook een inhouse cursus OSINT gegeven bij een middelgroot advocatenkantoor.

Wat kan Digitale Opsporing betekenen voor juristen?

(P) Wij focussen op het doen van digitale forensisch onderzoek om een fraudezaak te versterken. In veel dossiers worden digitale dragers en data gebruikt om de zaak met voldoende feitelijk bewijs te onderbouwen.

We kunnen ook digitaal beslag uitvoeren samen met een deurwaarder, maar dat is niet de hoofdmoot van ons werk. Observaties in het veld doen wij in de regel niet.

(MdV) Waar moet ik dan aan denken?

(P) Dat is heel uiteenlopend. Denk aan smaad, laster, stalking, fraude en oplichting. Of bij voorbeeld concurrentie door de salesmanager die er met het klantenbestand vandoor gegaan is. Of denk aan een medewerker die thuis werkt of in buitendienst, en die meer uren opgeeft dan hij of zij daadwerkelijk gewerkt heeft. Dat kunnen forse schades zijn.

Een belangrijk extra voordeel is het iRC systeem, dat kunnen onze klanten ook gebruiken. Je kunt er ook mee rondkijken op het ‘Dark web’. Om bvb. gestolen data of goederen te traceren.

(MdV) Wie is jullie doelgroep?

(P) Onze doelgroep is: advocaten, juristen, verzekeraars en MKB-er die met een fraude of een datalek of hack geconfronteerd worden.

Waarom moeten klanten Digitale Opsporing in de arm nemen?

(P) Wij zijn met een klein team van 15 fte. De lijnen zijn kort. Onze tariefstelling is in vergelijking met de grotere spelers gunstig. Dan kan zomaar met 50 tot 150 Euro per uur schelen. Terwijl je toch minstens dezelfde kwaliteit krijgt. Misschien zelfs beter, hahaha.

Wij zijn onafhankelijk: we doen ook onderzoeken voor strafrechtadvocaten om het onderzoek van het OM in een strafdossier te controleren. Maar we werken evengoed ook in bvb. arbeidszaken of bij oneerlijke concurrentie. We zijn als het moet zelfs rond de klok beschikbaar: vaak moet er ‘s nachts onderzoek in systemen gedaan worden, als het personeel niet op de werkvloer is.

Digitale Opsporing heeft 7 forensische IT-onderzoekers. Samen hebben we zo heel veel ervaring in huis. Alle medewerkers zijn gecertificeerd onderzoeker: dat wil zeggen dat zij een vergunning hebben van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het doen van forensisch (fraude)onderzoek. Onze fraudemedewerkers zijn opgeleid tot particulier rechercheur. Digitale Opsporing heeft dezelfde apparatuur die het NFI gebruikt. En we zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie voor de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB).

Digitale Opsporing staat onder het toezicht in het kader van de bijzondere wetten van de politie. Er worden volgens de richtlijnen veiligheidsbranche periodieke audits bij Digitale Opsporing uitgevoerd, waarbij onder andere wordt getoetst op de wijze van verwerking van dossiers. En of de ‘Chain of custody’ gewaarborgd is.

Wat zijn de kernwaarden van Digitale Opsporing?

(P) Wij streven naar langdurende relaties. Zowel met klanten als met medewerkers. Onze mensen krijgen regelmatig bijscholing om op de hoogte te blijven van nieuwe technieken en onderzoeksmiddelen. Het komt wel voor dat we incidentele klanten hebben. Dat zijn vaak MKB-ers, die het slachtoffer geworden zijn van fraude door medewerkers of van buitenaf. Die zeggen dan wel eens na afloop: ‘we hopen jullie niet meer nodig te hebben’.

Ook in de software tak en de opleidingen hebben we langlopende relaties met klanten. We krijgen goede reviews (evaluaties) en verwijzingen, daar kunnen we aan zien dat onze klanten blij zijn met ons. ‘Hoge kwaliteit redelijke prijs’, krijgen we vaak terug.

Wat houdt OSINT specialist en ‘cyber security check’ precies in?

(P) OSINT wordt uitgevoerd door de digitaal forensisch specialist: die voert analyses uit op databestanden, lokaal en op internet. Die kan bijvoorbeeld informatie verzamelen over de identiteit of verblijfplaats van personen of goederen. Ook kunnen data geverifieerd worden: voor verzekeraars onderzoeken we bij voorbeeld of een foto die als bewijs van een schade wordt opgestuurd bewerkt is. Of wat de timestamp van die foto is.

Onze cyber security specialisten voeren security audits uit ter beveiliging van IT netwerken. Heel actueel is dat log4j probleem bijvoorbeeld. We onderzoeken systemen of hackgevoeligheid, en we testen ook door het sturen van ‘vriendelijke’ phishing mails, om bewustzijn te kweken bij medewerkers van onze klanten.

Als een bedrijf zich bij ons meldt met actuele hack – al dan niet met ‘ransom’ chantage – dan doen wij onderzoek hoe dat veroorzaakt is.

(MdV) Wat kunnen jullie dan doen? Je hoort wel vaker dat bvb. een universiteit of een ziekenhuis of bedrijf wordt getroffen door een ransomware aanval.

(P) diverse maatregelen:

1. zorgen dat het stopt;
2. terughalen data opruimen en achterdeurtjes zoeken (dagen/weken);
3. lek vinden in het systeem.

Belangrijkste is natuurlijk preventieve maatregelen: zorgen dat het niet gebeurt of – als het wel gebeurd is – dat het niet weer gebeurt. Bedrijven besteden hier vaak te weinig aandacht aan, tot het een keer goed fout gaat. Het is net als bij advocaten een stuk goedkoper als je de problemen voor bent.

Wat dreef je om Digitale Opsporing te starten?

(P) Ik ben gestart net na 2000, het jaar van de ‘millenniumbug’. Die soep werd veel minder heet gegeten, want uiteindelijk bleef alles gewoon draaien. Ik werkte toen als technische IT-er veel uren voor een baas, en reisde door heel Europa. Ik was nog jong (25), had niet allerlei verplichtingen. Ik had de vrijheid om zelfstandig te worden.

Ik zag de kans die kennis zelf te benutten, dus ik ben toen met Digitale Opsporing begonnen en heb zo langzaam een klantenkring opgebouwd. Na een jaar nam ik al de eerste medewerker in dienst. In 2007 kwam ik in contact met mijn compagnon Wilfred. Hij had een politie achtergrond met kennis van het strafrecht en forensisch onderzoek. We werken nog steeds met veel plezier samen en hebben het bedrijf uitgebouwd tot wat het nu is.

We zijn ook die opleidingen gaan organiseren: ik met name op de IT-kant en Wilfred hoe je zo’n onderzoek uit moet voeren. Onze taakverdeling loopt nog steeds langs die lijnen. Wilfred houdt zich met de onderzoekskant bezig, en ik met sales en personeelsbeleid, en de IT kant.

Wat vind je de leuke kanten van je werk, en wat minder leuk?

(P) Wat ik niet leuk vind is de gevallen waarin je geconfronteerd wordt met menselijk leed. Bvb. telefoon uitlezen als iemand overleden is.
Zo’n geval kwam laatst nog voor de rechter, dat de familie toegang wilden tot de telefoon van een overleden kind. Wij kunnen dit technisch verzorgen. Die zaken komen ook bij ons binnen. Misschien ook doordat er een uitvaartcentrum naast ons zit.

Natuurlijk is het uiteindelijk wel fijn als je mensen in die situatie kunt helpen.

Wat natuurlijk altijd weer leuk is: de dader van fraude opsporen en succes boeken voor de klant.

Welke successen heeft Digitale Opsporing geboekt?

(P) In die 15 jaar is er heel veel langs gekomen. Ik kan natuurlijk niet in detail op dossiers ingaan. Een zaak die erg is blijven hangen is dat we (de cliënt van) een advocaat hebben bijgestaan in een afpersingszaak. Dat was een heel kwalijke zaak, zoals je die ook wel op TV ziet bij Alberto Stegeman of Kees van der Spek. Die advocaat was een advocaat gespecialiseerd in privacy- en internetrecht.

Wij hebben na civiel bewijsbeslag de gegevensdragers en data onderzocht. Het ging om een man die vrouwen afperste met foto’s. Hij deed zich voor als fotograaf van modellen. Hij benaderde vrouwen via internet en legde contact. Vervolgens ging hij bij ze langs om foto’s te maken waarmee hij ze kon chanteren. Of hij liet foto’s digitaal toesturen. Vervolgens chanteerde hij ze.

Uiteindelijk is er heel veel hardware en data in beslag genomen: wel 20 computers, telefoons en laptops etc. Die data hebben wij onderzocht.
We hebben bij Facebook data weten op te vragen om de gegevens van die vrouwen en de dader te vinden. We konden de identiteit van die man zo via Facebook achterhalen.

Dit heeft geleid tot een civiele zaak van de gechanteerde vrouwen tegen die afperser. Vervolgens heeft de politie strafrechtelijk beslag gelegd bij ons op alle IT data en dragers, en is hij vervolgens ook strafrechtelijk veroordeeld.

Bij een brand in een bedrijf konden we door herstel van beschadigde data de dader (een werknemer) herkennen op camerabeelden. Die man is op basis van die camerabeelden ook veroordeeld voor ongewenste intimiteiten tegen collega’s. En op de PC van de dader thuis bleken beelden te staan van seksueel (misbruik) van minderjarigen.

Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Wat zijn de toekomstplannen van Digitale Opsporing?

(P) Voor de komende 5 tot 10 jaar willen we verder doorgroeien. We denken aan een groei met nog zo’n 10 tot 15 medewerkers en eventueel een 2e vestiging in het midden van het land. We kunnen nog wel even vooruit!

Wat zijn je sterke eigenschappen? En wat zou beter kunnen?

(P) Wat ik van mensen hoor, is dat ik een goed incasseringsvermogen heb. Ik kan met veel mensen goed opschieten. Een open karakter hoor ik vaak.
Je krijgt niet snel ruzie met mij. Ondanks dat dit een wel vak is waarin je mensen tegen de haren instrijkt.

Ik moet wel eens een grote mond opzetten, maar dat is niet vaak nodig. Met de juiste benadering kun je het wel in goede banen leiden.

Een valkuil die ik wel probeer te vermijden is teveel werken. Ik zou mezelf niet een workaholic willen noemen, maar ik betrap mezelf er wel op dat ik ook na werktijd steeds op mijn mail kijk en dan nog gauw even een email ga beantwoorden. Een andere uitdaging is de prioritering van meerdere opdrachten. Ik moet erop toezien dat ik niet toch weer een nieuwe opdracht aanneem als de medewerkers al vol bezet zijn.

(MdV) Herkenbaar. Prioritering vind ik in de advocatuur ook één van de lastigste dingen.

Wat vind je van Lawyrup?

(P) Lawyrup is een schitterend initiatief. Goed idee zo’n kennisbank gericht op een specifieke doelgroep. Voor Digitale Opsporing is het nog even aftasten hoe we de samenwerking met Lawyrup het beste vorm kunnen geven.

De cursus OSINT kon helaas bij gebrek aan aanmeldingen niet doorgaan, maar we gaan een nieuwe poging doen in februari.

(MdV) Ja, die cursus is voor advocaten en andere praktijkjuristen – en ik denk ook voor forensisch accountants – zeer waardevol. Ik heb die cursus bij Jeffrey gedaan (een volle dag). Dit moeten we proberen bij de doelgroep van Lawyrup over het voetlicht zien te brengen.

Jeffrey drukte mij al meteen met de neus op de feiten, doordat hij meteen een datalekje bloot legde met een simpele (maar iets meer geavanceerde) zoekopdracht in Google. Dat zijn net die kleine extra’s die waardevol zijn. Ook het data- en bronnenonderzoek vond ik heel leerzaam.

(P) Hopelijk draagt dit interview eraan bij dat mensen een beter idee hebben wat ze aan die cursus kunnen hebben. En wat wij meer in het algemeen voor ze kunnen betekenen.

Maarten de Vries, 17 december 2021

Cursus Gezondheidsrecht

Tijdens drie interactieve cursusdagen worden door verschillende ervaren advocaten o.a. de volgende onderwerpen besproken:

– Patiëntenrechten: toestemming, informatie en het recht op privacy

– Patiëntenrechten in bijzondere situaties: dwang en drang in de zorg, wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging, de positie van minderjarigen en medische beslissingen rondom het levenseinde

– Klacht- en tuchtrecht, kwaliteit en toezicht: claims, incidenten, (tucht)klachten, de Wkkgz en de (rol van de) Inspectie

Bekijk het volledige programma en de precieze startdata op onze website!

Accreditatie cursus Gezondheidsrecht

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een aanwezigheidscertificaat met daarop het aantal opleidingsuren vermeld. Met dit aanwezigheidscertificaat kunt u via de organisatie waarbij u bent aangesloten accreditatiepunten ontvangen. 

– Voor NEVOA wordt het maximum te behalen aantal PE-punten gesteld op 8 zoals bepaald in het PE-reglement van NEVOA.

– Voor NOvA kunnen de opleidingspunten worden opgevoerd in de jaarlijkse controle (CCV). Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt.

Graag tot ziens bij deze cursus!

Startdatum: donderdag 27 januari / donderdag 29 september

Locatie: La Vie Meeting Center, Utrecht / ONLINE

Voor meer informatie: medilex.nl/gezondheidsrechtjurist

Laat jouw advocatenkantoor eruit springen!

Wil jij met jouw advocatenkantoor meer naamsbekendheid creëren? En wil jij meer bezoekers op jouw website krijgen? En hoop je dat daardoor jouw conversies zullen toenemen? Dit kun je bereiken door gebruik te maken van online marketing. Online marketing kan ervoor zorgen dat jouw bedrijfsdoelen behaald zullen worden. Heb je geen kennis van online marketing? Schakel een online marketing bureau in. Zij zullen hun uiterste best doen voor jouw succes!

Laat een online marketingbureau jou helpen!

Steeds vaker kiezen advocatenkantoren ervoor om hun diensten af te zetten op online kanalen. Online marketing is de afgelopen jaren enorm gegroeid, het is een van de meest bekende vormen van direct marketing. De concurrentie wordt heviger en als bedrijf zijnde moet je tegenwoordig je best doen om op te vallen. Met behulp van online marketing kan je ervoor zorgen dat jouw advocatenkantoor eruit springt en opvalt. Online marketing is een erg breed vakgebied, het wordt ook wel e-marketing of internet marketing genoemd. Er zijn veel bedrijven gespecialiseerd in online marketing. Deze bedrijven worden ook wel online marketing bureaus genoemd. Een online marketing bureau voert verschillende online marketingactiviteiten uit. Hierbij valt te denken aan: zoekmachine advertentie (SEA), zoekmachine optimalisatie (SEO), inbound marketing, social media marketing, conversie optimalisatie, display & video adverteren en webanalyse. Een online marketing bureau heeft veel kennis en expertise. Zij hebben al veel ervaring uit de praktijk en kunnen jou het beste helpen. Een online marketing bureau heeft verschillende specialisten in dienst. Alle specialisten hebben veel vakkennis. Zo is de ene specialist gespecialiseerd in zoekmachine advertentie en is de ander specialist opgeleid tot social media expert. Wil jij graag jouw online marketingactiviteiten uitbesteden? Schakel dan een online marketing bureau in! Zo weet je zeker dat je geen enkele ontwikkeling mist en dat jouw website altijd up-to-date is!

De voordelen van online marketing

Online marketing heeft vele voordelen, vandaar dat het ook steeds populairder wordt. Het eerste voordeel is dat de kosten van online marketing lager zijn dan de kosten van traditionele marketing. Je kan met minder kosten een veel grotere doelgroep bereiken. Het tweede voordeel is dat je mensen over de hele wereld kan bereiken met jouw producten of diensten. Het derde voordeel is dat je de resultaten van jouw online marketingactiviteiten gemakkelijk kunt meten. De gegevens zijn goed zichtbaar, je ziet al snel hoeveel mensen bijvoorbeeld op jouw advertenties geklikt hebben. Hierdoor kan je gemakkelijk zien of jij jouw doel al behaalt hebt. Het vierde voordeel is dat jouw doelgroep ten alle tijden jouw online marketing activiteiten kan bekijken. Jouw doelgroep kan bijvoorbeeld 24 uur per dag op jouw advertenties klikken. Het laatste voordeel is dat je op elk moment van de dag jouw advertenties kan veranderen. Stel dat een bepaalde advertentie niet de gewenste resultaten heeft, dan kan deze advertentie gemakkelijk verwijderd of veranderd worden. Investeer als advocatenkantoor in online marketing en ervaar zelf de voordelen!

Team Nijhuis, 10-11-2021

Hoe gaat het met Lawyrup? Bezoekersaantallen blijven groeien

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht!

De nieuwe slogan van Lawyrup lees je hierboven. En dat maakt Lawyrup ook waar, want steeds meer (praktijk)juristen weten Lawyrup te vinden. Opvallend is dat het overgrote deel (99%) van de bezoekers Lawyrup vindt op basis van organische zoekopdrachten. De SEO van Lawyrup is (kennelijk) dus heel goed.
En de website wordt vooral gebruikt tijdens kantooruren. Een duidelijke indicatie, dat de website wordt gebruikt door de doelgroep van praktijkjuristen.

Specifieke content en goede zoektermen

Door de specifieke content en goede zoektermen komen de bezoekers van Lawyrup doelgericht tot de antwoorden die ze zoeken, en dat is precies een ‘USP’ van Lawyrup. We blijven daar ook aan werken. Inmiddels wordt er gewerkt aan een update van de website, waarbij die weer helemaal nieuw wordt gebouwd. Oplevering zal nog wel een tijd duren, we hebben geen haast. De inzichten die we hebben opgedaan sinds maart 2019 dragen bij aan de ontwikkeling van een nog betere website.

Cursussen, vacatures en e-books op Lawyrup

De zakelijke kant van Lawyrup is nu ook uitgekristalliseerd. We richten ons naast adverteerders ook op het organiseren van cursussen, en verder het aanbieden van juridische vacatures. Op termijn komen er ook meer betaalde e-books.

Bezoekersaantallen Lawyrup

En de bezoekers? Die blijven maar komen. In maart van dit jaar tikten we al bijna de 10.000 unieke bezoekers aan. Na de luwte in de zomervakantie zijn de bezoekersaantallen weer fors gestegen. In september nog iets dichter bij de 10.000 met 9.900 unieke bezoekers.

In oktober is het aantal bezoekers door die ‘weerstand’ heen geknald en stond de teller op 11.550 bezoekers! In de kortere novembermaand heeft die trend zich flink doorgezet en staat de teller op maar liefst 13.181 bezoekers in één maand. Google Analytics had er een nieuwe grafiekschaal bij nodig. De maand december is vanwege minder werkdagen altijd weer wat lager en kwam uit op 11.295 bezoekers, wat nog altijd een mooi cijfer is.

Het totaal aantal bezoekers in 2021 is uitgekomen nu op zo’n 94.650 – bijna 45% meer dan in heel 2020 (65.466). Dit met ruim 171.750 pageviews tegen 112.000 in heel 2020. Een toename van ca. 54%.

Lawyrup ligt op koers

Lawyrup ligt dus goed op koers. We blijven content – actualiteit en verdieping – toevoegen zodat steeds meer juristen op zoek naar goede informatie over het civiele recht de antwoorden op hun vragen kunnen vinden. Of op zoek zijn naar een vacature of zich willen komen bijscholen bij één van de door Lawyrup georganiseerde cursussen!

Stilstand is achteruitgang. Op de achtergrond zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuwe versie van de website. Die zal uitgebreider zijn, met betere zoekfuncties en bovendien sneller. Lawyrup zal voor advocatenkantoren steeds interessanter worden om zich aan te verbinden om zichzelf beter te promoten bij vakgenoten (advocaten met andere expertise of praktijkjuristen die geen advocaat zijn) en bij niet-juristen op zoek naar juridische content of naar rechtshulp.

Wil je zelf een vacature plaatsen binnen de doelgroep van actieve praktijkjuristen? Dat is heel eenvoudig: je kunt op de pagina vacatures zelf het formulier invullen, betalen en wij doen de rest. Heb je vaker vacatures? Dan kunnen we een (nog) scherper tarief afspreken.

Maarten de Vries, 15-10-2021 (update 6-1-2022)

Hoe bereik je zakelijke juridische dienstverleners?

Het zo goed mogelijk bereiken van je doelgroep via Google is tegenwoordig bepalend voor je zakelijke succes. Je kunt nog zulke goede diensten en produkten aanbieden, als je online niet wordt gezien behaal je niet veel resultaat. Wanneer zakelijke juridische dienstverleners, zoals advocaten, notarissen, deurwaarders, incassobureaus, juridische adviseurs of rechtsbijstand juristen jouw doelgroep zijn, dan biedt Lawyrup je een unieke mogelijkheid om je exact binnen die doelgroep te profileren.

Door de kwalitatief hoogwaardige juridische content van de gratis kennisbank van Lawyrup bezoeken veel praktijkjuristen de website op basis van organisch verkeer. Lawyrup heeft zogezegd van nature een goede SEO en doet het werk voor de adverteerder die deze doelgroep wil bereiken.

Uit het in juli 2021 uitgevoerde onderzoek naar de gebruikers van de website van Lawyrup komt naar voren, dat ca. 95% van de ca. 8.000 unieke bezoekers per maand de website vinden via organisch zoekverkeer. Zoekwoorden op Google leiden de juridische dienstverlener naar de content op Lawyrup waar hij of zij naar op zoek is. En daar zien ze ook de advertenties van de adverteerders van Lawyrup. De overgrote meerderheid van de bezoekers – ca. 90% – zijn zakelijke bezoekers. Daarnaast is ca. 10% (rechten)student. Dat biedt kansen voor advocatenkantoren die student-stages willen aanbieden. Een groeiend aantal bezoekers – ca. 40% – zijn jonge juristen. Lawyrup heeft dus ook de toekomst.

Lawyrup heeft zich binnen het marktsegment van de juridische informatievoorziening en juridische kennisbanken ontwikkeld tot een relevante speler. Als je de markt voor juridische databanken zou bekijken als de planeten rondom de zon, dan is het bolletje van Lawyrup vergelijkbaar met Venus ten opzichte van websites met een heel groot marktaandeel zoals de overheidswebsites zoals wetten.nl en uitspraken.rechtspraak.nl. Die zou je in omvang qua bezoekersaantallen kunnen beschouwen als Jupiter of Saturnus.

Zelfs ten opzichte van de gevestigde website voor juridische actualiteiten Recht.nl is Lawyrup een relevante website geworden met 10% van het aantal unieke bezoekers vergeleken met een grote website als deze. Dat is minder, maar de doelgroep is wel specifiek: Lawyrup is dé kennisbank voor knowhow op het gebied van burgerlijk (proces)recht. En Lawyrup onderscheidt zich van andere grote aanbieders zoals Recht.nl en Kluwer Navigator en SDU doordat Lawyrup gratis is.

Door de aanscherping van de cookie-regels wordt adverteren op websites die werken met targeting op basis van cookies minder effectief, omdat veel gebruikers van de website kiezen voor alleen noodzakelijke cookies. De website vertoont daardoor niet meer (de juiste) advertenties. Bij Lawyrup is dat geen probleem, omdat de targeting van de juiste doelgroep is ingebakken in de content van de website zelf. Het is dus verstandig over te stappen naar adverteren op de website van Lawyrup, omdat de cookiewall de advertenties niet verbergt.

Daar komt bij dat Lawyrup voor adverteerders aantrekkelijke tarieven hanteert. Voor adverteerders is Lawyrup dus een buitenkans: midden in een doelgroep met een hoge ROI-waarde adverteren tegen scherpe tarieven. Wat wil je nog meer? Neem vandaag nog contact met ons op over de mogelijkheden.

MdV, 10-08-2021

Juridische Informatica en rechtstoegang

Wat houdt adequate toegang tot de rechter in?

Als we denken aan juridische informatica, denken we meestal aan technologie die oplossingen biedt voor de juridische beroepen en de rechterlijke macht. Maar hoe zit het met de juridische consumenten? Hoe kunnen zij profiteren van juridische informatica? Een van de gebieden waarop juridische informatica ook een belangrijke rol kan spelen is rechtstoegang (i.e. toegang tot een rechter). In dit artikel bekijken we wat rechtstoegang is, voor welke uitdagingen het staat en onderzoeken we vervolgens de oplossingen die juridische informatica kan bieden.

Wat verstaan we onder toegang tot de rechter? Er is geen eensluidende definitie, en het concept zelf is in de loop van de tijd veranderd. Het Alberta Civil Liberties Research Centre (ACLRC) onderscheidt vier verschillende aspecten, die elk een eigen scala aan uitdagingen met zich meebrengen:

1. Het recht om een procedure bij de rechtbank te voeren. Dit is een mensenrecht, dat ook verankerd is in het Europees Handvest.
2. Belangenbehartiging voor degenen die het zich niet kunnen veroorloven. De focus ligt hier op rechtsbijstand, vooral voor mensen die niet over de noodzakelijke middelen beschikken om te procederen.
3. Hervorming van juridisch apparaat. Dit aspect van rechtstoegang richt zich op het creëren van gelijke kansen door hervormingen van het rechtssysteem met de bedoeling het toegankelijker te maken.
4. Gelijkheid van resultaten. In verschillende rapporten wordt bijvoorbeeld steeds weer bevestigd dat rechtsstelsels de neiging hebben om bevooroordeeld te zijn, bijv. m.b.t huidskleur, geslacht, religie. Er kunnen ook geografische verschillen zijn, en verschillende rechters kunnen zelfs verschillend beslissen.

Technologieën ter ondersteuning van toegang tot het recht

Onvoldoende toegang tot de rechter kan het leven van mensen ernstig negatief beïnvloeden. Het goede nieuws is dat in veel gevallen juridische informatica kan worden ingezet om de toegang tot de rechter te verbeteren, met name voor personen met een laag inkomen. In 2019 waren er in de VS meer dan 300 juridische technologieën beschikbaar om legale consumenten die toegang tot de rechter zoeken, te helpen. En hoewel juridische problemen doorgaans lokaal zijn, kunnen de technologische oplossingen om te helpen bij de toegang tot de rechter meestal internationaal worden gebruikt.

De meest gebruikte oplossingen vallen binnen drie verschillende categorieën. Ze zijn a) technologie die informatie verschaft, b) technologie die individuen met advocaten in contact brengt, en c) technologie die documenten automatiseert en produceert. Laten we elk van deze oplossingen eens nader bekijken.

Juridische technologische oplossingen die toegang bieden tot juridische informatie

De eenvoudigste en meest voorkomende manier waarop juridische informatica kan helpen is door het verstrekken van belangrijke juridische informatie en van onlinezelfhulpmiddelen. Als je bijvoorbeeld als huurder een geschil hebt met je verhuurder, is de kans groot dat je de relevante informatie online kunt vinden, waarin duidelijk wordt uitgelegd wat je rechten en plichten zijn en hoe je verder kunt gaan. Er zijn zelfs organisaties die advocaten helpen bij het aannemen van pro deo-zaken door hen te voorzien van gratis juridische online begeleiding.

Juridische technologische oplossingen die burgers en advocaten met elkaar in contact brengen

Er zijn ook informaticaoplossingen die juridische consumenten kunnen helpen om – typisch lokale – advocaten online te vinden die hen kunnen bijstaan. De bijstand die deze advocaten leveren kan bestaan uit juridisch advies en/of juridische vertegenwoordiging, i.e. zowel eerstelijns- als tweedelijnsbijstand. In deze context kan een goed klantenportaal een voordeel bieden: cliënten en potentiële cliënten kunnen in een veilige omgeving online communiceren. CICERO LawPack biedt een dergelijk portaal (de Web View app) aan als een optie voor hun gebruikers.

Juridische technologische oplossingen die documenten automatiseren en genereren

Een ander gebied waar de afgelopen jaren grote vooruitgang is geboekt, is dat van de juridische informatica oplossingen die helpen bij de automatisering van documenten. Juridische consumenten kunnen bijvoorbeeld online een formulier invullen en het vereiste juridische document wordt voor hen aangemaakt. Vaak zijn er juridische chatbots beschikbaar om de juridische consumenten door het proces te leiden, waardoor de procedure zo eenvoudig en effectief mogelijk is.

Digitalisering van procedures

Juridische technologie kan ook op andere manieren helpen. De digitalisering van rechtbanken en gerechtshoven houdt zowel in dat de rechtspraak online beschikbaar wordt gesteld, als dat de procedures worden geautomatiseerd. Hierdoor wordt het gemakkelijker om precedenten te vinden en een procedure te starten. Een van de gevolgen van de Corona-pandemie is dat veel meer rechtbanken online zijn gegaan en dat sessies via videoconferenties veel vaker voorkomen. Sommige advocatenkantoren zijn begonnen met virtuele praktijken waarbij de dienstverlening is geautomatiseerd en sneller en goedkoper verloopt. Steeds meer rechtsbijstandsklinieken zijn ook online gegaan. Er zijn ook meer online leermiddelen beschikbaar dan ooit tevoren. Tenslotte is er ook een toename van online geschillenbeslechting.

Kunstmatige intelligentie voor juristen

Het is de moeite waard om erop te wijzen dat veel van deze nieuwe technologieën afhankelijk zijn van kunstmatige intelligentie. Belangrijk in deze context zijn juridische chatbots. Joshua Browder begon een revolutie met zijn Do Not Pay robotadvocaat die hulp kan bieden voor een breed scala aan juridische kwesties. Vele anderen hebben zijn voorbeeld gevolgd, zoals de Hello Divorce bot die minnelijke echtscheidingen in Californië dermate kan stroomlijnen dat partijen vaak geen advocaten nodig hebben. Chatbots hebben een dergelijke staat van volwassenheid bereikt dat verschillende balies overwegen om ze te accrediteren als erkende juridische oplossing providers.

Slotsom

Juridische technologie kan dus op vele positieve manieren helpen bij de toegang tot de rechter. Toch is er nog veel werk aan de winkel. Een van de uitdagingen voor juridische informatica is het vinden van oplossingen voor digitale uitsluiting. Niet iedereen heeft toegang tot het internet of beschikt over de vereiste digitale vaardigheden om het goed te gebruiken, wat betekent dat ze niet in staat zijn om te profiteren van deze oplossingen.

In 2018 had bijvoorbeeld een op de zes inwoners van het Verenigd Koninkrijk onvoldoende digitale vaardigheden en had een op de tien geen toegang tot het internet. Huishoudens met een lager inkomen worden dus in feite dubbel getroffen omdat zij niet over de financiële noch over de technische middelen beschikken om hun juridische problemen aan te pakken. De ontwikkeling in de digitale juridische markt zal echter de toegang van de burger tot het recht en de rechter steeds verder vereenvoudigen.

Cicero LawPack, 6 mei 2021

Bronnen:

Interview Marcel Steur van JMS Textservice

Interessante inkijk op het werk van een juridisch vertaalbureau

JMS Textservice uit Volendam levert al bijna 25 jaar juridische vertalingen en is inmiddels alweer bijna een jaar partner van Lawyrup. Vandaar een interview van Bas van Dijk van Lawyrup (L) met de oprichter van JMS Textservice, Marcel Steur (M), om de bezoekers van Lawyrup te vertellen wat de diensten van JMS Textservice voor hen kan betekenen.

(L) Wat doet JMS Textservice en wat kan JMS Textservice voor juristen betekenen?

(M) Wij zijn een vertaalbureau en richten ons op een specifieke markt: de juridische sector. Hier ligt de focus al sinds onze oprichting in 1997 en sindsdien is die focus alleen maar sterker geworden. Naarmate je meer werk krijgt uit deze hoek en men je vaker weet te vinden via mond-tot-mond reclame, kun je je veroorloven je meer en meer te specialiseren. We laten al onze in-house vertalers regelmatig verdiepingscursussen volgen om met deze beweging mee te kunnen gaan en een ‘trusted advisor’ te worden voor de juristen voor wie wij werken.

(L) Waarom moeten klanten bij JMS Textservice aankloppen? Hoe onderscheiden jullie je van jullie concurrenten?

(M) JMS heeft een zeer specifieke kenniswerving op de vakgebieden van de klanten, met name op de gebieden van intellectueel eigendom, insolventierecht en  ondernemingsrecht, waaronder aandeelhoudersgeschillen die worden behandeld door de Ondernemingskamer. Wij zijn niet alleen sec aan het vertalen, maar denken ook mee met de klanten. We staan gedurende het hele proces nauw in contact met onze klant en zijn dan ook met recht een sparringpartner te noemen. Om een tekst goed te kunnen vertalen moet je hem niet alleen kunnen lezen, maar ook goed begrijpen.

De eerste pilaar waarop JMS leunt is dus de volgende: door de ervaring bouw je zeer specifieke skills op. Teksten worden in verschillende versies aangeboden (first draft, second draft, etc.), die steeds moeten worden vertaald zodat de advocaten het ter beoordeling en aanvulling aan hun cliënt kunnen voorleggen. Naast vertaler zijn we ook die externe lezer die met enige afstand naar de teksten kan kijken. Advocaten zitten met hun neus in de materie, waardoor er zo nu en dan iets gemist wordt. De tweede pilaar is het bieden van capaciteit van goede en ervaren vertalers die zeer nauw samenwerken en elkaar onderling controleren, waardoor altijd een voldragen vertaling kan worden geleverd, ook op de zeer korte termijn.

(L) Wat zijn de kernwaarden van JMS Textservice en waarin komen die tot uiting?

(M) In de kern bouwen wij aan lange relaties, dus met klanten, werknemers en leveranciers. In onze werkwijze houden we altijd zicht op de langere termijn, waardoor we hoge kwaliteit moeten leveren om het vertrouwen op te kunnen bouwen dat aansluit bij deze kernwaarde. Alle medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, wat wederom een uitwerking is van deze kernwaarde. Dat is het kloppende hart van JMS. Alle andere waarden van JMS voeden deze kernwaarde. Om kwaliteit en vertrouwen op te bouwen is het zaak om zeer specialistische kennis op te doen over de verschillende rechtsgebieden, waardoor je letterlijk en figuurlijk de taal spreekt van de advocaat. De vijftien in-house vertalers wisselen die kennis ook onderling uit. Zij specialiseren zich elk op verschillende rechtsgebieden en kunnen dan als vraagbaak dienen voor de andere teamleden.

(L) Wat dreef jou om zelf een juridisch vertaalbureau te starten?

(M) Wat veel anderen drijft om te gaan ondernemen. Na een stage te hebben gelopen bij een juridisch vertaalbureau heb ik daar gesolliciteerd. Omdat er geen plek voor mij was, en ik dacht dat ik het zelf ook kon – en sommige dingen misschien zelfs wel beter – heb ik de stap gezet. De reden om ondernemer te worden is niet van: ik ga werken van negen tot vijf en dan van mijn rust genieten. Als je sterke ideeën hebt over hoe je het wilt doen, een visie, dan is wellicht de juiste keuze om te gaan ondernemen.

Vervolgens moet je het wel waarmaken. De eerste tien jaar heb ik alleen gewerkt, en daarna ben ik mensen gaan aannemen. Allereerst vooral om samen te werken en kennis uit te wisselen en zo synergie te krijgen. Daarnaast is het zo dat, omdat we nu met zijn twintigen zijn, ik zo af en toe vrij kan nemen. Daarbij is het belangrijk dat je het vertrouwen geeft aan je medewerkers.  De focus om een onderneming te starten zit ook wel in het bloed. Vader, broer en neven en nichten zijn gaan ondernemen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dat stukje eigenwijsheid; het willen verbeteren vanuit een visie. Als je een belofte maakt moet je die ook nakomen, zodat vertrouwen opgebouwd kan worden en een langetermijnrelatie tot stand kan worden gebracht.

(L) Wat vind je het leukst en wat vind je het minst leuk aan je werk?

(M) Om te beginnen met het minder leuk, zodat ik kan afsluiten met wat ik leuk vind. We leven in een 24-uurs economie en de valkuil is dat je dan doorgaat en geen rust vindt. Gelukkig zijn we door de jaren uitgebreid naar een flink team, waardoor we af en toe het stokje van elkaar over kunnen nemen. Ik ben daardoor niet meer degene die altijd de avond- en weekenddiensten pakt. Je kunt het vergelijken met topsport. Je bent dag in dag uit bezig je topniveau te halen. Daarom is het zaak om tussendoor de batterij weer even op te laden. Hard werken en af en toe uitblazen! Of de Engelse variant: work hard, play hard. De laatste jaren is dit beter op de rit. Vroeger had ik nog wel eens het idee dat ik constant door moest blijven gaan. Gelukkig kon ik snel afstappen van het idee dat ik alles per se zelf wilde doen.

De dingen die ik leuk vind is dat je toch vaak mee kan doen aan belangwekkende zaken. Juridisch vertaler klinkt voor veel mensen toch als een wat droge beroepstak, maar achter iedere tekst schuilt een verhaal dat mensen raakt. In dit vak maak je het verschil door je daadwerkelijk in het verhaal te verdiepen. Ik ben ook tolk en wanneer ik in de rechtszaal ben, ervaar ik vanwege het persoonlijke contact nog meer betrokkenheid met de mensen die een rol spelen in het dossier. Daarnaast verveelt de inhoudelijke verdieping niet, die bij het begrijpen van het verhaal noodzakelijk is. Ik vind het fijn om mij te verdiepen in veel verschillende rechtsgebieden. Het is een dynamisch vakgebied en er valt altijd wat nieuws te leren.

(L) Welke successen heb je met JMS Textservice behaald en wat heeft, naar jouw idee, het meeste hier aan bijgedragen?

(M) We kunnen hierin niet te veel inhoudelijk ingaan omdat, zeker in de fase waarin wij onze bijdrage leveren, het allemaal vertrouwelijk is. Je kunt in het algemeen wel zeggen dat successen er in bestaan dat we bij de meerderheid van de top 50 grootste advocatenkantoren klanten hebben. Bij sommige kantoren zijn er meerdere teams advocaten waarmee wij samenwerken. En er zijn ook kantoren die een doorlopend contract met ons hebben. We werken ook veel voor nichekantoren die zich toeleggen op één rechtsgebied. Vaak bestaan deze kantoren uit advocaten die eerder voor grote kantoren hebben gewerkt, maar een voorkeur hebben voor een meer kleinschalige, persoonlijke benadering, waarbij ze toch dezelfde grote, internationale cliënten blijven bedienen. Met sommige advocatenkantoren werken wij al meer dan 20 jaar samen.

(L) Wat zijn de lange termijndoelen van JMS Textservice? Waar zie je JMS staan over 5 à 10 jaar?

(M) Sowieso gaan we gewoon door! Ik ben nu 48 jaar en zo’n 24 jaar bezig met JMS. Dat is precies de helft van mijn leven. Ik wil met het team doorgroeien. Niet alleen qua omvang, maar ook qua diepgang, in kennis en de uitwisseling van die kennis om zodoende een nog bredere groep klanten tot onze langetermijnrelaties te mogen rekenen.  Voor nog meer advocaten kunnen wij dan een ‘trusted partner’ zijn op het juridisch vertaalgebied.

(L) Dan de meer persoonlijke vraag. Wat zijn, volgens jouw werknemers, jouw sterke en minder sterke eigenschappen?

(M) Het grappige is dat we een tijdje geleden precies dit anoniem hebben gevraagd aan onze werknemers. Een externe consultant heeft zo in kaart gebracht waar de verbeterpunten liggen als onderdeel van een lean/agile traject: neem je eigen interne werkprocessen goed onder de loep en probeer te kijken op een eerlijke manier om zodoende het goede te behouden en de rest te verbeteren. Er kwamen zaken uit die op mij betrekking hadden. Mijn goede punten vonden ze dat ik er altijd voor ga en nooit uitdagingen uit de weg ga. Deze drive heb ik nog steeds. Zo heb ik eigenlijk het gevoel dat we pas aan het warmdraaien zijn en dat we nog veel meer kunnen bereiken. Wat ook gezegd werd is dat ik in mijn enthousiasme soms iets te veel projecten tegelijkertijd wil aangaan, waardoor sommige projecten heel goed gaan en andere op een lager pitje komen te staan. Ik moest mezelf soms begrenzen in hoeveel projecten ik kon aannemen. Soms moest ik mezelf dan terugfluiten, of me laten terugfluiten: “Eerst het ene project en dan het andere project. We gaan niet alles tegelijk doen, anders loop je jezelf voorbij.” Daar ben ik me sindsdien ook meer van bewust geworden. Eerst even tot tien tellen en dan pas zeggen: dit gaan we doen.

(L) Wat vind je van Lawyrup?

(M) Ik heb Maarten onlangs op bezoek gehad en we kwamen erachter dat we aan gesprekstof geen gebrek hadden en dat we veel raakvlakken hebben, ook persoonlijk. Ik herken veel in hem en deel de passie met hem wat betreft het vak. Waar we elkaar vooral tegenkomen, is de kennisopbouw. Maarten heeft dat in dusdanige mate dat hij een portaal/kennisbank wilde maken en om dat vooral ook samen te willen doen en zo voortdurend van elkaar te leren. De passie waar dit mee wordt uitgevoerd en vooral de bereidheid om het groter te maken dan hijzelf, dat herken ik en dat vind ik mooi om te zien bij Maarten. Zelf gebruik ik Lawyrup ook. De indeling in boeken en de daaraan verbonden jurisprudentie vind ik erg handig. Soms kom ik tijdens het lezen ook op ideeën om aan het kennisportaal een bijdrage te leveren. Lawyrup is zo gestructureerd opgezet dat het voor anderen ook eenvoudig is om aan te haken, zowel in het vergaren van de knowhow, als de bijdrage daarvan als content partner. Zo kun je ook zonder een abonnement op bijvoorbeeld Kluwer, aan een heleboel knowhow komen.

(L) Zijn er dingen die we nog niet besproken hebben en die wel de moeite waard zijn om te bespreken?

(M) De ontwikkeling van JMS als bedrijf loopt parallel met de ontwikkeling van het team van vertalers en de managers. Als we JMS verder willen ontwikkelen, dan moeten we ons team verder ontwikkelen en de kennis van onze werknemers verdiepen om zo onze klanten te kunnen blijven bedienen op het hoogste niveau. Het team en ik hebben zeker de passie om dit tot ver in de toekomst te bewerkstelligen.

(L) Hartelijk dank voor het interview en je openheid!

Bas van Dijk, Lawyrup
febr. 2021

Integrand, een brug tussen studenten en bedrijfsleven

Lawyrup is een interessante samenwerking aangegaan met Integrand, een landelijke organisatie, gerund door en voor studenten. Integrand wil een brug slaan tussen studenten en het bedrijfsleven, wat Integrand onder andere doet door het bemiddelen van stages. Vanuit de studenten is er veel interesse om stage te lopen bij bedrijven. Voor rechtenstudenten dus een stage bij een juridische organisatie. Integrand faciliteert dit door contact te leggen met organisaties in de juridische sector en meer naamsbekendheid op te bouwen binnen deze sector.

Gerund door studenten

Studenten kunnen een bestuursjaar in de studie inlassen om te werken bij Integrand. Zo kwam Lawyrup in contact met Bart Snoeijink van de Universiteit Twente, die momenteel een bestuursjaar bij Integrand doet.

Bart zag dat Laywrup een gratis juridische kennisbank aanbiedt en bedacht dat Lawyrup vaak wordt bezocht door en zodoende in contact staat met professionals en organisaties in de juridische wereld. En dat klopt natuurlijk, aangezien Lawyrup iedere maand wordt bezocht door zo’n 8.000 tot 9.000 unieke bezoekers die de kennisbank raadplegen.

Samenwerking

Lawyrup en Integrand besloten zodoende de handen ineen te slaan. Integrand heeft een landelijk netwerk van (rechten)studenten, en heeft vestigingen verspreid over heel Nederland, in 12 universiteitssteden. Elke vestiging staat direct in contact met een netwerk van studenten en Integrand heeft een groot bereik op alle social media accounts (elke vestiging heeft een eigen social media kanaal op Facebook, Instagram en LinkedIn). Door het partnerschap kunnen beide organisaties een grotere doelgroep bereiken.

Stageplaats in de aanbieding?

Advocatenkantoren, notariskantoren, juridische consultants en andere juridische bedrijven, die een stageplaats willen aanbieden kunnen dus terecht bij Integrand, die dit in een breed netwerk van studenten kan uitzetten. Voor een succesvolle plaatsing rekent Integrand een vergoeding. Voor de bezoekers van Lawyrup een interessante mogelijkheid om student-stages aan te bieden en in contact te komen met ambitieuze studenten.

Integrand biedt bedrijven ook de mogelijkheid om in contact te komen met de meest ambitieuze studenten op een informele manier. Zo organiseert Integrand verschillende carrière evenementen en heeft het een speciale rechten talentpool gevuld met ambitieuze rechtenstudenten.

Meer weten? Kijk op de website van Integrand.

MdV, 9-12-2020

De toekomst van juridische informatica

Bij juridische informatica denken we meestal aan softwarematige oplossingen voor de juridische beroepen. Een andere ontwikkeling is juridische informatica waarmee consumenten toegang krijgen tot een rechter. In Nederland is met het project Kwaliteit en Innovatie (KEI) geprobeerd de toegang tot de rechter eenvoudiger te maken en te digitaliseren. Dat is slechts deels gelukt: alleen de Hoge Raad procedeert digitaal en het onderdeel KEI Toezicht, waarmee curatoren en bewindvoerders met de rechtbank digitaal communiceren, zijn geslaagd. De wetgever is echter alweer bezig nieuwe plannen te ontwikkelen om procedures te digitaliseren. Welke oplossingen kan juridische informatica nog meer bieden?

Technische oplossingen die toegang bieden tot juridische informatie

De meest voorkomende vorm van juridische informatica is het digitaal ontsluiten van juridische informatie. En daarnaast zien we ook steeds meer vormen van online zelfhulp. Op internet kan een rechtzoekende in een huurconflict bijvoorbeeld relevante informatie online vinden, waarin duidelijk wordt uitgelegd wat de rechten en plichten van de huurder zijn en welke juridische mogelijkheden er zijn. Ook voor advocaten zijn er platforms die hen voorzien van gratis online juridische informatie – zoals Lawyrup – en er zijn zelfs juridische platforms die begeleiding bieden, zoals het aanbieden van juridische modellen.

Technologische oplossingen voor lead-generation

Er zijn ook informaticaoplossingen die rechtzoekenden helpen om advocaten online te vinden die hen kunnen bijstaan. Deze rechtsbijstand kan zowel bestaan uit juridisch advies als in vertegenwoordiging in een procedure, dus zowel eerstelijns als tweedelijns rechtsbijstand.

Technologische oplossingen die documenten automatiseren en genereren

Op het gebied van automatisering van documenten is de afgelopen jaren enorme vooruitgang geboekt. Men kan bijvoorbeeld online een formulier invullen en het vereiste juridische document wordt voor hen aangemaakt. Ook zijn er juridische chatbots beschikbaar om de rechtzoekende door het proces te leiden, waardoor de procedure zo eenvoudig en effectief mogelijk is. Zo kan een eigen faillissementsaanvraag online in een PDF generator worden ingevuld.

In de door de EU geboden Europese procedures kunnen de verzoekschriften en andere documenten geautomatiseerd in een online platform in alle talen van de EU worden ingevuld en aangemaakt.

Digitale ontsluiting van rechtspraak

Uitspraken van rechterlijke instanties wordt via de Europese jurisprudentiedatabase met zgn. ECLI-nummer online gepubliceerd. Hierdoor wordt het gemakkelijker om vergelijkbare voorbeelden te vinden om in een procedure te gebruiken of als basis voor advisering.

Versnelling van de digitalisering door corona

Een van de gevolgen van de corona-pandemie is dat veel meer rechtbanken online zijn gegaan en dat sessies via platforms voor videoconferentie zoals Skype, Zoom en Groups veel vaker voorkomen. Een aantal advocatenkantoren is zelfs begonnen met virtuele praktijken waarbij de dienstverlening is geautomatiseerd. Daardoor verloopt die niet alleen sneller maar ook goedkoper.

Artificiële intelligentie en chatbots voor geautomatiseerde beslissingen

Er komen ook steeds meer nieuwe juridische technologieën gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Joshua Browder begon een revolutie met zijn Do Not Pay robotadvocaat die hulp kan bieden voor een breed scala aan juridische kwesties. Vele anderen hebben zijn voorbeeld gevolgd, zoals de Hello Divorce bot die minnelijke echtscheidingen in Californië dermate stroomlijnt, dat partijen vaak geen advocaten meer nodig hebben.

Chatbots hebben een dergelijke staat van volwassenheid bereikt dat in België verschillende balies overwegen om oplossingen die werken op basis van dergelijke chatbots als erkende geaccrediteerde juridische beslistechnieken. In Nederland is een (omstreden) platform ontwikkeld voor in hoge mate geautomatiseerde beslissingen in incassoprocedures.

Juridische technologie heeft de toekomst

Juridische informatica kan dus op vele manieren bijdragen: bij het verkrijgen van juridische informatie, bij het vereenvoudigen van juridische “processen” en bij de toegang tot de rechter. Het kan ook bijdragen aan het verbeteren van de toegang tot het recht tegen lagere kosten, zodat iedereen – ook de minder draagkrachtigen – toegang heeft tot het recht.

MdV, 8-12-2020 dit artikel is ontleend aan de website van onze partner CICERO LawPack